SVENSK HISTORIA

  Kungar & regenter
  Landskap & städer
  Svensk
politik

 
 
  HISTORISK ATLAS

 
Allmänt
  Befolkning
  Regentlängder
  Skandinavien


  Historical atlas (eng.)
 
 
  HISTORISKA
  KÄLLOR  

  
 
 
  KAROLINER
 


Örjan Martinsson

Här följer en lista på litteratur som jag har använt mig av till hemsidan. Källförteckningen är inte fullständig eftersom jag har varit alltför dålig på att uppdatera den, men har ni frågor om mina källor är ni välkomna att skicka ett mejl till mig. Notera också att Karoliner-delen av hemsidan har en egen källförteckning och är därför inte inkluderad här. Delen "Historiska källor" är inte heller inkluderad här eftersom det känns överflödigt att ha en källförteckning till de sidorna. Det är alltså bara "Svensk historia" och "Historisk atlas" som berörs av följande källförteckning:

Uppslagsverk

Bonniers världshistoria
Danmarks Riges historia
Den svenska historien
International historical statistics 1750-1993
Nationalencyklopedin
Nordisk Familjebok
Svenskt biografiskt lexikon


Historiska atlas

The Times History of War (2000)
The Times History of Europe (2001)
Gustafson, Bengt Y., Atlas till historien. (1981)
Haywood, John. The Penguin Historical Atlas of the Vikings. (1995)
Haywood, John. Historisk världsatlas. (2000)
Kinder, Herman - Hilgemannn Werner. The Penguin Atlas of World History, vol. 1-2. (1995)
McEvedy, Colin. The New Penguin Atlas of Ancient History. (2002)
McNally, Rand. Historical atlas of the world. (1997)
Morkot, Robert. The Penguin Historical Atlas of Ancient Greece. (1996)
Scarre, Chris. The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. (1995)
Valle, Kåre - Pederby, Bo. Historisk atlas. (1995)
Vidal-Naquet, Pierre - Bertin, Jacques. Atlas över mänsklighetens historia. (1991)


Tryckta källor

Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Översättning av Emanuel Svenberg (1984)
Ágrip af Nóregskonungasögum. Översättning av M. J. Driscoll (1995)
The Anglo-Saxon Chronicles. Översättning av Michael Swinton (2000)
Carolingian Chronicles - Royal Frankish Annals, Nithards Histories. Översättning av Bernhard Walter Scholz och Barbara Rogers (1972)
Fagrskinna. Översättning av Alison Finlay (2004)
Hervararsagan (ingår i boken Isländska mytsagor). Översättning av Lars Lönnroth (1995)
Historia Norwegie. Översättning av Peter Fisher (2003)
Ingvar den vittfarnes saga (ingår i boken Vikingar i Österled). Översättning av Jan Paul Strid (1997)
Morkinskinna. Översättning av Theodore M. Andersson och Kari Ellen Gade (2000)
Orknöjarlarnas saga. Översättning av Ingegerd Fries (2006)
Rimbert. Boken om Ansgar. Översättning av Eva Odelman (1986)
Saxo Grammaticus. The History of the Danes, Books I-IX. Översättning av Peter Fisher (2002).
Sturluson, Snorre. Nordiska kungasagor. Översättning av Karl G. Johansson (1991-93)
Theodoricus Monachus. Översättning av David och Ian McDougall (1998)
Thietmar of Merseburg. Ottonian Germany. Översättning av David A. Warner (2001)
Västgötalagens kunga-, lagmanna- och biskopslängder (ingår i boken Färder till Sveriges födelse). Översättning av Mats G. Larsson (2004)

Litteratur

Ahnlund, Nils. Vreta klosters äldsta donatorer. (Historisk Tidskrift 1945)
Englund, Peter. Den oövervinnerlige. (2000)
Ericson, Lars. Svenska knektar. (1995)
Esaiasson, Peter. Svenska valkampanjer 1866-1988. (1990)
Frost, Robert. The Northern Wars 1558-1721. (2000)
Harrison, Dick. Gud vill det! - Nordiska korsfarare under medeltiden. (2005)
Harrison, Dick. Jarlens sekel. (2002)
Harrison, Dick. Karl Knutsson. (2002)
Harrison, Dick. Krigarnas och Helgonens tid. (1999)
Hatton, Ragnhild Marie. Karl XII av Sverige. (1985)
Henriksson, Alf. Svensk historia. (1994)
Larsson, Lars-Olof. Kalmarunionens tid. (1997)
Larsson, Lars-Olof. Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? (2002)
Larsson, Lars-Ove. Vem är vem i svensk historia. (2000)
Larsson, Mats G. Vikingar i österled. (1997)
Larsson, Mats G. Färder till Sveriges födelse. (2004)
Larsson, Mats G. Minnet av vikingatiden. (2005)
Lewin, Leif. Ideologi och strategi. (1992)
Linders, Tullia. Vem är vem i antikens Grekland och i Romarriket. (2003)
Nilsson, Bertil (red.). Kristnandet i Sverige - Gamla källor och nya perspektiv (1996)
Norberg, Lars-Arne - Sjöstedt, Lennart. Grannländernas historia. (1998)
Olausson, Michael (red.). Birkas krigare. (2001)
Palme, Sven Ulric. Sten Sture den äldre. (1951)
Petersson, Olof. Nordisk politik. (1998).
Petersson, Olof. Hur styrs Europa? (1996).
Rosborn, Sven - Schimanski, Folke. När hände vad i nordens historia. (1997)
Ruin, Olof. Folket som rådgivare och beslutsfattare. (1997)
Rystad, Göran. Karl XI. (2001)
Sundberg, Ulf. Svenska freder och stillestånd 1249-1814. (1997)
Sundberg, Ulf. Svenska krig 1521-1814. (1998)
Sundberg, Ulf. Medeltidens svenska krig. (1999)
Wikander, Charlotte och Örjan. Europa i vardande. (2000)
Åberg, Alf. Kampen om Skåne. (1995)