Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan Martinsson
  

Här nedan listas de källor och litteratur som jag har haft nytta av under arbetet med sidorna i Karoliner-delen. Många gånger hänvisar jag till artiklar skrivna av Torstein Snorrason och Daniel Schorr. Dessa är inte listade separat här utan ingick i den sistnämndes hemsida Northern Wars (dessvärre nedlagd 2010, men jag har sparat dem som pdf-filer ifall någon är intresserad av en kopia).

De förkortningar som finns i litteraturlistan har följande betydelse:

KFÅ = Karolinska förbundets årsbok
MAM = Meddelande från Armémuseum (eller Meddelanden från Armémusei vänner)
NVSÅ = Norsk Våpenhistorisk Selskaps årbok.
SVSS-NS = Svenska vapenhistoriska sällskapets skrifter - Nya serien

Tryckta källor

Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse. utgiven av Samuel E. Bring. Stockholm (faksimilupplagan 1987)
Konung Karl XII:s egenhändiga bref. utgivna av Ernst Carlson, Stockholm (1893)
Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes Dagbok 1708-1712. utgiven av Ernst Carlson, Stockholm (1902)

Litteratur

Aagaard, Erik C. Den norske hærs uniformer i dansketiden: et billedhefte. Oslo (1992).
Aagaard, Erik C. Uniformene til den norske hærs linjeinfanteri - Del 1 Dansketiden
(artikel i NVSÅ 2000/01). Oslo (2002).
Aagaard, Erik C. Uniformene til den norske hærs kavaleri - Del I Dansketiden
(artikel i NVSÅ 2007). Oslo (2007).
Asker, Björn. Om svenska fotfolkets nybeklädnad
(artikel i MAM 40). Stockholm (1983).
Asker, Björn. Upplands regemente och Karl XI:s uniformsreformer
(artikel i MAM 39). Stockholm (1981).
Backman, Stig. Från Rawicz till Fraustadt - Studier i det stora nordiska krigets diplomati 1704-1706. Lund (1940).
Barthorp, Michael. Marlbourough's Army 1702-1711. London (1980).
Barthorp, Michael. The Jacobite Rebellions 1689-1745. London (1982).
Bellander, Erik. Dräkt och uniform. Stockholm (1973).
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad. Stockholm (1989).
Brandt, Tage. Ringkragar (
artikel i MAM 8). Stockholm (1947)
Brolin, Gunnar. Införandet av den blå enhetsuniformen vid de finska regementena
(artikel i KFÅ 2013). Västerås (2013).
Carlson, Ernst. Sverige och Preussen 1701-1709. (artikel i Historiskt bibliotek 1880). Stockholm (1880).
Cederström, Rudolf. Svenska kungliga hufvudbanér. Stockholm (1900).
Chartrand, René. Louis XIV's Army. London (1988).
Chartrand, René. Louis XV's Army (1-5). London (1996-98).
Dorrell, Nicholas A. The Dawn of the Tsarist Empire. Nottingham (2009)
Englund, Peter. Poltava - berättelsen om en armés undergång. Stockholm (1988).
Ericson, Lars med flera. Svenska slagfält. Stockholm (2003).
From, Peter. Katastrofen vid Poltava. Lund (2007).
Generalstaben (red. Carl Bennedich). Karl XII på slagfältet. Stockholm (1919).
Hallendorff, Carl. Konung Augusts politik åren 1700-01. Uppsala (1898).
Haythornthwaite, Philip. Fredericks the Great's Army (1-3). London (1991-92).
Haythornthwaite, Philip. The Austrian Army 1740–80 (1-3). London (1994-95).
Hjärne, Harald. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Stockholm (1902).
Hochedlinger, Michael. Austria's Wars of Emergence. Edinburgh (2003).
Holmberg, Björn. Arméns förband, skolor och staber. Stockholm (1993).
Höglund, Lars-Eric. Skånska kriget 1675-79 - Fanor och uniformer. Karlstad (1999).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer. Karlstad (2000).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721, II. Karlstad (2003).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke – Bespalov, Alexander. Stora nordiska kriget 1700-1721, III. Karlstad (2004).
Jensen, Bernt. Dansk-russiske relationer 1697-1709. (1970).
Jonasson, Gustaf. Karl XII och hans rådgivare - Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. Uppsala (1960).
Jonasson, Gustaf. Karl XII:s polska politik 1702-1703. Uppsala (1968).
Konstam, Angus. Peter the Great's army (1-2). London (1993).
Konstam, Angus. Poltava 1709 - Russia comes of age. London (1994).
Konstam, Angus. Russian Army of the Seven Years War. London (1996).
Kroon, Kalle. Soldatutskrivning och soldathåll som en del av Sveriges integrationspolitik i Estland och Livland. (artikel i KFÅ 2006). (2006)
Laidre, Margus. Segern vid Narva. Stockholm (1996).
Lewenhaupt, Adam. Karl XII:s officerare (1-2). Lund (1977)
Larsson, Anders. Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721. Östersund (2022)
Lyth, Einar – Konovaltjuk, Pavel. Vägen till Poltava - Slaget vid Lesnaja. Hallstavik (2009).
Mankell, Julius. Anteckningar rörande svenska regementenas historia. Örebro (1866).
McNally, Michael. Ramillies 1706 - Marlborough's tactical masterpiece. Oxford (2014)
Megorsky, Boris. The Russian Army in the Great Northern War 1700-21. Warwick (2018)
Moltusov, Valery. Det ryska artilleriets roll i striden om Poltavas reduttlinje (artikel i KFÅ 2000). Lund (2001).
Müller, Reinhold. Die Armee August des Starken. Berlin (1984).
Nelsson, Bertil. Från Brunkeberg till Nordanvind - 500 år med svenskt infanteri. Stockholm (1993).
Olmer, Emil. Alliansförhandlingen mellan Sverige och konung August 1697-1700. Göteborg (1900).
Qurengasser, Alexander. The Saxon Army in the Great Northern War. (artikel i Great Northern War Compendium). St. Louis (2015)
Reid, Stuart. King George's Army 1740–93 (1-3). London (1995-96).
Sapherson, C. A. The Danish Army 1699-1715. Newthorpe (1997).
Schreber von Schreeb, Tore. Lifgardets beklädnad och beväpning från Christina till Carl XII (artikel i MAM 7). (1945).
Sjöström, Oskar. Fraustadt 1706 - Ett fält färgat rött. Lund (2008).
Skjold Petersen, Karsten. Den danske hærs uniformer i 1700-tallet. Köpenhamn (2005).
Skjold Petersen, Karsten. Artilleriets uniformer indtil 1815. (artikel i NVSÅ 2008). Oslo (2008).
Stenius, Stefan. Sachsen och Preussen i den nordiska krisen 1709. (artikel i Karolinska förbundets årsbok 1949).
Stille, Arthur. Danmarks politik gent emot Sverige 1707-1709. Lund (1898).
Stille, Arthur. Kriget i Skåne 1709-1710. Stockholm (1903).
Stille, Arthur. Studier öfver Danmarks politik under Karl XII:s polska krig (1700-1707). Lund (1889).
Sundberg, Ulf. Sveriges krig 1521-1814. Stockholm (1998).
Tincey, John. The British Army 1660–1704. London (1994).
Tincey, John. Blenheim 1704 - The Duke of Marlborough's Masterpiece. London (2004).
Tuxen, A. P. - With-Seidelin C. L. Bidrag til den store nordiske krigs historie band 4 och 7. Köpenhamn (1910, 1922)
Törnquist, Leif. Från banér till kommandotecken (artikel i MAM 38). Stockholm (1979).
Törnquist, Leif. Infanteriets fanor m/1686 (artikel i SVSS-NS XXX). Stockholm (2015)
Törnquist, Leif. Kavalleriets standar och dragonfanor m/1686 (artikel i SVSS-NS XXXII). Stockholm (2017)
Waxberg, Henry. Hästen i det  karolinska rytteriet. Stockholm (1973)
Vaupell, Otto. Den Dansk-Norsk Hærs Historie. Köpenhamn (1872)
Wennerholm, J Bertil R. Emporterade troféer. Bohus (2000).
Wernstedt, Folke med flera. Kungl. Svea livgardes historia, band IV-V. Stockholm (1954, 1976).
Wernstedt, Folke. Svenska standar och fanor 1654-1686 (artikel i Meddelanden från Riksheraldikerämbetet X). Malmö (1945).
Åberg, Alf – Göransson, Göte. Karoliner. Stockholm (1976).

Internet

Baltische Studien (digitaliserad utgåva av en bok från 1905 som innehåller en artikel om fälttåget på Rügen 1715)
Digitalt Museum (Armémuseums samling av fanor och standar bland annat)
Nordisk familjebok
Oderint dum probent
Prince August
www.northernwars.com
(hemsidan nedlagd hösten 2010)