Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  

 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 


 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

 
Preussiska grenadjärer under slaget vid Leuthen 1757

Den preussiska armén deltog i det spanska tronföljdskriget 1702-1714 och i det stora nordiska kriget 1715-1720. I tabellen nedan redovisas vilka fältslag och belägringar de olika regementena deltog i. Tabellen slutar dock med år 1715 eftersom den preussiska armén inte var inblandad i några krigshandlingar efter detta år trots att det dröjde till den 21 januari 1720 innan ett fredsavtal undertecknades. Det enda fältslag som den preussiska armén utkämpade under stora nordiska kriget var Stresow 1715 och en särskild sida finns som visar de deltagande regementenas uniformer vid Stresow.

Numreringen av regementena är den som gällde under Fredrik den stores regeringstid (1740-1786). Dessförinnan fanns det inga regementsnummer och de som saknar ett sådant i tabellen hade upphört att existera vid Fredrik den stores trontillträde. Notera också att flera dragonregementen (DR) ombildades till kyrassiärer (CR) 1717-1718, vilket förklarar deras udda nummer. I den kronologiska översikten markerar bokstäverna fältslag (normal stil) och belägringar (kursiv stil). Färgerna visar vilken krigsskådeplats regementet fanns vid varje år enligt följande system:

Frankrike Belgien

Tyskland

Italien

?

B = Blenheim (andra slaget vid Höchstädt)
C = Cassano
H = Första slaget vid Höchstädt
M = Malplaquet
O = Oudenaarde
R = Ramillies
S = Stralsund
 
Se = Stresow
T = Turin
W = Wismar
 

  Infanteri 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714
IR 1  Wartensleben ("Füsiliergarde")                           S
IR 2  Otto Graf von Dönhoff ("Alt-Dönhoff")       C                   S
IR 3  Prinz Leopold von Anhalt-Dessau ("Alt-Dessau")   H B C T                 S Se
IR 4  Christoph Graf von Dohna ("Jung-Dohna")             O M           S Se
IR 5  Schoning - von Arnim ("Leibregiment")       C?       M?           S W
IR 6  Kronprinz (König från 1713, "Grenadier-Garde")   H B C R   O M           S
IR 7  Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg   H B C T                 S W
IR 8  Anhalt-Zerbst         R     M            
IR 9  Schlabrendorff - Wulffen - Trossel - Heiden   H B   T   O M            
IR 10  Heiden - Hessen-Kassel ("Alt-Heiden")     B         M            
IR 11  Holstein-Beck       C? T?     M            
IR 12  Markgraf (P. - H. F.) von Brandenburg-Schwedt     B C? T?                 S
IR 13  Marquis de Varenne - Pannewitz     B                      
IR 14  Brandt - Canitz - Prinz von Oranien - Finckenstein   H B C T                 S
IR 15  C. Ph. Wülich zu Lottum ("Leibgarde")   H

B

      O M            
IR 16  Alexander Graf von Dohna ("Alt-Dohna")             O M           Se
IR 17  Sydow - Grumbkow   H     R   O M            
IR 18  Pannewitz - Tettau - Gersdorff                            
IR 19  Markgraf A. F. von Brandenburg-Schwedt         T   O             S Se
IR 20  Borstel  - Stillen                           S
IR 21  Ernst Graf von Dönhoff ("Jung-Dönhoff")                          

S

IR 22  von Borcke                          

S

IR 23  von Kamecke                           S Se
IR 24  von Schwendy                          

S

IR 25  Otto von Schlabrendorf¨                          

S

IR 26  von Löben                          

S

IR 27  Prinz L. M. von Anhalt-Dessau ("Jung-Dessau")                            
   Reinichs grenadjärbataljon (bestod av grenadjärkompanier från IR 2, IR 3 och IR 6) Se
   Barlebens grenadjärbataljon (bestod av grenadjärkompanier från IR 1, IR 20, IR 21 och IR 23) Se
   Billerbecks grenadjärbataljon (bestod av grenadjärkompanier från IR 17, IR 24 och IR 25) Se
   Prinsen av Holsteins grenadjärbataljon (bestod av grenadjärkompanier från IR 5, IR 7, IR 11, IR 12 och IR 19) Se
   Sydows grenadjärbataljon (bestod av grenadjärkompanier från IR 4, IR 8, IR 9 och IR 10) Se
  Kyrassiärer 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714
CR 1  Friedrich von Schlippenbach             O M            
CR 2  Kronprinz (König från 1713)             O M           S
CR 3  Wangenheim - Hackeborn ("Leibregiment")     B       O M           S
CR 5  Markgraf (P. - H.)  von Brandenburg-Schwedt  

H

B       O M          

S W

CR 6  Hamel - de L'Ostrange - Portrail - Anhalt-Dessau   H

B

C?       M          

W

CR 8  Markgraf von Bayreuth-Kulmbach - von Dewitz  

H

B                      
CR 9  Schoning - Canstein - Katte         R   O M            
CR 10  von Netzmer ("Gens d'Armes")   H B       O M           S Se
CR 13  Drabantgardet / Garde du Corps                            
   Heyden     B   R                

S

   Wartensleben     B                      
  Dragoner 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714
CR 4  Wreech - Blanckensee ("Leibdragoner")   H

B

      O            

S W

CR  7  Sonsfeld - von der Albe  

H

B C       M          

W

CR 11  Markgraf A. F. von Brandenburg-Schwedt                          

S

CR 12  Wittgenstein - Pannewitz - Anhalt-Dessau - Portail             O            

 

DR 1  Ansbach - Veyne - Wense     B       O M           W
DR 3  von Derfflinger (hästgrenadjärer)               M           Se W
    1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714

Medan det stora nordiska kriget fortfarande pågick uppsattes 1717 två dragonregementen under befäl av A. von der Schulenburg (DR 5) och von Wuthenau (DR 6). Det sistnämnda regementet kallades för "Porslinsdragonerna" eftersom det bestod av före detta sachsiska soldater som den preussiske kungen hade köpt från Sachsen genom att delvis betala med dyrbart porslin. Det dragonregemente som senare benämndes DR 2 var ursprungligen "Kretsdragonregementet Ansbach-Bayreuth", vilket 1717/18 underställdes DR 1 för att år 1725 bli ett eget förband.

Läs även om den preussiska arméns fälttåg 1740-1763.