Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

M/1766 skulle gälla ända fram till 1819 då regementenas fanor med olika landskapsvapen ersattes med identiska fanor baserade på den svenska flaggan. Redan innan dess hade man experimenterat med nya utseenden på fanorna och 1849 återkom landskapsvapnen som motiv.

241 Göteborgs (Gyllengranats)
garnisonsregemente
Kompanifana
242 Prins Friedrich Adolphs regemente
Kompanifana
243 Livgardet
Kompanifana
244 Konungens eget värvade regemente
Kompanifana
245 Smålands kavalleriregemente
Detalj av vapenbild
246 Gustav III:s namnchiffer 247 Drottningens livregemente 248 Drottningens livregemente 1780

249 Drottningens livregemente

250 Riksvapnets hjärtsköld 1799 251 Västgöta-Dals infanteriregemente 1803
Kompanifana
252 Adlercreutz regemente 1805
253 Bohusläns infanteriregemente 1806
Kompanifana
254 Fleetwoodska regementet
Kompanifana
255 Af Paléns regemente
Kompanifana
256 Skånska roteringsregementena
Kompanifana
257 Västgöta infanteriregemente
Kompanifana
258 Riksvapnet 1816 259 Livfana för indelta infanteriregementen 1819 260 Bataljonsfana för indelta infanteriregementen 1819
261 Västgöta infanteriregemente
Bataljonsfana
262 Karl XIV Johans namnchiffer i sköld 263 Befälstecken för flottan 1844 264 Oscar I:s namnchiffer
1844
265 Oscar I:s namnchiffer
1844
266 Smålands grenadjärbataljon 1849
Bataljonsfana
267 Södermanlands infanteriregemente 1849
Bataljonsfana
268 Värmlands
infanteriregemente 1849
Bataljonsfana
269 Kronobergs infanteriregemente 1886
Bataljonsfana
270 Västerbottens
infanteriregemente 1901
Bataljonsfana

Tillbaka till Fanor och standars förstasida.