Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  SVERIGE
 
  Organisation
 
 
Livgardet - del 1
 
Livgardet - del 2
 
 
  DANMARK-NORGE
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 
Norska uniformer
 
  Organisation

 
 
  PREUSSEN 1702-15
 
PREUSSEN 1740-63
 
 
  SACHSEN
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 
 
  RYSSLAND
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 

Örjan Martinsson

Stora nordiska krigets arméer

De sidor som jag har samlat här innehåller information om uniformer och organisation för olika arméer under 1700-talet, samt också tabeller som visar dels vilka regementen de olika arméerna hade och var de befann sig vid varje år under det stora nordiska kriget befann. Dessutom innehåller tabellerna noteringar om vilka fältslag och belägringar de deltog i för att på så sätt ge en överblicksbild som visar hur de olika krigsmakterna disponerade sina trupper under det stora nordiska kriget.

Följande färgkombinationer har använts i dessa för att visa vilken krigsskådeplats som regementena befann sig i.

Norge Sverige Finland
Danmark Polen Baltikum
Tyskland Osmanska riket Ryssland

Uthyrt till sjömakterna

Uthyrt till Österrike

?

Om regementena anges som uthyrda till Österrike eller sjömakterna så innebär det att de deltog i spanska tronföljdskriget mot Frankrike i Flandern, södra Tyskland, Italien och Ungern.

Svenska arméns fälttåg
Dansk-norska arméns fälttåg

Preussiska armén fälttåg

Sachsiska arméns fälttåg

Ryska arméns fälttåg