Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  

 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 


 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

 
Preussiska grenadjärer under slaget vid Leuthen 1757

Som en utvikning från karoliner-delens fokus på stora nordiska kriget fullföljer jag sidan om den preussiska armén med att här redovisa de preussiska regementenas insatser under det som var arméns absoluta storhetstid. Nämligen åren 1740-1763 då Preussens kung Fredrik den store förde en serie krig som upphöjde Preussen från en småstat till en stormakt. Krigen i fråga var det första och det andra schlesiska kriget 1740-42 respektive 1744-45 (vilka ingick i det österrikiska tronföljdskriget 1740-48) samt sjuårskriget 1756-1763. Innehållet på den här sidan är nästan uteslutande hämtat från Philip Haythornthwaites osprey-böcker om "Frederick the Great's Army" del 1-3 (1991-92)

Åren 1740 och 1763 är inte medtagna i tabellen eftersom inga fältslag hann utkämpas under dessa år. Det första schlesiska kriget inleddes först den 16 december 1740 när den preussiska armén korsade gränsen till Schlesien utan föregående krigsförklaring. Och sjuårskriget avslutades med freden i Hubertusburg den 16 februari 1763. Ett betydligt mer händelserikt år var dock 1757 då de riktigt stora fältslagen utkämpades, bland annat Fredrik den stores första nederlag (Kolin) och hans allra största seger (Leuthen). Däremellan hade Frankrike och den tyska riksarmén drabbats av ett förnedrande nederlag vid Rossbach och preussarna hade mött ryssarna för första gången vid Gross-Jägersdorf. På grund av denna täthet av slag finns det två kolumner för 1757 (en för vardera halvår).

De krig som Fredrik den store var inblandad i var geografiskt begränsade så till skillnad från mina övriga sidorna anger inte färgkoderna här vilket land regementet befann sig i, istället anger de vilka motståndare de stred mot i de olika slagen enligt följande schema:

Fransmän
(+ riksarmén 1757)
Fransmän & Ryssar Fransmän & Österrikare

Österrikare
(+ sachsare 1745)

Ryssar & Österrikare

Ryssar

Bokstäverna representerar olika fältslag och förklaringar till dessa finns längst ned på sidan. Enda undantaget är Schweidnitz 1761 (S) som var en fästning som föll till österrikarna.

De preussiska regementena benämndes vanligen efter sina regementschefer, vilka byttes ut flera gånger under den här tidsperioden. Jag har för enkelhetens skull bara valt att hålla mig till den officiella numrering av regementena som fanns i den preussiska armén. I de fall det fanns ett officiellt namn för det aktuella regementet är det angivet i fet stil. Annars har jag istället för namn angett i namnfältet vilka provinser de olika regementena rekryterades ifrån, alternativt eventuella smeknamn. Den tredje kolumnen anger vilket år regementena grundades

Skillnaden mellan musketerare och fysiljärer är att de senare var nyuppsatta regementen vars soldater inte höll samma standard som de övriga. De hade till exempel lägre kroppslängd och utrustades därför med kortare musköter och med särskilda fysiljärmössor som påminde om de mössor grenadjärerna använde.

Infanteri

  Musketerare 1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762
1  Brandenburg 1615 M       H     P RL H   LT   B
2  Ostpreussen 1655   C   HS     G Z Ka K      
3  Magdeburg 1655       HS L PK     Ka L   B
4  Ostpreussen 1672   C   S     G Z       B
5  Magdeburg 1655       HS     RL H   LT   B
6  Grenadier-Garde 1675       HS     RL H   LT   B
7  Pommern 1676 M C   H

L

K   Z K T    
8  Pommern 1679       H   P L H   T    
9  Westfalen 1679         L P R   Ka K T    
10  Westfalen 1683 M C         L         B
11  Ostpreussen 1685   C   H     G Z        
12  Brandenburg 1685 M     H   P     K     B
13  Brandenburg 1686 M     H L   RL H   LT   B
14  Ostpreussen 1626   C   HS  

 

G Z K      
15  Regiment-Garde 1688 M

C

 

HS

 

K

RL

H

 

LT

 

B

16  Ostpreussen 1698   C         G Z Ka K T   B
17  Pommern 1693   C   HS

L

PK       T    
18  Brandenburg 1698           PL   ZH   LT   B
19  Brandenburg 1702 M     HS   P RL H K T    
20  Magdeburg 1674       H

L

K   H   T    
21  Halberstadt 1713      

H

L

K R  

K

T

   
22  Pommern 1713

M

   

H

 

K

 

Z

 

T

 

B

23  Brandenburg 1713 M     HS   P RL ZH   LT    
24  Brandenburg 1713

M

C

 

H

 

P

R

  Ka K LT    
25  Brandenburg 1713

M

   

HS

  K L

Z

  T  

B

26  Brandenburg 1714

M

       

P

RL

H

  LT    
27  Brandenburg 1715

M

C

    L   L Z        
28  Niederschlesien 1723      

H

 

P

           
29  Niederschlesien 1723  

C

 

H

 

PK

    K      
30  Pommern 1728  

C

 

H

L

P

L

H

  T    
31  Niederschlesien 1729          

P

G

  K LT    
32  Niederschlesien (fysiljärer 1743-45) 1743          

P

    Ka      
34  Brandenburg 1740  

C

     

 

L

    L    
  Fysiljärer 1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762
33  Glatz 1740              

P

      La    
35  Prinz Heinrich 1740          

PK

L   K T    
36  Pommern 1740        

L

K

L   M   S  
37  Niederschlesien 1740      

H

 

P

L

Z

K La S

B

38  Oberschlesien 1740          

P

B   K      
39   1740           P L H        
40  (Överfört från Sachsen-Eisenachs armé) 1740          

PK

 

Z

Ka L    
41  Westfalen (från Württembergs armé) 1741          

PK

    K LT    
42  Oberschlesien 1741          

P

      La    
43  Niederschlesien 1741          

P

    K      
44   1742                      

F

45   1743                 M      
46  (Uppsattes med enbart utländska rekryter) 1743           P L Z K      
47  Oberschlesien (från Holstein-Gottorp) 1743                 KM      
48  (Rekryterat från Mindens garnison) 1756                        
49  Niederschlesien (pionjärer 1742-58) 1758              

Z

Ka K T    
50-9

I oktober 1756 tvingades tio tillfångatagna sachsiska regementen att tjänstgöra i den preussiska armén. Deserteringar gjorde dock att alla
utom IR 54-56 upphörde att existera efter knappt ett år. De återstående regementena upplöstes efter krigsslutet och manskapet sattes in i
IR 33 och 36. Nya regementen sattes 1773-74 upp i Oberschlesien och Westpreussen med de nygamla numren 50 respektive 51 till 55.

  1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762


Kavalleri
 

  Kyrassiärer 1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762
1   1666   C     HSK     PK BL H Ka K T   F
2   1666  

C

  HS

L

K B Z K LT    
3  Leibregiment zu Pferde 1672       K

L

PK RL   K LT   F
4   1674   C  

HS

  P BL H  

T

 

F

5   1683

M

   

HK

 

P

BL

Z

Ka K

LT

   
6   1688      

HK

L

K

BL   M      
7   1688   C  

HK

L

PK RL  

KM

     
8   1691   C  

HSK

L

K RL

ZH

 

LT

   
9   1691   C  

HS

 

P

BL

H

M

     
10  Regiment Gens d'Armes 1691 M    

HS

L

 

RL

ZH

  LT    
11  Leib-Carabinier Regiment 1691

M

   

HK

L

PK BL ZH  

LT

   
12   1704 C

HSK

PK

L H Ka K

T

13  Garde du Corps 1740      

HS

L

PK RL ZH  

LT

   
  Dragoner 1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762
1   1689 M       H    

PK

BL ZH  

LT

   
2   1689       H   PK BL H K

LT

   
3   1704 M

C

  HS L PK R   K      
4   1704 M

 

  HK L PK RL ZH  

LT

   
5   1717 M

C

  HK L

 

BL    

T

   
6  "Porslinsdragonerna" 1717       H  

 

G Z K    

F

7   1727  

C

  K  

 

G Z      

F

8   1744      

K

 

 

G

Z

K

T

 

F

9   1741       K  

 

G K Mi

L

   
10   1743       K  

 

G K Mi

L

   
11   1740      

H

 

PK

L  

KM

T

  F
12   1742      

S

 

PK

BL   M

T

   
  Husarer 1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762
1  Preussisches Husaren (gröna) 1721  

C

   

H

 

L

K RL   K

T

  F
2  Leib-Husaren (röda) 1730 M    

H

  PK BL

ZH

Ka K

LT

   
3   1740           PK L    

LT

   
4  Vita husarerna 1741      

HS

  PK L

H

Ka K      
5  Totenkopf (dödskalle- eller svarta) 1741      

H

 

 

G

KZ

Ka Mi      
6  Bruna husarerna 1741      

HK

  PK L H  

T

   
7  Gula husarerna 1743      

K

  P GL Z Ka Mi K      
8  Röda husarerna 1743      

H

  KB RL   M      
9  Der ganze tod (heldöda eller nya svarta) 1758                 K     F
  1741 1742  

1744

1745  

1756

1757

1758 1759 1760 1761 1762

Vid sidan av de ovannämnda förbanden sattes det upp tillfälliga grenadjärbataljoner under varje krig genom att två infanteriregementens grenadjärkompanier parades ihop. Dessutom fanns det som mest 17 garnisonsregementen och specialförband såsom två fältjägarkårer och 23 stycken så kallade frikårer. Dessa är inte medtagna i listan eftersom jag inte har uppgifter om vilka fältslag de deltog i.

B = Breslau (1757), Burkersdorf (1762)
C = Chotusitz (1742)
F = Freiberg (1762)
G = Gross-Jägersdorf (1757)
H = Hohenfriedeberg (1745), Hochkirch (1758)
K = Kesselsdorf (1745), Kolin (1757), Krefeld (1758), Kunersdorf (1759)
Ka = Kay (1759)
L = Lobositz (1756), Leuthen (1757), Liegnitz (1760)
La = Landeshut (1760)
M = Mollwitz (1741), Maxen (1759)
Mi = Minden (1759)
P = Prag (1757)
R = Rossbach (1757)
S = Soor (1745), Schweidnitz (1761)
T = Torgau (1760)