Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Svenska uniformer i slaget vid Gadebusch

Under förutsättning att den svenska armén i slaget vid Gadebusch bar hela och rena livmunderingar bör deras uniformer ha sett ut på nedanstående sätt. För åtminstone ett regemente var dock inte detta fallet. Hälsinge regementes uniformer var nämligen i ett dåligt skick och även om 200 av dem hade fått ut nya uniformer så stred största delen i sina troligen grå släpmunderingar.

Artilleriregementet stred vid Gadebusch för första gången i sina nya helblå uniformer. Troligen hade dock inte alla artilleristuniformer. Det är mycket möjligt att rekryter från Kronobergs regemente tjänstgjorde vid kanonerna. Helt klart är att en av deras löjtnanter tjänstgjorde där och enligt en dansk spionrapport från 1711 hade kronobergarna grå rockar med gula uppslag.

Uniformsuppgifterna på den här sidan kommer från Lars-Eric Höglund men all annan information (inklusive kartan) är hämtat från det danska generalstabsverket "Bidrag til den store nordiske krigs historie". Slaguppställningen nedan är baserad på kartan som utgör en bilaga till generalstabsverket ("H.H. Scheels plan af Slaget ved Gadebusch"). Kartan är dock inte helt konsekvent med texten i samma bok. Två regementen saknas i kartan, nämligen det Stralsundska regementet (som verkar ha inkluderats i det Elbingska regementet som leddes av Ekeblad) och Smielgelskis 100 man starka polska dragonskvadron (som kanske inte deltog i själva slaget men iallafall var i närheten). Det sistnämnda förbandets uniformer är i vilket fall som helst okända. En annan tveksamhet är antalet skvadroner som de tyska beridna regementena bestod av. För dessa finns det ingen överensstämmelse överhuvudtaget mellan tabellen på sidan 179 (band 4) och kartan ovan. Jag har justerat antalet skvadroner så att det överensstämmer med tabellens uppgifter. En del av det Pommerska dragonregementet (hälften?) var avdelat för att skydda trossen (tillsammans med Smiegelskis dragoner?) och därför anges pomrarna ha 5 skvadroner istället för 10 (enligt kartan hade de 4 skvadroner i slaget).

Enligt Generalstabsverket var endast fem regementen beväpnade med pikar (Östergötlands, Hälsinge, Västgöta-Dals, Älvsborgs och Västmanlands regementen).

Vänstra flygeln
(De tre regementena till vänster hade hälften av skvadronerna i första linjen och andra hälften i den tredje.
Verdiska regementets två hälfter utgjorde den andra och fjärde linjen)

 
Pommerska dragonregementet

(5 skvadroner)

Änkedrottningens
livregemente
(8 skvadroner)

Pommerska kavalleriregementet
(4 skvadroner)
 
Verdiska dragonregementet
(10 skvadroner)
 


Centern

(Artilleriet tog täten och beskyddades av manskap från den ena av Elbingska regementets bataljoner. Resten av infanteriet avancerade på tre linjer på grund av terrängen men den den tredje linjen skulle så fort det var möjligt delas i mitten och ta plats på vardera sida av den första linjen)
 

 


Artilleriregementet
(30 pjäser)

Elbingska regementet
(1 bataljon)
 

Första linjen
 

Elbingska regementet
(1 bataljon)

Stralsundska regementet
 (1 bataljon)

Närke-Värmlands
regemente

(2 bataljoner)

Västmanlands regemente

(2 bataljoner)

Andra linjen
 

Dalregementet

(1 bataljon)

Västgöta-Dals regemente

(2 bataljoner)

Östergötlands regemente
(1 bataljon)

Älvsborgs regemente

(2 bataljoner)

Tredje linjen (vänstra flygeln)
 
  Tredje linjen (högra flygeln)
 

Dalregementet

(1 bataljon)

Hälsinge regemente

 (2 bataljoner

Östergötlands regemente
(1 bataljon)
Södermanlands regemente

2 bataljoner

Högra flygeln
 
Bremiska och Västgöta kavalleriregementen hade hälften vardera i första och tredje linjen. Bassewits enbart i den första linjen och de Bremiska dragonerna utgjorde den andra linjen.   Marschalks grupp
 

Bremiska kavallerireg.
(4 skvadroner)

Västgöta kavallerireg.
(6 skvadroner)

Bassewitz dragonregemente
(2 skvadroner)

Bremiska dragonregementet

(5 skvadroner)
 
Bremiska dragonregementet

(5 skvadroner)

Bassewitz dragonregemente
(2 skvadroner)

Läs även om danskarnas uniformer i slaget vid Gadebusch.