Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Slaget vid Gadebusch

Slaget vid Gadebusch den 9 december 1712 var det sista större fältslag som den svenska armén vann under det stora nordiska kriget. I syfte att förena sig med Karl XII och en turkisk armé hade Magnus Stenbock anlänt till svenska Pommern med en 14 000 man stark fältarmé. Han var dock inte ensam i området utan såväl danska, sachsiska och ryska arméer fanns där och höll honom instängd. För att ta sig ur inringningen tågade han in i Mecklenburg och mötte den 16 000 man starka danska armén som var för långt bort för att bli undsatt av ryssarna i tid. Däremot hann 3 500 man sachsiska kavallerister förstärka danskarna. Trots den numerära underlägsenheten vann dock Stenbock en stor seger över danskarna tack vare att han anföll dem på ett oväntat ställe och skickligt utnyttjade sitt artilleri för att förhindra danskarnas rörelser. På den svenska sidan stupade 500 man och 1 100 sårades. Danskarna förlorade däremot 2 500 i döda och sårade samt ytterligare 2 500 som togs tillfånga. Sachsarna förlorade 750 man stupade och sårade samt 100 man som togs tillfånga.

Dessvärre fick Sverige ingen nytta av denna seger eftersom Stenbock fortsatte att marschera västerut och blev till slut instängd i fästningen Tönningen av den dansk-sachsisk-ryska koalitionen. Den 5 maj 1713 kapitulerade Stenbock och ännu en svensk fältarmé togs tillfånga.

Följande sidor kan ge en föreställning om hur de deltagande arméerna såg ut: den 9 december 1712:

Svenska uniformer
Danska uniformer

Sachsiska uniformer

Bilden ovan är ett mindre utsnitt ur den bataljplan som fortifikationskaptenen Magnus Rommel (1678-1735) ritade över slaget vid Gadebusch och som förvaras i krigsarkivet.