Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik


  
 
 

  

Örjan Martinsson


1440-1503

Sten Sture den äldre var systerson till Karl Knutsson Bonde och när denne kung dog 1470 utropade Sten Sture sig själv till riksföreståndare, detta trots att han först året efter blev formellt vald till det. Den förre kungen Kristian I gjorde samtidigt anspråk på Sveriges tron och belägrade Stockholm. Men Sten Stures uppbådade en bondehär och besegrade honom i slaget vid Brunkeberg. Efter denna triumf var Sten Stures ställning som Sveriges ledare ohotad fram tills Kristian I:s död 1481. Sonen Hans som efterträdde honom som kung av Danmark och Norge gjorde även anspråk på Sverige eftersom han redan under Kristian I:s regering hade blivit formellt vald till svensk kung. Riksrådet inledde förhandlingar om att återupprätta Kalmarunionen, men Sten Sture lyckades förhala detta och efterhand ökade riksrådets motstånd mot den maktfullkomlige riksföreståndare. Med alltmer hårdhäntare metoder lyckades Sten Sture hävda sin makt innan han 1497 tvingades erkänna sig besegrad av förenade svensk-danska styrkor. Men kung Hans blev snabbt impopulär och redan fyra år senare störtades han av Sten Sture som valdes till riksföreståndare för andra gången. Kung Hans vägrade dock att acceptera detta och inledde det krig mellan Sverige och Danmark som skulle vara fram till 1520. Sten Sture dog dock redan 1503.

Likt Engelbrekt är Sten Sture den äldre en av Sveriges stora nationalhjältar under unionstiden. Orsaken till detta berodde dels på att han framgångsrikt bekämpade danska kungar men också på att hans makt vilade på stödet från bönderna. Med hjälp av detta bekämpade han riksrådets strävanden efter ett aristokratiskt styrelseskick och banade väg för den nationalstat som Gustav Vasa senare skulle skapa.

Läs även om Karl Knutsson Bonde, Kristian I, Hans och Kristian I

Fördjupningsartiklar om Sten Sture den äldre

Sjöbladsätten och de tidiga åren (1440-1470)
Slaget vid Brunkeberg och kampen mot Kristian I (1470-1481)
Kalmar recess och kampen mot Axelssönerna (1481-) (ofullbordad artikel)

Fakta om Sten Sture den äldre