Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Anti-svenska koalitionens armé
under fälttåget på Rügen

Koalitionsarméns exakta styrka är oklar. Om de deltagande regementena var fulltaliga skulle den ha bestått av 20 404 man (14 234 man infanteri och 6 180 man kavalleri). Men den verkliga styrkan var betydligt lägre. Den flotta som transporterade armén till Rügen hade nämligen bara fått order om att ordna plats för 17 219 man och 5 183 hästar. Dessa siffror inkluderar dessutom mer än bara meniga soldater utan även befäl, trossen och andra icke-stridande. Detta innebär att antalet meniga inte bör ha varit mer än 3 500 ryttare och 11 000 fotsoldater. Med andra ord hade en genomsnittlig bataljon omkring 75 % av sin nominella styrka och en genomsnittlig skvadron omkring 50 %. När slaget sedan ägde rum hade hela infanteriet men endast 5 av 35 kavalleriskvadroner hunnit landstiga, vilket innebär att den sammanlagda styrkan då var högst 11 500 man.

Nedan redovisas den slagordning som koalitionsarmén skulle ha haft på Rügen om den hade utkämpat ett regelrätt fältslag. Styrkeuppgifterna är baserade på de nominella siffrorna och motsvarar därför inte de verkliga förhållandena. Sachsiska regementen har grön text, preussiska blå och dansk-norska regementen har röd text. För att underlätta identifieringen av de preussiska regementena har jag inom parantes lagt till de regementsnummer som de fick under Fredrik den stores tid.

Högra flygeln

Första linjen —  2 073 man
(324 sachsare och 1 749 preussare)
Andra linjen —  1 089 man
 

Ansbach-Flemmings dragonreg.
(2 skvadroner)
Derfflingers hästgrenadjärerer (DR 3)
(2 skvadroner)

Gens d'Armes

(CR 8)

(1 skvadron)

Livregementet
till häst
 (CR 3)

(2 skvadroner)

Wartenslebens kyrassiärreg.
 (upplöst 1718)

(2 skvadroner)

Schlippenbachs
kyrassiärreg.
 (CR 1)

(2 skvadroner)

Prins Albrechts
 dragonregemente
 (CR 11)

(2 skvadroner)

 du Veynes dragonregemente (DR 1)
(2 skvadroner)

Blanckensees dragonregemente (CR 4)
(2 skvadroner)


Centern

Första linjen — 7 914 man
(1 485 sachsare, 2 319 preussiska grenadjärer samt 4 110 danskar och norrmän)
 


Drottningens regemente
(1 bataljon)

Kurprinsens regemente
(1 bataljon)

Weissenfels regemente
(1 bataljon)

Ansbach-Kavanagh
(1 bataljon)

Preussiska grenadjärer
(1 bataljon)

Preussiska grenadjärer
(1 bataljon)

Preussiska grenadjärer
(1 bataljon)

Preussiska grenadjärer
(1 bataljon)

Preussiska grenadjärer
(1 bataljon)

Prins Albrecht
(IR 19)
(1 bataljon)

Norska värvade regementet
(1 bataljon)

Oldenburgska regementet
(1 bataljon)

Trondheimska regementet
(1 bataljon)

Prins Georgs regemente
(1 bataljon)

Livgardet till fot

(1 bataljon)

Grenadjärkåren

(1 bataljon)

Anhalt-Dessau
(IR 3)
(1 bataljon)

Andra linjen —  5 900 man
(3 160 preussare och 2 740 danskar)

 

Alt-Dönhoff
(IR 2)
(1 bataljon)

Jung-Dohna
(IR 4)
(1 bataljon)

Kamecke
(IR 23)

(1 bataljon)

Fynska regementet
(1 bataljon)

Jylländska regementet
(1 bataljon)

Prins Carls regemente
(1 bataljon)

Drottningens livregemente
(1 bataljon)

Vänstra flygeln
 
Första linjen —  2 010 man
 
Andra linjen —  1 008 man
 

Holsteinska kyrassiärreg.
(2 skvadroner)

3:e jylländska kavallerireg.
(2 skvadroner)

Württembergska kyrassiärreg.
(2 skvadroner)

Dewitz kyrassiärreg.
(2 skvadroner)

2:a fynska kavallerireg.
(2 skvadroner)

Livregementet till häst
(2 skvadroner)

Livregements-dragonerna
(2 skvadroner)

2:a jylländska kavallerireg.
(2 skvadroner)

Jylländska lantkyrrassiärer
(2 skvadroner)

De danska kavalleriregementen bar i strid kyller av ljust skinn och svarta harnesk. På den här sidan är de dock avbildade med sina vanliga röda rockar eftersom de hade inte hunnit landsättas när slaget vid Stresow ägde rum.

Läs även om den svenska arméns styrka och uniformer i Pommern 1715