Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
 
  Blekinge
  Bohuslän
  Dalarna
  Dalsland
  Gotland
  Gästrikland

  Halland
  Hälsingland
  Härjedalen
  Jämtland
  Lappland
  Medelpad
  Norrbotten
  Närke
  Skåne
  Småland
  Södermanland
  Uppland

  Värmland
  Västerbotten
  Västergötland
  Västmanland
  Ångermanland
  Öland
  Östergötland

_
 
  Städer
____

Örjan Martinsson

Kartan ovan visar de svenska landskapens gränser vid tiden för Gustav Vasas död 1560. Det var nämligen först då som våra landskap i modern mening skapades. För att visa vilket stort rike Sverige var på 1500-talet ville man pryda Gustav Vasas begravningståg med heraldiska vapen för alla provinser som ingick i riket. Eftersom länsindelningen ofta förändrades valde man istället för länen att låta de historiska regionerna få utgöra Sveriges provinser vid begravningståget. De flesta, men långt ifrån alla, historiska regioner motsvarade gamla lagsagor som tidigare hade åtnjutit stort självstyre och haft egna lagar. Förmodligen motsvarade lagsagorna politiska enheter som var äldre än Sverige själv. Men andra regioner hade inte varit några lagsagor utan var bara geografiska begrepp som tidigare hade uppfattats som delar av andra "landskap". Det man gjorde 1560 var att man  för första gången formellt fastställde vilka regioner som skulle få status som landskap och vilka regioner som skulle förbli delar av andra landskap. Ett exempel på det sistnämnda är Roslagen i Uppland, för att inte tala om de gamla landen Finnveden, Värend och Möre med flera i Småland.

Som synes på kartan motsvarar inte dagens landskapsgränser 1500-talets. Detta beror på att ändringar av läns- och stiftsindelningen till en början också påverkade landskapsgränserna. Till exempel innebar ändringen av länsgränsen 1647 att Norbergs och Skinnskattebergs bergslager överfördes från Dalarna till Västmanland. Den sista gången länsindelningen påverkade landskapsindelningen var i samband med delningen av Västerbottens län 1810. De delar av Västerbotten som ingick i det nya Norrbottens län kom med tiden att uppfatta sig som ett eget landskap.

På de sidor som finns i den här sektionen beskriver jag de olika landskapens historia. Men eftersom olika läns-, stifts- och juridiska indelningar i så stor utsträckning har påverkat landskapsgränserna har jag valt att redovisa dessa så noggrant som möjligt. Eftersom det även är min avsikt att varje sida ska kunna läsas separat och ändå ge en fullständig bild av landskapet innebär det dessvärre att mycket av informationen om indelningarna upprepas flera gånger. För att kompensera för detta redovisas de olika indelningarna därför under egna rubriker före den egentliga landskapshistorien, de som inte är intresserad av den informationen kan därför lätt hoppa över den.

Flera landskap saknas i den här sektionen. Dessvärre har jag gått över till andra projekt så jag kan inte ge någon tidsplan för när jag kommer att skriva om dem och fullborda den här avdelningen av Tacitus.