Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Denna volym innehåller fanritningar samt detaljbilder och tygprover för fanor som framställdes mellan de två stora reformerna från 1686 och 1766. Nya regementen som inte täcktes in av m/1686 sattes upp under den här perioden och mot slutet började man även att försöka hitta en ny design som skulle ersätta m/1686. På grund av tillverkningstekniska skäl hade motivet i m/1686 krympt redan under 1730-talet, vilket Hälsinge regementes fanritningar från 1758 är ett exempel på (nummer 163-164). 1761 ersattes lagerkransen med en ram av snäckor i guld som kröntes med en krona. Efter klagomål ersattes snäckorna med stiliserade gyllene palmblad vilket kom att bli m/1766 som sedan skulle gälla ända fram till 1819.

124 Riksvapnet 1695 125 Standarbård 126 Västra Skånska utskrivningsregementet?
Livfana
127 Västra Skånska utskrivningsregementet?
Kompanifana
128 Östra Skånska utskrivningsregementet?
Kompanifana
129 Östra Skånska utskrivningsregementet?
Kompanifana
130 Upplands tremänningskavalleri 1700
Livstandar
131 Upplands tremänningskavalleri 1700
Östgöta kompanistandar

132 Savolax
infanteriregemente 1720
Livfana
(Förslagsritning sannolikt utförd av Johan Wikman 1725)

133 Savolax
infanteriregemente 1720
Kompanifana
(Förslagsritning sannolikt utförd av Johan Wikman 1725)
134 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721
Kompanifana, vapensida
(Förslagsritning utförd av Johan Wikman ca 1725)
135 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721
Kompanifana, chiffersida
(Förslagsritning utförd av Johan Wikman ca 1725)
136 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721
Livfana
(Förslagsritning utförd av Johan Wikman ca 1725)
137 Björneborgs
regemente 1724
Kompanifana
138 Ribbings regemente 1725
Tygprover
(Göteborgs garnisonsregemente)
139 Åbo läns
infanteriregemente 1725
Kompanifana
140 Göteborgs garnisonsregemente 1725
Livfana
(Förslagsritning sannolikt utförd av Johan Wikman)
141 Älvsborgs infanteriregemente 1725
Kompanifana
(två blad, det övre placeras under det nedre som har ett hål i mitten)
142 Upplands
infanteriregemente 1726
Tygprov
143 Dalregementet 1727
Tygprov
144 Kymmenegårds bataljon
Livfana
(Förslagsritning utförd av Johan Wikman 1728)
145 Kymmenegårds bataljon
Kompanifana
(Förslagsritning utförd av Johan Wikman 1728)
146 Karelens vapen
(urklippt ur en fanritning av senare pfalzisk typ)
147 Vasa stad 1729
148 Uleåborgs stad 149 Stralsunds (Schwerins) garnisonsregemente 1739
Kompanifana
150 Brahestads borgargarde 1741 151 Hamiltons värvade regemente 1741
Kompanifana

152 Riksvapnet
Fredrik I:s tid
153 Kronprinsens regemente 1747
Kompanifana
154 Stralsunds (Spens) garnisonsregemente 1749
Kompanifana
155 Tavastehus infanteriregemente 1749
Kompanifana
156 Cronhielms regemente 1755
Livfana
157 Cronhielms regemente
Kompanifana
158 Göteborgs (Hessensteins) garnisonsregemente 1755
Livfana
159 Göteborgs (Hessensteins) garnisonsregemente
Kompanifana
160 Jönköpings infanteriregemente
Livfana
161 Jönköpings infanteriregemente 1756
Kompanifana
162 Spens regemente 1756
Kompanifana
163 Hälsinge infanteriregemente 1758
Livfana
164 Hälsinge infanteriregemente 1758
Kompanifana
165 Östgöta kavalleriregemente 1752
Pukfana
166 Lilliesvärds regemente
Livfana
167 Lilliesvärds regemente 1759
Kompanifana
168 Västerbottens
infanteriregemente 1759
Livfana
169 Västerbottens
infanteriregemente 1760
Kompanifana
170 Adolf Fredriks namnchiffer 171 Skaraborgs regemente
Kompanifana 1761
(Livfana på en sida under)
172 Björnbergske värvade regemente
Kompanifana
173 Löwenfelska regementet 1762
Livfana
174 Löwenfelska regementet
Kompanifana
175 Dalregementet 1764
Kompanifana
176 Kalmar läns infanteriregemente 1764
Kompanifana
177 Närke-Värmlands infanteriregemente 1764
Kompanifana
178 Västgöta-Dals infanteriregemente 1764
Kompanifana
179 Livgardet
Kompanifana
180 Livregementet till häst
Närkes kompanistandar
181 Livregementet till häst
Närkes kompanistandar
182 Livregementet till häst
Södermanlands kompanistandar
183 Livregementet till häst
Södermanlands kompanistandar
184 Livregementet till häst
Upplands kompanistandar
185 Livregementet till häst
Upplands kompanistandar
186 Livregementet till häst
Upplands kompanistandar
187 Livregementet till häst
Västgöta kompanistandar
188 Livregementet till häst
Västgöta kompanistandar
189 Livregementet till häst
Västmanlands kompanistandar
190 Livregementet till häst
Västmanlands kompanistandar
191 Närke-Värmlands
infanteriregemente 1766
Kompanifana
192 Kronobergs infanteriregemente 1767
Kompanifana
193 Kronprinsens regemente
Kompanifana
194 Sprengportenske regementet
Kompanifana
195 Savolax
infanteriregemente
Tygprover

Fortsätt till Volym 4 - fanor och standar enligt m/1766.