Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
 TENNSOLDATER
 
  Äldsta svenskarna

 
Äldsta ryssarna

  Svenskar vid Poltava (1)
  Svenskar vid Poltava (2)
  Svenskar vid Poltava (3)
  Ryssar vid Poltava
  Striden vid Jakovetskij

 
  Fristående svenskar
  Minnenas allé
  Sachsare och danskar
 

  Karolinska fanor
  Karolinska standar
  Motståndarnas fanor

 
Färger till tennsoldater
 
Färger till hästar
 

Örjan Martinsson

Svenska tennsoldater - del 3


Smålands tremänningar

Som jag har nämnt i del 2 kan man med hjälp av Prince Augusts formar gjuta karolinska bataljoner i fyra olika ställningar; anfallande, skjutande, marscherande och stående. Men detta förutsätter att man håller sig till de formar som finns inom Karoliner-serien. Prince August har även en Rossbach-serie med formar som kan gjuta soldater från Sjuårskriget (1756-1763) och en av dem (Nr. 51) föreställer två soldater som laddar sina musköter. Snittet på uniformerna är visserligen 50 år före sin tid men det går ändå att använda dem till en karolinsk bataljon som laddar om.

Valet av regemente för den laddande bataljonen föll på Smålands tremänningar eftersom de med undantag för de gula galonerna på hatten hade den typiska karolinska enhetsuniformen. Regementet deltog även i det utdragna slaget vid Ljesna 1708 där soldaterna behövde ladda om många gånger. I slaget vid Poltava var regementet upplöst och manskapet instoppat i Livgardet. Uniformerna bör dock rimligen ha varit oförändrade och deras fanor fick samsas med livgardets vita fanor i bataljonernas mitt. Den färdigmålade tremännings-bataljonen (inklämd i hörnet) som blev klar i juli 2009 ser ut så här:

Ännu en nyhet med denna bataljon är att jag har gjort en tredje typ av pikenerare genom att använda mig av officersformen (Nr. 903). Prince August erbjuder bara möjligheten att gjuta anfallande och marscherande pikenerare men jag var intresserad av pikenerare i ett defensivt läge såsom Göte Göransson har skildrat dem i boken Karoliner:

Officeren i form Nr. 903 kan nödtorftigt användas till att skapa en pikenerare som liknar dem i bilden ovan. Det stora problemet är att spetsarna på tennsoldaternas pikar hamnar för högt upp. Det är som om de försöker träffa ryttarnas huvuden. Och då motsvarar ändå längden på mina pikar bara fyra meter medan Göte Göranssons pikar är 5,5 meter långa.

Bildkvalitén är rätt dålig men när tennsoldaterna är utspridda syns de bättre än när de är inklämda i hörnet i min bokhylla. Ni får föreställa er att det här är skymningen under slaget vid Ljesna. Nedan visas de nya soldaterna från båda sidor:

Grenadjärerna har ersatts med laddande musketerare av den typ som i bilden nedan är bredvid grenadjären. Sedan har även dessa byts ut mot grenadjärer som ser ut som de gamla med skillnaden att de har trekantiga hattar istället för grenadjärmössor. Officerarnas guldgaloner har trimmats ned. Dessutom har det ljusblå fodret och uppslagen på bfälen målats mörkblå och handskarna av ljust skinn har ersatt med hudfärg.

Med anledning av de nya pikenerarformar som Prince Augusts gav ut 2011 har samtliga pikenerare bytts ut mot nya figurer som är avsedda för just den pose som den här bataljonen ska ha.

Nästa sida