Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

När m/1686 slutligen hade blivit ersatt av m/1766 beställde Krigskollegium 1768 en ny uppsättning modellritningar från Jacob Gillberg. Resultatet kom följande år i form av den bok varifrån nedanstående bilder är tagna (alla är dock inte original eftersom Livregementets upplandsstandar och pukfana har Gustav III:s monogram istället för Adolf Fredriks).

Flera fanritningar ter sig dessutom vid en närmare granskning vara väldigt märkliga. Något kompani från Gästrikland fanns inte vid Livregementet så deras landskapsvapen skulle aldrig förekomma i något standar. Livdragonregementet som hade tagit över rusthållen från det gamla Åbo och Björneborgs kavalleriregemente har inte fått vita dragonfanor i samma stil som Livregementet. Istället har de helt felaktigt fått röda dragonfanor som är baserade på det gamla kavalleriregementets standar. Jacob Gillberg har också missat att Nylands och Tavastehus kavalleriregemente hade blivit omvandlat till dragoner redan 1721 (se deras korrekta modellritningar i volym 3, nr 134-136). Bohusläns dragonregemente har märkligt nog fått ett kavalleristandar med Hallands landskapsvapen.

Innehåll 196 Pukfana 197 Livstandar 198 Livregementet till häst Gästriklands kompanistandar
199 Livregementet till häst Upplands kompanistandar 200 Adelsfanan
Kompanistandar
201 Västgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
202 Västgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida

203 Smålands kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida

204 Smålands kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
205 Östgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
206 Östgöta
kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
207 Norra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, vapensida
208 Norra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, chiffersida
209 Södra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, vapensida
210 Södra Skånska kavalleriregementet
Kompanistandar, chiffersida
Bild saknas
(sidan finns inte i boken)
211 Åbo läns livdragoner
Kompanifana, vapensida
212 Åbo läns livdragoner
Kompanifana, chiffersida
213 Nylands och Tavastehus kavalleriregemente
Kompanistandar, vapensida
214 Nylands och Tavastehus kavalleriregemente
Kompanistandar, chiffersida
215 Bohusläns
dragonregemente
Kompanistandar, vapensida
216 Bohusläns
dragonregemente
Kompanifana, chiffersida
217 Jämtlands
kavallerikompani
Kompanistandar, vapensida
218 Jämtlands
kavallerikompani
Kompanifana, chiffersida
219 Livfana 220 Upplands infanteriregemente
Kompanifana
221 Skaraborgs infanteriregemente
Kompanifana
222 Åbo läns
infanteriregemente
Kompanifana
223 Södermanlands infanteriregemente
Kompanifana
224 Kronobergs infanteriregemente
Kompanifana
225 Jönköpings infanteriregemente
Kompanifana
226 Björneborgs infanteriregemente
Kompanifana
227 Dalregementet
Kompanifana
228 Östergötlands
infanteriregemente
Kompanifana
229 Tavastehus infanteriregemente
Kompanifana
230 Hälsinge
infanteriregemente
Kompanifana
231 Älvsborg infanteriregemente
Kompanifana
232 Västgöta-Dals infanteriregemente
Kompanifana
233 Savolax infanteriregemente
Kompanifana
234 Västmanlands infanteriregemente
Kompanifana
235 Västerbottens infanteriregemente
Kompanifana
236 Kalmar läns infanteriregemente
Kompanifana
237 Nylands infanteriregemente
Kompanifana
238 Närke-Värmlands infanteriregemente
Kompanifana
239 Österbottens infanteriregemente
Kompanifana
240 Jämtlands
dragonregemente
Kompanifana

Fortsätt till Volym 5 - fanritningar efter m/1766.