Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
  
 


 
  

Örjan Martinsson

Uppslagsverk

Den svenska historien
Nationalencyklopedin
Nordisk Familjebok
Svenskt biografiskt lexikon
Wikpedia


Tryckta källor

Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Översättning av Emanuel Svenberg (1984)
Ágrip af Nóregskonungasögum. Översättning av M. J. Driscoll (1995)
The Anglo-Saxon Chronicles. Översättning av Michael Swinton (2000)
Carolingian Chronicles - Royal Frankish Annals, Nithards Histories. Översättning av Bernhard Walter Scholz och Barbara Rogers (1972)
Fagrskinna. Översättning av Alison Finlay (2004)
Hervararsagan (ingår i boken Isländska mytsagor). Översättning av Lars Lönnroth (1995)
Historia Norwegie. Översättning av Peter Fisher (2003)
Ingvar den vittfarnes saga (ingår i boken Vikingar i Österled). Översättning av Jan Paul Strid (1997)
Morkinskinna. Översättning av Theodore M. Andersson och Kari Ellen Gade (2000)
Orknöjarlarnas saga. Översättning av Ingegerd Fries (2006)
Rimbert. Boken om Ansgar. Översättning av Eva Odelman (1986)
Saxo Grammaticus. The History of the Danes, Books I-IX. Översättning av Peter Fisher (2002).
Sturluson, Snorre. Nordiska kungasagor. Översättning av Karl G. Johansson (1991-93)
Theodoricus Monachus. Översättning av David och Ian McDougall (1998)
Thietmar of Merseburg. Ottonian Germany. Översättning av David A. Warner (2001)
Västgötalagens kunga-, lagmanna- och biskopslängder (ingår i boken Färder till Sveriges födelse). Översättning av Mats G. Larsson (2004)

Litteratur

Ahnlund, Nils. Vreta klosters äldsta donatorer. (Historisk Tidskrift 1945)
Englund, Peter. Den oövervinnerlige. (2000)
Ericson, Lars. Svenska knektar. (1995)
Esaiasson, Peter. Svenska valkampanjer 1866-1988. (1990)
Frost, Robert. The Northern Wars 1558-1721. (2000)
Harrison, Dick. Gud vill det! - Nordiska korsfarare under medeltiden. (2005)
Harrison, Dick. Jarlens sekel. (2002)
Harrison, Dick. Karl Knutsson. (2002)
Hatton, Ragnhild Marie. Karl XII av Sverige. (1985)
Henriksson, Alf. Svensk historia. (1994)
Larsson, Lars-Olof. Kalmarunionens tid. (1997)
Larsson, Lars-Olof. Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? (2002)
Larsson, Lars-Ove. Vem är vem i svensk historia. (2000)
Larsson, Mats G. Vikingar i österled. (1997)
Larsson, Mats G. Färder till Sveriges födelse. (2004)
Larsson, Mats G. Minnet av vikingatiden. (2005)
Lewin, Leif. Ideologi och strategi. (1992)
Nilsson, Bertil (red.). Kristnandet i Sverige - Gamla källor och nya perspektiv (1996)
Norberg, Lars-Arne - Sjöstedt, Lennart. Grannländernas historia. (1998)
Olausson, Michael (red.). Birkas krigare. (2001)
Palme, Sven Ulric. Sten Sture den äldre. (1951)
Petersson, Olof. Nordisk politik. (1998).
Petersson, Olof. Hur styrs Europa? (1996).
Rosborn, Sven - Schimanski, Folke. När hände vad i nordens historia. (1997)
Ruin, Olof. Folket som rådgivare och beslutsfattare. (1997)
Rystad, Göran. Karl XI. (2001)
Sundberg, Ulf. Svenska freder och stillestånd 1249-1814. (1997)
Sundberg, Ulf. Svenska krig 1521-1814. (1998)
Sundberg, Ulf. Medeltidens svenska krig. (1999)
Åberg, Alf. Kampen om Skåne. (1995)

Internet

Parties and Election in Europe
Val.se