Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Svenska uniformer i slaget vid Helsingborg

Den till hälften nyuppsatta armén som besegrade danskarna i slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710 bör ha sett ut som på bilderna på den här sidan. Tillgången på uniformsuppgifter varierar dock för de olika regementena och jag har därför varit tvungen att fylla luckorna med hjälp av uniformsuppgifter från senare tillfällen (eller tidigare i lämpliga fall). För den som vill veta exakt vilka uniformsdetaljer som var okända år 1710 hänvisar jag till Lars-Eric Höglunds bok om den svenska arméns uniformer under det stora nordiska kriget. Men den uniform som är mest spekulativ på den här sidan är Jönköpings regemente. För dem känner vi endast till hatten med vita galoner, vadmalspajrocken och den blå rocken med blått foder och röda uppslag. De övriga detaljerna har fyllts in med hjälp av uniformsuppgifter som är så sena som från 1718.

De flesta av de regementen som sattes upp på nytt 1709 (och vissa gamla som till exempel det sachsiska regementet) bestod enbart av musketerare och hade inte som tidigare en tredjedel av manskapet beväpnat med pik. Höglund nämner uttryckligen att Upplands, Västmanlands, Östergötlands och det sachsiska regementet saknade pikar. Jönköpings regemente uppges däremot ha haft pikenerare. Källorna avslöjar också att Kalmar regemente från början fick ut pikar men att dess överste den 3 januari 1710 begärde att få byta ut dessa mot musköter vilket också blev beviljat (det är dock oklart om beslutet hann verkställas innan slaget vid Helsingborg). Kronobergs regemente tycks dessutom ha bestått av enbart musketerare vid en mönstring i augusti 1710. Sannolikt hade inte heller Södermanlands regemente några pikar eftersom de inte hade några sådana i slaget vid Gadebusch 1712 (då andra tidigare piklösa regementen hade pikar).

Högra (västra) flygeln

Första linjen
 
  Andra linjen
 

Artilleriregementet
(32 kanoner och
2 haubitsar)

Änkedrottningens
livregemente
(8 skvadroner)

Upplands
5-männingskav.
(8 skvadroner)

Svenska adelsfanan
 
(2 skvadroner)

Livregementet
till häst
(8 skvadroner)

Smålands kavalleriregemente
(4 skvadroner)


Centern

Första linjen
(Sachsiska regementet och troligen även Kronoberg bestod enbart av musketerare)

 


Älvsborgs regemente
(2 bataljoner)

Kronobergs regemente
(2 bataljoner)

Jönköpings
regemente
(2 bataljoner)

Sachsiska regementet
(2 bataljoner)

Upplands
5-männingar
(2 bataljoner)

Smålands
5-männingar
(2 bataljoner)

Andra linjen
(Kalmar kan ha haft pikenerare men de övriga bestod enbart av musketerare)

 

Upplands regemente
(2 bataljoner)

Kalmar regemente

(2 bataljoner)

Västmanlands regemente
(2 bataljoner)

Östergötlands regemente
(2 bataljoner)

Södermanlands regemente
(2 bataljoner)
 

Vänstra (östra) flygeln
 

Första linjen
 
 


Andra linjen
 


Västgöta
 3-männingskav.
(6 skvadroner)


Östgöta kavalleriregemente
(6 skvadroner)


Västgöta kavalleriregemente
(6 skvadroner)


Smålands kavalleriregemente
(4 skvadroner)


Östgöta kavalleriregemente
(2 skvadroner)


Skånska
3-männingskav.
(4 skvadroner)

Läs även om danskarnas uniformer i slaget vid Helsingborg.