Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Svenska uniformer i slaget vid Kliszow

Den information som finns här om slaget vid Kliszow den 9 juli 1702 är hämtad från Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer" och generalstabsverket "Karl XII på slagfältet". Notera dock att de uniformer som Upplands tremänningsregemente bar i slaget är helt okända bortsett från en uppgift från 1701 om att de gick klädda i "bara waldmars rockar". Jag har därför gjort en kvalificerad gissning och utgått ifrån att de hade samma uniformer som Östgöta-Södermanlands tremänningsregemente som sattes upp samtidigt som dem och som också hade vadmalsrockar. I vilket fall som helst var tremänningarna från båda regementena undermåligt klädda och efter slaget tilldelades de röda rockar som hade erövrats från den sachsiska armén.

Lägg också märke till att drabantkårens uniform inte är avbildad med en trekantig hatt. Ett kopparstick som föreställer Karl XII:s och August den starkes måltid vid Altranstädt visar nämligen att drabanterna så sent som 1706 hade hattar som endast hade ena sidan uppvikt. Denna modell var en föregångare till den trekantiga hatten och det är mycket sannolikt att ännu fler regementen bar hattar av denna äldre typ vid tiden för slaget vid Kliszow.

Högra (västra) flygeln

Första linjen
 

 

Andra linjen
 


Livdragonerna

(1 skvadron)

Drabantkåren

(1 skvadron)

Livregementet till häst
(7 skvadroner)

Östgöta kavallerireg.
(4 skvadroner)

Livdragonerna

(1 skvadron)

Livregementet till häst
(3 skvadroner)

Östgöta kavallerireg.
(4 skvadroner)


Centern
(Under slagets gång avdelades Dalregementet, Västmanlands, Närke-Värmlands,
Kalmar och halva Upplands regemente för att förstärka den vänstra flygeln)

Första linjen
 


Livgardet
(4 bataljoner)

Upplands regemente
(2 bataljoner)

Närke-Värmlands regemente
(2 bataljoner)

Västmanlands regemente
(2 bataljoner)

Dalregementet
(2 bataljoner)
 
Andra linjen
 

Artilleriregementet
(4 trepundiga kanoner)

Västerbottens regemente
(2 bataljoner)

Östgöta-Södermanlands tremänningsregemente
(1 bataljon)


Upplands tremänningsregemente
(1 bataljon)


Kalmar regemente
(2 bataljoner)

Vänstra (östra) flygeln
 
Första linjen
 

 

Andra linjen
 


Södra Skånska kavallerireg.
(6 skvadroner)


Smålands kavallerireg.
(3 skvadroner)


Livregementet till häst
(2 skvadroner)


Livdragonerna

(1 skvadron)


Södra Skånska kavallerireg.
(2 skvadroner)


Smålands kavallerireg.
(4 skvadroner)

Livdragonerna

(1 skvadron)

Läs även om sachsarnas uniformer i slaget vid Kliszow.