Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Innan man började tillverka fanor eller standar gjordes det en modellritning som skulle godkännas av Krigskollegium och som tillverkaren skulle följa. I krigsarkivet finns över 200 sådana fanritningar bevarade och jag har fotograferat alla av dem som var tillgängliga när jag besökte arkivet sommaren 2013. Fotografierna är nu tillgängliga på min hemsida via de nedanstående länkar. För att underlätta identifiering har jag bibehållit Krigsarkivets numrering av ritningarna samt deras gruppering i volymer.

Volym 1

Kavalleri och dragoner m/1686

Innehåller den första hälften av de modellritningar som målades av Olof Hoffman i enlighet med 1686 års fanförordning. Dessutom fyra äldre fanritningar samt fyra infanterifanor av m/1686.

Volym 2

Infanterifanor m/1686

Innehåller den andra hälften av de modellritningar som målades av Olof Hoffman i enlighet med 1686 års fanförordning. Dessutom ytterligare tre infanterifanor från samma tid som inte ingår i den sviten.

Volym 3

Fanritningar från 1695 till 1766

Innehåller fanritningar samt detaljbilder och tygprover för fanor som framställdes mellan de två stora reformerna från 1686 och 1766.

 

Volym 4

Fanor och standar av m/1766

Innehåller modellritningar av m/1766 som ingår i den fanbok som Jacob Gillberg framställde 1769.

Volym 5

Fanritningar efter m/1766

Innehåller modellritningar av fanor från den gustavianska tiden och 1800-talet.

Tillbaka till Fanor och standars förstasida.