Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Sachsiska uniformer i slaget vid Kliszow

Den sachsiska armén hade en enhetsuniform som innebar att alla regementen (utom artilleristerna) hade röda rockar och med ett undantag vita eller gråa strumpor. Färgen på uppslagen varierade däremot för varje regemente. Tanken var att varje regemente skulle ha en unik uppslagsfärg vilket innebar att många olika nyanser av grundfärgerna förekom i den sachsiska armén.

Livgardet till häst har här en sammanlagd styrka på åtta skvadroner i enlighet med den slaguppställning som finns i generalstabsverket "Karl XII på slagfältet". Uppställningen i detta verk är baserat på svenska uppgifter om att Livgardet till häst bestod av åtta kompanier, men det nämner även avvikande sachsiska uppgifter som anger en styrka på endast sex skvadroner i slaget. Orsaken till förvirringen skulle kunna ha något att göra med att förbandet vid denna tid var organiserat i fyra "skvadroner" som vardera var indelade i tre "kompanier" (även kallade "brigader"). Varje "skvadron" bestod av 150 man.

Andra osäkerhetsmoment är att de två gardesregementena till fot var placerade på varsin flank av infanterilinjen, men att det inte framgår i vilken ordning de stod. Dessutom uppges två fristående bataljoner ha ingått i den sachsiska armén vid Kliszow, men dessa går inte inte att finna i någon bevarad slaguppställning och är inte heller kända i något annat sammanhang. Troligen var de tillfälliga bataljoner bestående av de andra regementenas grenadjärer och sådana grenadjärbataljoner brukade vanligen placeras vid flankerna.

Angående själva uniformerna bör det slutligen nämnas att det är högst osäkert ifall den sachsiska armén vid den här tiden hade trekantiga hattar. Det är mycket möjligt att armén helt eller delvis bar hattar av en äldre modell med endast ena sidan uppvikt.

Högra (östra) flygelns kavalleri
(Stod uppställt på två linjer och varje regemente hade hälften av sina skvadroner i vardera linje)

 


Livdragonregementet

(6 skvadroner)
 


Goltz dragonregemente
(6 skvadroner)

Livgardet till häst

(4 skvadroner)

Livregementet till häst
(6 skvadroner)

Kurprinsens kyrassiärregemente
(6 skvadroner)

Eichstädts kyrassiärregemente
(6 skvadroner)
 

Centerns infanteri
(Vid sidan av dessa kan det eventuellt ha funnits två bataljoner under Mannigs och Seilitz befäl.
Dessa var troligen tillfälliga bataljoner bestående av de övriga regementenas grenadjärer)

 
Första linjen
 
Andra linjen
 

Sachsiska eller Polska gardet
(2 bataljoner)
 

Kurprinsens regemente
(2 bataljoner)

Beichlingens regemente
(2 bataljoner)

Drottningens regemente
(2 bataljoner)

Sachsiska eller Polska gardet
(2 bataljoner)

Steinaus regemente
(2 bataljoner)

Görtz regemente
(2 bataljoner)

Pistoris regemente
(2 bataljoner)

Vänstra (norra) flygelns kavalleri
(Stod uppställt på två linjer och varje regemente hade hälften av sina skvadroner i vardera linje)
 
   

Steinaus kyrassiärregemente
(6 skvadroner)
 

Jordans kyrassiärregemente
(6 skvadroner)

Drottningens kyrassiärregemente
(6 skvadroner)

Livgardet till häst

(4 skvadroner)

Milkaus dragonregemente
(6 skvadroner)

Kurprinsens dragonregemente
(6 skvadroner)

Artilleriregementet
(22 tolvpundiga och 24 trepundiga kanoner)

Kort efter slagets början förstärktes den sachsiska arméns ca 16 000 man av ett 8 000 man starkt polskt kavalleri, men tyvärr känner jag inte till deras uniformer.

Se också sidan om de svenska regementenas uniformer i slaget vid Kliszow.