Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Centraleuropa

= Tyrolen
= Salzburg
= Kärnten
= Österrike
= Steiermark
= Krain
= Böhmen
= Mähren
 
= Ungern
= Kroatien
= Transsylvanien
= Övriga delar av den Österrikiska monarkin

Med Centraleuropa avses här de territorier som fram till 1918 styrdes av ätten Habsburg. Denna tyska ätt kom i slutet av 1200-talet i besittning av Österrike och Steiermark samt blev en av Tysklands kungliga dynastier. Under de följande seklerna vidgades deras välde successivt så att det till slut blev "ett rike där solen aldrig gick ned". Deras kärnområde var dock de ovanstående länderna som låg längs floden Donau. Denna "Donaumonarki" var ett mycket heterogent rike som rymde ett stort antal etniska minoriteter som önskade självständighet det tyskdominerande Österrike (vilket från och med 1867 blev det tysk- och ungerskdominerade Österrike-Ungern). Första världskriget 1914-18 innebar slutet för denna multietniska monarki som i de följande fredsfördragen styckades upp i flera  mindre nationalstater.