Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Danska uniformer i slaget vid Helsingborg

Vid tiden för slaget vid Helsingborg var huvuddelen av den danska armén fortfarande klädd i ljusgrå rockar. Den röda färgen som än så länge var förbehållen högstatusregementena skulle införas i den övriga armén först genom ett kungligt beslut året efter slaget. Förutom de röda eller ljusgrå rockar hade kavalleristerna dessutom ett kyller av älgskinn som var det de vanligen bar under strid (tillsammans med harnesket).

Överlag är dock uniformsuppgifterna mycket osäkra och för den som vill ha mer utförlig information har jag särskilda sidor om det danska infanteriet och det danska kavalleriet.

Högra (östra) flygeln

Första linjen
 
Andra linjen
 
 


Livregements-dragonerna
(6 skvadroner)


Prins Christians infanteriregemente
(2 bataljoner)

Livgardet till häst

(3 skvadroner)

1:a själländska kavallerireg.
(2 skvadroner)
 
Själland-Fynska lantdragonerna
(3 skvadroner)
 


Centern

Första linjen


Artilleriregementet
(32 kanoner)


Livgardet till fot

(2 bataljoner)


Drottningens livregemente
(2 bataljoner)


Fynska
 regementet
(2 bataljoner)


Jylländska regementet
(2 bataljoner)


Grenadjärkåren

(2 bataljoner)


Andra linjen

 


Prinsen av Hessens reg.
(1 bataljon)


Östsjälländska lantmilisen
(2 bataljoner)


Prinsen av Hessens reg.
(1 bataljon)


Västsjälländska lantmilisen
(1 bataljon)


Lolländska lantmilisen
(1 bataljon)


Vänstra (västra) flygeln
(alla utom Själland-Fynska lantdragonerna i första linjen)
 


3:e själländska kavallerireg.
(2 skvadroner)

2:a fynska kavallerireg.
(2 skvadroner)

1:a fynska kavallerireg.
(2 skvadroner)

1:a jylländska kavallerireg.
(2 skvadroner)

Marinregementet

(2 bataljoner)

Bülows dragonregemente
(4 skvadroner)

Lepels
infanteriregemente
(2 bataljoner)

Själland-Fynska lantdragonerna
 (3 skvadroner)

Läs även om svenskarnas uniformer i slaget vid Helsingborg.