Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Ryska uniformer i slaget vid Ljesna

En föreställning om hur den ryska armén kan ha sett under slaget vid Poltava ges på den här sidan. Osäkerheterna är dock många eftersom uppgifter om ryska uniformer är knapphändiga och fragmentariska. Dessutom ändrades uniformsfärgarna ofta när regementena blev nymunderade, vilket skedde med ett par års mellanrum. Samtliga uniformer som redovisas här är därför mer eller mindre spekulativa. Men den uniformsinformation som faktiskt är känd för varje regemente finns tillgänglig på särskilda sidor som ni kommer åt genom att klicka på bilderna.

Den ryska styrkan vid Ljesna bestod av tio bataljoner från det ryska infanteriets elitregementen samt tio dragonregementen. Detta var en mycket mobil armé på sammanlagt 13 000 man där både infanteriet och artilleriet hade försetts med hästar (troligen hade alla regementen ryttarstövlar istället för skor även om jag nedan bara har avbildat dragonerna och gardet med stövlar). Dessutom tillkom 5 000 dragoner under generalmajor Bauers befäl som anlände som förstärkningar under slagets gång. De nämnda siffrorna kommer från Einar Lyths och Pavel Konovaltjuks bok "Vägen till Poltava" från 2009. Enligt dem var den ryska armén mycket större än vad som tidigare har antagits eftersom den ryska ledningen av propagandaskäl underrapporterade sin egen styrka så att den framstod som jämnstark med den svenska.

Tsar Peter I:s division
 


Artilleriregementet
8 tvåpundiga kanoner (hästartilleri)

 
Preobrazjenska
(3 bataljoner)

Semjonovska
(3 bataljoner)

Astrachanska
(2 bataljoner)
 

Troitska
dragonregementet

Tverska
dragonregementet

Nizjegorodska
dragonregementet

Furst Mensjikovs division
 

Ingermanländska
(3 bataljoner)

Vladimirska dragonregementet

Sibirska dragonregementet

Smolenska dragonregementet

Nevska dragonregementet

Rostovska dragonregementet

Vjatska dragonregementet
 

Generalmajor Bauers division
(Förstärkningar som anlände under slagets gång)
 

Koporska dragonregementet

Jamburgska dragonregementet

Permska dragonregementet

Kargopolska dragonregementet

Kievska dragonregementet

Narvska dragonregementet

Ustjuzjska dragonregementet

Novgorodska
dragonregementet

Läs även om de svenska uniformerna i slaget vid Ljesna eller de ryska uniformerna i slaget vid Poltava.