Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  

 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 


 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

Följande tabell har en lång förhistoria som en excel-fil. Den främsta informationskällan är Lars-Eric Höglunds och Åke Sallnäs bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer" (bilden ovan). Men uppgifter från olika håll har använts för att fylla på rutorna som visar vilka fältslag (bokstäver i normal stil) och belägringar (bokstäver i kursiv stil) som regementena har deltagit i. Färgerna anger var regementena befann sig vid varje år enligt följande system:

Norge Danmark Tyskland Sverige Finland Baltikum Polen Ryssland Osmanska riket
D = Düna (1701), Dorpat (1704)
E = Erastfer
F =
Fraustadt
G = Gemäuerthof (1705), Gadebusch (1712)
H = Hummelshof (1702), Holowczyn (1708), Helsingborg (1710)
J = Jakobstadt
K = Kliszow (1702), Kalisz (1706)
L = Ljesna
N = Narva
P = Pultusk (1703), Punitz (1704), Poltava (1709), Pernau (1710), Pälkenä (1713)
Po = Posen
R
= Riga
Re = Reval
S
= Stralsund (1711, 1715), Stade (1712), Stettin (1713), Storkyro (1714), Strömstad (1717), Stäket (1719)
T = Tönningen
V = Viborg

W = Warszawa (1705), Wismar (1711, 1713, 1716)

Infanteri

  Indelt infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Uppland 1 200  

D

K

         

H

P

H                      
 Södermanland 1 200        

Po

 

F

      H   G T          

S

   
 Östergötland 1 200                

H

P H   G T                
 Jönköping 1 100                   P H        

S

           
 Kalmar 1 100    

K

            P H                      
 Kronoberg 1 100            

F

      H          

W

         
 Älvsborg 1 200                     H   G T                
 Västgöta-Dal 1 200                         G T                
 Skaraborg 1 200          

W

      P            

W

         
 Närke-Värmland 1 674 N D K       F     P     G T                
 Västmanland 1 200 N D K       F   H P

H

  G T                
 Dalregementet 1 200 N D K           H P     G T                
 Hälsinge 1 200 N D     J G     L       G T                
 Jämtland 1 048                                            
 Västerbotten 1 056  

D

K

     

F

  H

P

             

S

       
 Österbotten 1 200

R

             

L

 

R

    P

S

             
 Björneborg 1 025 N               L           S              
 Åbo län 1 025

R N

              L   R     P S              
 Nyland 1 025 N               L   R       S              
 Tavastehus 1 025 N                   V     P S              
 Savolax 1 037 N                         P S              
 Viborg 875 N                   R     P S              
  Männings- & utskrivet infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Östgöta-Sörmlands 3-männingar    

K

                               

S

   
 Smålands 3-männingar        

J

G

   

L

                         
 Västgöta 3-männingar                                            
 Närke-Värmlands 3-männingar        

J

G

    L                          
 Upplands 3-männingar        

J

G

    L                          
 Hälsinge 3- & 5-männingar                                            
 Västerbottens 3-männingar                                            
 Åbo, Björn. & Nylands 3-männ.

N

     

J

     

L

                         
 Tav., Viborg & Savolax. 3-männ.

N

     

N

                                 
 Åbo fördubbling                                            
 Björneborgs fördubbling                    

V

                     
 Nylands fördubbling                    

V

                     
 Tavastehus fördubbling                                            
 Savolax fördubbling                                            
 Viborgs fördubbling                                            
 Harriens lantregemente        

 

         

Re

                     
 Wierlands lantregemente            Förenades med Jervens lantregemente 1704
 Jervens lantregemente         N  Bildade 1704 stam till Stabsmajoren i Revals värvade bataljon.
 Wieks lantregemente         N  Bildade 1704 stam till Stabsmajoren i Revals värvade bataljon.
 Ösels lantbataljon                

L

                         
 Dorpats lantbataljon        

D

 Omvandlades 1703 till en 400 man stark värvad bataljon
 Fellins lantbataljon            Bildade 1703 stam till J. H. von Schwengelns regemente
 Nüggens lantbataljon        

D

 Omvandlades 1703 till en 400 man stark värvad bataljon
 Oberphalens lantbataljon        

D

 Omvandlades 1703 till värvad bataljon (G. G. Wrangels)
 Pernaus lantbataljon            Bildade 1703 stam till J. H. von Schwengelns regemente
 Sagnitz lantbataljon    

H

                                     
 Kokenhusens lantbataljon    

 

                                     
 Marienburgs lantbataljon            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
 Tirsens lantbataljon            Omvandlad till värvad batataljon och 1705 insatt i von Mengdens reg.
 Treydens lantbataljon            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
 Walks lantbataljon                                            
 Wendens lantbataljon            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
 Wolmars lantbataljon                                            
 Bergsregementet                                            
 Upplands 5-männingar                     H                      
 Smålands 5-männingar                     H                      
 Västgöta 4- & 5-männingar                                            
 H. G. Buddenbrocks                                            
 Per Banérs                                            
 Anklams lantregemente                          

S

 

S

           
 Bremens lantregemente                        

S

                 
 Rügens lantregemente                              

S

           
 Stettins lantregemente                          

S

 

S

           
 Östra Skånska                                            
 Västra Skånska                                            
 Halland                                            
 Wrangels kombinerade regemente                             S            
  Värvat infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Livgardet N D K           H P                        
 Svenska livregementet  

 

                     

W

   

W

         
 Tyska livregementet                           S  

S

           
 Malmö garnisonsregemente                              

S

           
 Riksänkedrottningens livregemente                           S   S            
 Pommerska            

K

            S   S            
 Garnisonsregementet i Stralsund                       S

G

T   S            
 Guvernörsregementet. i Wismar                       W        

W

         
 Garnisonsregementet i Wismar                       W S     S            
 Bremiska                         S

S

  S            
 Garnisonsregementet i Stade                         S      

W

         
   Guvernörsregementet i Riga R                   R                      
   Garnisonsregementet i Riga R D

H

              R                      
   K. G. Skyttes   E    

D

          R                      
 Garnisonsregementet i Narva

N

      N                                  
 Ingermanländska                    

V

                     
   A. J. de la Gardies    

H

 

N

      L                          
   C. A. Stackelbergs   E

H

              R                      
   H. H. von Liewens   E H              

Re

                     
   A. Zöges         D                                  
   M. W. Nieroths                    

Re

                     
   B. J. Mellins                     Re

 

                   
 C. F. von Mengdens                     R                      
 J. H. von Schwengelns                    

P

                     
   J. V. von  Becherns                     R                      
 Stabsmajoren i Revals bataljon                     Re                      
 Garnisonsregementet i Elbing                    

 

 

G

T

  S            
 Rhenländska                               S            
 Holsteinska livregementet                           S            
 Holsteinska (Delwigs)                               S            
 Finska värvade bataljonen                          

P

S

             
 Grenadjärbataljonen                                            
  Värvade krigsfångar 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Bayerska             K                              
 Franska             K  Konverterades till ett dragonregemente 1707
   Schweiziska             K                              
 C. Breitholtz                                            
 Sachsiska                     H                  
 E. von Straelborn                                            
 A. Boijes                                            
 H. M. Seulenburgs                                            
 P. Stöhr                                            
    1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 


Kavalleri
 

  Indelt kavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Livregementet 1 505   D K

P

        H P H                      
 Östgöta 1 000     K     W     H P H                      
 Smålands 1 000     K

P

  W     H P H                      
 Södra Skånska 1 000     K  

P

        P                        
 Norra Skånska 1 000      

P

Po

 

F K

FK   P                        
 Riksänkedrottningen 800                    

H

  G

T

               
 Bohusläns dragonskvadron 504                                            
 Västgöta 1 000                    

H

  G T                
 Jämtlands kompani 100                                            
 Åbo & Björneborgs 1 000 N E H  

J

G

    L

P

     

P

S              
 Nylands 1 000 N      

P J

G

F

  H

P

        S              
 Viborgs 1 000 N               L           S              
 Karelska lantdragonerna 313          

G

    L                          
  Adelsfanor 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Svenska        

P

 

F

     

H

     

S

             
 Bremen-Verdiska                                            
 Pommerska                                            
 Livländska

R

       

G

   

L

  R                      
 Estniska & Ingermanländska

N

     

J

G

        R                      
  Stånds- & lantdragoner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Upplands ståndsdragoner  

E

   

J

G

   

L

                         
 Skånska ståndsdragonerna      

P

 

 

F

   

P

                       
 Västgöta ståndsdragoner                                            
 Finska ståndsdragonerna                                            
 Gotlands ståndsdragoner                                            
 Estlands lantdragoner      Insattes i Ösels lantdragoner efter slaget vid Rappin 1701        
 Ösels lantdragoner          

G

   

L

                         
   Livlands lantdragoner          

G

       

R

                     
   Laurentzens fridragoner        

J

G

                               
  Männingskavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Upplands 3-männingar        

W

       

P

                       
 Skånska 3-männingarna                    

H

                     
 Västgöta 3-männingar                    

H

                     
 Åbo, Nyland & Viborgs 3-männ.

N

                                         
 Åbo fördubbling                                            
 Nylands fördubbling                                            
 Viborgs fördubbling                                            
 Upplands 5-männingar                    

H

                     
  Värvat kavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Drabantkåren N D K P         H P                        
 Vallackerna (Niesterska, Polska)            

F

   

P

         

S

           
 Bremiska         P Po              

G

T   S            
 Pommerska         P              

G

T   S            
 Holsteinska                                            
 Estniska

N

                 

Re

                     
  Värvade dragoner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
 Ingermanländska                    

V

     

S

             
   W. A. von Schlippenbachs    

H

   

G

    L                          
   G. C. Schreiterfeldts        

J

G

    L                          
   G. R. Skoghs          

G

    L                          
 Livdragonerna

N

 

K

 

P

  F   H P                        
 Bremiska        

P

  F          

G

T                
 Verdiska             F K          

G

T  

S

           
 Pommerska            

F

         

G

T                
 J. A. Meijerfelts        

Po

                                 
 N. Hielms                  

P

                       
 C. G. Dückers        

P

        P                        
 G. A. Taubes        

Po

        P                        
 Grenadjärer till häst                                            
 H. O. d´Albedyhls                                            
 N. Gyllenstiernas                  

P

                       
 Franska                                            
 P. B. von Schwerins                        

S

                 
 Smiegelskis                        

G

T                
 U. C. Bassewitz                      

W

G

T   S            
 O. Vietinghoffs                               S            
 Benderska                                            
 Tyska                                            
 Holsteinska dragongardet                              

S

           
   Lewenhaupts frikompani                                            
   Enspännarkompaniet                  

P

                       
    1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720

Läs även om den svenska arméns organisation.