Kungar och regenter Landskap och städer Svensk politik

 

 
 

 


 

Örjan Martinsson

1382-1459

Erik av Pommern hette egentligen Bogislav och föddes 1382 som son till hertig Vratislav av Pommern-Stolp. Men han var också systerdotterson till Margareta. När hennes son Olof dog 1387 valde hon Erik av Pommern till hennes efterträdare som regent över Danmark och Norge. Margareta såg till att namnet Bogislav ändrades till det mer skandinaviskt klingande Erik. Erik av Pommern valdes till svensk kung 1396 och året efter kröntes han till kung över hela Kalmarunionen. Margareta förblev dock den verklige regenten fram till hennes död 1412.

Som regerande kung fortsatte han Margaretas politik. Nästan hela hans regeringstid ägnades åt konflikten mot Slesvig-Holstein som hade brutit ut 1410. Den konflikten utvidgades till att även omfatta Hansan då Erik av Pommern hade motarbetat den till förmån för skandinaviska städer. Erik hade oftast övertaget men lyckades aldrig nå ett avgörande. Kriget avslutade med freden i Vordingborg 1435, mer eller mindre oavgjort. Då hade emellertid Erik redan fått nya bekymmer. Engelbrekt gjorde 1434 uppror mot kungens styre i Sverige. Erik av Pommern förklarades avsatt som kung över Sverige men fick senare tillbaka kronan mot löften om förbättringar. Detta löfte bröt han omedelbart och 1436 Gjorde Engelbrekt uppror igen och Erik blev avsatt för andra gången. Han fick tillbaka kronan ännu en gång på villkor att följa de tidigare löftena. Detta skedde inte och 1439 avsattes han för tredje och sista gången. Samma år avsattes han i Danmark och året efter i Norge. Hans välde var nu inskränkt till Gotland som han höll fram tills 1449. de sista åren av sitt liv tillbringade han i Pommern.

Erik av Pommern kämpade precis som Margareta för den starka centralmakten. Han hade dessutom stora kunskaper i juridik som han med stor envishet använde för att försvara sina maktanspråk. Tyvärr saknade han Margaretas politiska skicklighet. En stark ovilja till kompromisser samt det omfattande motståndet mot den starka kungamakten ledde därför att han avsattes från alla sina riken. Då det är segrarna som skriver historien har synen på Erik av Pommerns blivit mycket negativ.

Erik av Pommern dog 1459 och överlevde därmed sin efterträdare Kristoffer av Bayern.