Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Östeuropa

Ryssland
Belarus
Ukraina

Moskva

= Novgorod
= Vladimir-Suzdal
 = Smolensk
= Polotsk
= Murom-Rjazan
= Tjernigov
= Volynien
= Turov-Pinsk
= Novgorod-Severien
= Kiev
= Perejaslavl
= Galizien

Det område som i den här atlasen kallas för Östeuropa består av länder som befolkas av folk som åtminstone i äldre tid räknades som ryssar. Den första stat som enade dessa folk var furstendömet Kievrus som skapades av svenska vikingar (ruser). Men med början år 1019 splittrades detta rike genom arvskiften i flera olika furstendömen. Även efter detta behöll dock regenten i Kiev (från 1169 i Vladimir-Suzdal och från 1328 i Moskva)  en formell överhöghet över hela Ryssland i egenskap av storfurste. Kartan ovan visar läget omkring år 1100. Den inbördes splittringen gjorde att Ryssland erövrades av mongolerna 1240 och förvandlades till mongolkhanernas vasallstater. Endast Novgorod lyckades bevara sitt oberoende. Först 1480 frigjorde sig Ryssland från mongolerna under ledning av Ivan den store som vid samma tid enade Ryssland. De delar av gamla Kievrus som hade erövrats av litauerna återförenades dock inte med Ryssland förrän under 1600-, 1700- och 1900-talet. Sovjetunionens fall 1991 innebar att de östslaviska folken återigen splittrades. Denna gång i nationalstaterna Ryssland, Vitryssland och Ukraina.