Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Krigsarkivets samling med fanritningar inleds med de ritningar som syns på denna sida (volym 1). Med undantag för de fyra första modellritningarna så är alla gjorda efter 1686 års fanförordning (m/1686) som i stort sett skulle gälla ända fram tills den ersattes av m/1766. Olof Hoffman som fick uppdraget att avbilda m/1686 gjorde inte mindre än tre uppsättningar fanritningar. Detta är förklaringen till att krigsarkivet har så många dubbletter av kavalleriets standar (notera dock att dubbletterna inte är helt identiska utan att utseendet på bårderna och storleken på kungens namnchiffer skiljer sig åt).

001 Marinregementet 1676 002 Riksänkedrottningens livregemente till häst
Livstandar 1683
003 Västgöta-Dals regemente Livfana 1685? 004 Västgöta-Dals regemente Kompanifana 1685?


Fanor och standar enligt förordningen från 1686
 

005 Adelsfanan i Sverige, Finland och Skåne
 Livstandar.
006 Adelsfanan i Sverige, Finland och Skåne
Livstandar
007 Adelsfanan i Sverige, Finland och Skåne
kompanistandar
008 Adelsfanan i Sverige, Finland och Skåne
kompanistandar
009 Adelsfanan i Estland, Livland och Ingermanland Livstandar 010 Adelsfanan i Estland, Livland och Ingermanland Kompanistandar 011 Drottningens livregemente
 till häst
Livstandar
012 Drottningens livregemente
till häst
Kompanistandar

013 Jämtlands kavallerikompani
Kompanistandar, vapensida

014 Jämtlands kavallerikompani
Kompanistandar, chiffersida
015 Livregementet till häst
Livstandar
016 Livregementet till häst
Närkes kompanistandar
017 Livregementet till häst
Närkes kompanistandar
018 Livregementet till häst
Södermanlands kompanistandar
019 Livregementet till häst
Södermanlands kompanistandar
020 Livregementet till häst
Upplands kompanistandar
021 Livregementet till häst
Västgöta kompanistandar
022 Livregementet till häst
Västmanlands kompanistandar
023 Livregementet till häst
Västmanlands kompanistandar
024 Norra Skånska kavalleriregementet
Livstandar
025 Norra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, chiffersida
026 Norra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, vapensida
027 Nylands och Tavastehus kavalleriregemente
Livstandar
028 Nylands och Tavastehus kavalleriregemente
Livstandar
029 Nylands och Tavastehus kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
030 Nylands och Tavastehus kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
031 Riksänkedrottningens livregemente till häst
Livstandar
032 Riksänkedrottningens livregemente till häst
Livstandar
033 Riksänkedrottningens livregemente till häst
Kompanistandar, vapensida
034 Riksänkedrottningens livregemente till häst
Kompanistandar, chiffersida
035 Riksänkedrottningens livregemente till häst
Kompanistandar, chiffersida
036 Smålands kavalleriregemente
Livstandar
037 Smålands kavalleriregemente
Livstandar
038 Smålands kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
039 Smålands kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
040 Smålands kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
041 Smålands kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
042 Södra Skånska kavalleriregementet
Livstandar
043 Södra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, chiffersida
044 Södra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, vapensida
045 Karelens och Viborgs kavalleriregemente
Livstandar
046 Karelens och Viborgs kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
047 Karelens och Viborgs kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
048 Västgöta
kavalleriregemente
Livstandar
049 Västgöta
kavalleriregemente
Livstandar
050 Västgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
051 Västgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
052 Västgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
053 Åbo och Björneborgs kavalleriregemente
Livstandar
054 Åbo och Björneborgs kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
055 Åbo och Björneborgs kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
056 Östgöta
kavalleriregemente
Livstandar
057 Östgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
058 Östgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
059 Bohusläns
dragonskvadron
Livfana
060 Bohusläns
dragonskvadron
Kompanifana, chiffersida
061 Bohusläns
dragonskvadron
Kompanifana, vapensida
062 Karelska lantdragonskvadronen
Kompanifana, chiffersida
063 Karelska lantdragonskvadronen
Kompanistandar, vapensida
064 Karelska lantdragonskvadronen
Livfana
065 Dragoner, Livfana 066 Dragoner, Livfana 067 Dragoner, Kompanifana 068 Dragoner, Kompanifana
069 Björneborgs infanteriregemente
Livfana
070 Björneborgs infanteriregemente
Kompanifana
071 Dalregementet
Livfana
 
072 Dalregementet
Kompanifana
 

Fortsätt till Volym 2 - Infanterifanor av m/1686.