Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Svenska uniformer i slaget vid Fraustadt

Följande sida är en väldigt spekulativ beskrivning av hur de svenska regementenas uniformer såg ut under slaget vid Fraustadt. De har nämligen slumpat sig så att de flesta av dessa regementena fick ut nya uniformer 1704 som inte har beskrivits av källorna. Dessa är: Livdragonerna, Bremiska dragonregementet, Nylands kavalleriregemente samt Södermanlands och Kronobergs infanteriregementen. Jag har för dessa samt i liknande fall utgått från att de nya uniformerna var desamma som dem de hade innan. För vallackregementet finns det dock inga kända uniformer överhuvudtaget och jag är inte bara osäker på vilka färger de kan ha haft utan även vilket snitt de hade på uniformerna. Här har de avbildats som om de hade samma typ av långa rockar och pälsmössor som kosacker och ryska streltser hade.

Högra (norra) flygeln
(De bremiska och pommerska dragonskvadronerna var uppställda bakom de andra skvadronerna)


Vallackregementet

(2 skvadroner)


Livdragonerna


(4 skvadroner)


Närke-Värmlands
livbataljon
 


Norra Skånska kavalleriregementet

(4 skvadroner)


Närke-Värmlands
andra bataljon
 


Norra Skånska kavalleriregementet

(4 skvadroner)


Bremiska dragonregementet

(4 skvadroner)


Pommerska dragonregementet

(2 skvadroner)


Centern
(Två pommerska dragonskvadroner var uppställda bakom infanterilinjen)
 

Södermanlands regemente
(3 bataljoner)

Kronobergs regemente
(2 bataljoner)

Västmanlands regemente
(3 bataljoner)


Vänstra (södra) flygeln
(De pommerska och verdiska dragonskvadronerna var uppställda bakom de andra skvadronerna)
 

Nylands kavalleriregemente
(4 skvadroner)


Västerbottens livbataljon
 


Svenska adelsfanan
(3 skvadroner)


Västerbottens andra bataljon
 


Skånska ståndsdragonerna.
(4 skvadroner)

 
Pommerska dragonregementet
(1 skvadron)

Verdiska dragonregementet
(5 skvadroner)

Läs även om ryssarnas och sachsarnas uniformer i slaget vid Fraustadt.