Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  KÄLLOR
 
  G. A. Pipers minnen
  Gen. Major Roses Rel.
  Karl XII:s brev
 
 
  LITTERATUR
 
 
Kriget i Skåne
 

Örjan Martinsson

Källförteckning

 

Här nedan listas de källor och litteratur som jag har haft nytta av under arbetet med sidorna i Karoliner-delen. Det är också min avsikt att skanna in en del av dessa verk och göra dem tillgängliga i just den här sektionen av Tacitus.nu. Länkarna till de verk som är publicerade här finner ni i kolumnen längst till vänster.

Många gånger hänvisar jag till artiklar skrivna av Torstein Snorrason och Daniel Schorr. Dessa är inte listade separat här utan ingick i den sistnämndes hemsida Northern Wars (dessvärre nedlagd 2010, men jag har sparat dem som pdf-filer). I litteraturlistan förekommer dessutom flera artiklar som ingår i "NVSÅ" och det är en förkortning som står för "Norsk Våpenhistorisk Selskaps årbok".

Tryckta källor

Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse. utgiven av Samuel E. Bring. Stockholm (faksimilupplagan 1987)
Konung Karl XII:s egenhändiga bref. utgivna av Ernst Carlson, Stockholm (1893)
Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes Dagbok 1708-1712. utgiven av Ernst Carlson, Stockholm (1902)

Litteratur

Aagaard, Erik C. Den norske hærs uniformer i dansketiden: et billedhefte. Oslo (1992).
Aagaard, Erik C. Uniformene til den norske hærs linjeinfanteri - Del 1 Dansketiden
(artikel i NVSÅ 2000/01). Oslo (2002)
Aagaard, Erik C. Uniformene til den norske hærs kavaleri - Del I Dansketiden
(artikel i NVSÅ 2007). Oslo (2007)
Barthorp, Michael. Marlbourough's Army 1702-1711. London (1980).
Barthorp, Michael. The Jacobite Rebellions 1689-1745. London (1982).
Bellander, Erik. Dräkt och uniform. Stockholm (1973).
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad. Stockholm (1989).

Cederström, Rudolf. Svenska kungliga hufvudbanér. Stockholm (1900).
Chartrand, René. Louis XIV's Army. London (1988).
Chartrand, René. Louis XV's Army (1-5). London (1996-98).
Dorrell, Nicholas A. The Dawn of the Tsarist Empire. Nottingham (2009)
Englund, Peter. Poltava - berättelsen om en armés undergång. Stockholm (1988).
Ericson, Lars med flera. Svenska slagfält. Stockholm (2003).
From, Peter. Katastrofen vid Poltava. Lund (2007).
Generalstaben (red. Carl Bennedich). Karl XII på slagfältet. Stockholm (1919).
Haythornthwaite, Philip. Fredericks the Great's Army (1-3). London (1991-92).
Haythornthwaite, Philip. The Austrian Army 1740–80 (1-3). London (1994-95).
Hochedlinger, Michael. Austria's Wars of Emergence. Edinburgh (2003).
Holmberg, Björn. Arméns förband, skolor och staber. Stockholm (1993).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer. Karlstad (2000).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721, II. Karlstad (2003).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke – Bespalov, Alexander. Stora nordiska kriget 1700-1721, III. Karlstad (2004).
Konstam, Angus. Peter the Great's army (1-2). London (1993).
Konstam, Angus. Poltava 1709 - Russia comes of age. London (1994).
Konstam, Angus. Russian Army of the Seven Years War. London (1996).
Laidre, Margus. Segern vid Narva. Stockholm (1996).
Lewenhaupt, Adam. Karl XII:s officerare (1-2). Lund (1977)
Lyth, Einar – Konovaltjuk, Pavel. Vägen till Poltava - Slaget vid Lesnaja. Hallstavik (2009).
Mankell, Julius. Anteckningar rörande svenska regementenas historia. Örebro (1866).
McNally, Michael. Ramillies 1706 - Marlborough's tactical masterpiece. Oxford (2014)
Megorsky, Boris. The Russian Army in the Great Northern War 1700-21. Warwick (2018)
Moltusov, Valery. Det ryska artilleriets roll i striden om Poltavas reduttlinje (artikel i KFÅ 2000). Lund (2001).
Müller, Reinhold. Die Armee August des Starken. Berlin (1984).
Nelsson, Bertil. Från Brunkeberg till Nordanvind - 500 år med svenskt infanteri. Stockholm (1993).
Reid, Stuart. King George's Army 1740–93 (1-3). London (1995-96).
Sapherson, C. A. The Danish Army 1699-1715. Newthorpe (1997).
Sjöström, Oskar. Fraustadt 1706 - Ett fält färgat rött. Lund (2008).
Skjold Petersen, Karsten. Den danske hærs uniformer i 1700-tallet. Köpenhamn (2005).
Skjold Petersen, Karsten. Artilleriets uniformer indtil 1815. (artikel i NVSÅ 2008). Oslo (2008)
Stille, Arthur. Kriget i Skåne 1709-1710. Stockholm (1903).
Sundberg, Ulf. Sveriges krig 1521-1814. Stockholm (1998).
Tincey, John. The British Army 1660–1704. London (1994).
Tincey, John. Blenheim 1704 - The Duke of Marlborough's Masterpiece. London (2004).
Tuxen, A. P. - With-Seidelin C. L. Bidrag til den store nordiske krigs historie band 4 och 7. Köpenhamn (1910, 1922)
Törnquist, Leif. Från banér till kommandotecken (artikel i Meddelande 38 Armémuseum). Uddevalla (1979).
Waxberg, Henry. Hästen i det  karolinska rytteriet. Stockholm (1973)
Vaupell, Otto. Den Dansk-Norsk Hærs Historie. Köpenhamn (1872)
Wennerholm, J Bertil R. Emporterade troféer. Bohus (2000).
Wernstedt, Folke med flera. Kungl. Svea livgardes historia, band IV-V. Stockholm (1954, 1976).
Wenstedt, Folke. Svenska standar och fanor 1654-1686 (artikel i Meddelanden från Riksheraldikerämbetet X). Malmö (1945).
Åberg, Alf – Göransson, Göte. Karoliner. Stockholm (1976).

Internet

Baltische Studien (digitaliserad utgåva av en bok från 1905 som innehåller en artikel om fälttåget på Rügen 1715)
Digitalt Museum (Armémuseums samling av fanor och standar)
Krigsarkivet (modellritningar av fanor och uniformer)
Nordisk familjebok
Northern Wars
(hemsidan nedlagd hösten 2010)
Oderint dum probent
Prince August
Svensk militärhistoria (fanor och standar)
Wyre Forest Games Club