Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Balkan

Balkanhalvön är en geografiska region i sydöstra Europa som utmärker sig genom att ortodox kristendom är den dominerande religionen och att en betydande minoritet är muslimer. Dessa religioner är ett arv från de två stater som har dominerat Balkanhalvöns historia. Tillsammans med Anatolien (Turkiets asiatiska del) har denna region länge styrts från Konstantinopel som är det äldre namnet på Istanbul. Från och med 300-talet var Konstantinopel huvudstad i Romarrikets östra halva som förvandlades till det Bysantinska riket. Detta rike erövrades 1453 av det Osmanska riket som därefter kontrollerade hela Balkanhalvön tills 1800-talet då stat efter stat gjorde sig självständiga. Det turkiska återtåget avslutades 1913 men småstater har fortsatts att bildas ända in på 2000-talet. De senaste tillskotten utgörs av Montenegro och Kosovo.