Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik
 
  Statsministrar
  Riksdagsval
  Val 1970-2022
  Valdeltagandet
  EU-parlamentet
  Nordisk politik
 
 
  Folkomröstningar
 
  Folkomröstningar?
  Historisk bakgrund
  Folkomröstningar införs
  Förbudsomröstningen
  Nyvaknat intresse
  Högertrafikomröstningen
  Pensionsomröstningen
  Minskat intresse
  Kärnkraftsomröstningen
  Debatten efter 1980
  EU-valet

 


Örjan MartinssonV FI S MP C L M KD   SD Övriga V+S+MP C+L+
M+KD
2022
2018
2014
6,7
8,0
5,7
0,05
0,46
3,1
30,3
28,3
31,0
5,1
4,4
6,9
6,7
8,6
6,1
4,6
5,5
5,4
19,1
19,8
23,3
5,3
6,3
4,6
  20,5
17,5
12,9
1,5
1,1
1,0
42,2
40,7
43,6
35,8
40,3
39,4
2010
2006

2002

1998
5,6
5,8

8,4

12,0
0,40
0,68
30,7
35,0

39,9

36,4
7,3
5,2

4,6

4,5
6,6
7,9

6,2

5,1
7,1
7,5

13,4

4,7
30,1
26,2

15,3

22,9
5,6
6,6

9,1

11,8
  5,7
2,9
1,4
0,37
1,0
2,1
1,6
2,1
43,6
46,1
52,9
52,9
49,3
48,2
44,0
44,5
NyD
0,04
0,16
1994
1991
1988
1985
6,2
4,5
5,8
5,4
  45,3
37,7
43,2
44,7
5,0
3,4
5,5
1,5
7,7
8,5
11,3
9,8
7,2
9,1
12,2
14,2
22,4
21,9
18,3
21,3
4,1
7,1
2,9
2,6
1,2
6,7
0,25
0,09
0,02
 
0,8
0,9

0,7
0,5
56,5
45,5
54,5
51,6
41,4
46,6
44,7
47,9
1982
1979
1976
1973
5,6
5,6
4,8
5,3
  45,6
43,2
42,7
43,6
1,7
 
15,5
18,1
24,1
25,1
5,9
10,6
11,1
9,4
23,6
20,3
15,6
14,3
1,9
1,4
1,4
1,8
    0,3
0,8
0,4
0,6
52,9
48,8
47,5
48,9
46,9
50,4
52,2
50,6
1970
1968
1964
1960
4,8
3,0

5,2

4,5
  45,3
50,1
47,3
47,8
  19,9
15,7
13,2
13,6
16,2
14,3
17,0
17,5
11,5
12,9
13,7
16,5
1,8
1,5
1,8
    0,5
2,6
1,8

0,1
50,1
53,1
52,5
52,3
49,4
47,0
47,5
47,6
1958
1956
1952
1948
3,4
5,0
4,3
6,3

 
46,2
44,6
46,1
46,1

 
12,7
9,4
10,7
12,4
18,2
23,8
24,4
22,8
19,5
17,1
14,4
12,3
 

 

 
 
 
0,0
0,1
0,1
0,1
49,6
49,6
50,4
52,4
50,4
50,3
49,5
47,5
SP RL SNF

SSS

1944
1940
1936
1932
10,3
3,5
3,3
3,0
0,17
0,64
4,4
5,3
46,7
53,8
45,9
41,7
0,22
 
lib
1,9
13,6
12,0
14,3
14,1
12,9
12,0
12,9
9,8
15,9
18,0
17,6
23,1
0,12
 -
0,92

Kf: 0,4
0,14
 -
0,60
 
SNSP
0,10
0,61
0,1
0,0
0,0
0,1
57,2
58,0
53,6
50,0
42,4
42,0
44,8
49,3
1928
1924
1921
1920
6,4
3,6
4,6
6,4
hk
1,5
vs: 3,2
 
37,0
41,1
36,2
29,7
3,0
3,9
jr
6,2
11,2
10,8
11,1
8,0
12,9
13,0
19,1
21,8
29,4
26,1
25,8
27,9
      0,1
0,0

0,0

0,0
43,4
46,2
44,0
36,1
56,5
53,8
56,0
63,9
1917
1914
1914
1911
8,1   31,1
36,4
30,1
28,5
3,2 5,3
0,2
0,0
27,6
26,9
32,2
40,2
24,7
36,5
37,7
31,2
      0,0
0,0
0,0

0,1
39,2
36,4
30,1
28,5
60,8
63,6
69,9
71,4
1908
1905
1902
1899
    14,6
9,5
3,5
 
    46,8
45,2
51,2
46,8
38,5
45,3
45,3
53,2
      0,0
0,0
0,0
0,0
   
1896
1893
1890
1887
1887
          38,0
34,7
57,3
53,2
58,6
38,6
39,4
42,7
46,8
41,4
      23,4
25,9

0,0
0,0
0,0
   

Sveriges första riksdagsval (egentligen andrakammarval) med allmän och lika rösträtt för män ägde rum 1911. Då fanns det bara tre partier som representerade de socialistiska, liberala och konservativa ideologierna. Men eftersom ett proportionellt valsystem infördes samtidigt med rösträtten skulle antalet partier snart öka. De första nytillskotten var två intressepartier för bönderna som slogs samman 1921, och vars arvtagare idag är Centerpartiet. I likhet med utvecklingen i de flesta andra länder splittrades de svenska socialdemokraterna 1917 och ett kommunistiskt parti bildades. Under 20-talet skulle det kommunistiska partiet i sin tur splittras tre gånger (1921, 1924 och 1929). De två första utbrytarpartierna återförenades kort efter med socialdemokraterna (1923 och 1926) medan det sista utvecklades till ett nazistiskt parti i slutet av 30-talet och då förlorade sina väljare. Även liberalerna splittrades på 20-talet, orsaken var frågan om rusdrycksförbund och motståndarna till detta bildade det Liberala partiet i opposition mot förbudsvännerna i det Frisinnade partiet. De båda liberala partierna återförenades dock 1934 och från och med 1940-talet har det svenska partisystemet varit relativt stabilt. De enda förändringarna är att Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tog sig över fyra-procentspärren och in i riksdagen 1988, 1991 och 2010 samt Ny demokratis uppgång och fall 1991 och 1994.

V
FI
S

MP
C
L

M

KD
SD
NyD
= Vänsterpartiet
= Feministiskt initiativ
= Socialdemokraterna
= Miljöpartiet
= Centerpartiet
= Liberalerna
= Moderaterna
= Kristdemokraterna
= Sverigedemokraterna
= Ny demokrati
vs
hk

SP
 
RL

jr
lib
kf
SNF

SNSP
SSS
= Vänstersocialisterna
= Höglundskommunisterna
= Socialistiska partiet (Kilbomskommunister)
= Radikala landsföreningen
= Jordbrukarnas riksförbund
= Liberala partiet
= Kyrkliga folkpartiet
= Sveriges nationella förbund
= Sveriges nationalsocialistiska parti
= Svensk socialistisk samling

Småpartier

Nedan redovisas resultaten för de större partierna i gruppen "övriga partier" sedan 1970. Dessförinnan var det väldigt få som röstade på något parti utöver dagens etablerade riksdagspartier. I valen 1964 och 1968 röstade 1,8 respektive 2,6 % på övriga partier men dessa "partier" var nästan uteslutande olika samlingslistor för de borgerliga partierna.

  AfS DD   E Kn KA KLP KrVP LBPO MoD MED NMR PNy PP SKP SKÅ Övriga
2022 0,26 0,03 DjuP 0,02 0,08 0,03 0,01 0,09 0,03 0,09 0,20 0,01 0,44 0,14 0,02 0,00 0,04
2018 0,31 0,08 0,06 0,07 RS SVP 0,02 0,05 0,08 SPI 0,20 0,03 VägV 0,11 0,01 0,00 0,05
2014 ND  0,02 0,07 0,10 0,01 0,07 0,02 0,06 0,06 0,05 NS   0,02 0,43 0,01 0,00 0,05
2010 0,02 FV JL 0,01 0,03 0,01 0,01 NyF 0,03 0,19 0,02   SP 0,65 0,01 0,00 0,05
2006 0,06 0,02 0,47 0,05 0,02 0,03 0,00 0,02 NB 0,52   Soc 0,21 0,63 0,01 0,00 0,03
2002 0,17 d   0,01 0,03 pp   0,18 0,28 0,71   0,06     0,02 0,09 0,06
1998 SJP 0,48   0,03 0,06 0,13   0,17   1,00   0,03     0,04 0,00 0,14
1994 0,16     0,04   0,09   0,04   0,14     ? 0,04 0,26
1991 0,51 SKP 0,02     ?   0,04     0,05 - 0,26
1988   ?           0,24     ? 0,13 0,29
1985   ?   0,29   ? - 0,19
1982 ? 0,07 0,10 ? 0,12
1979 0,20 0,03 0,20 ? 0,32
1976 kpmlr 0,32   0,05         0,04
1973 0,16 0,37 0,03 0,00
1970   0,43   0,03

Förkortningar för partier aktiva 2022

AfS
DD
E
Kn
KA
KLP
KrVP
LBPO
= Alternativ för Sverige
= Direktdemokraterna
= Enhet
= Knapptryckarna
= Klimatalliansen
= Klassiskt liberala partiet
= Kristna Värdepartiet
= Landsbygdspartiet Oberoende
MED
MoD
NMR
PNy
PP
SKP
SKÅ
= Medborgerlig Samling
= Mänskliga rättigheter och Demokrati
= Nordiska motståndsrörelsen
= Partiet Nyans
= Piratpartiet
= Sveriges kommunistiska parti (fd APK)
= Skånepartiet


Förkortningar för inaktiva partier
 

d
DjuP
FV

JL
ND
NB
NS
NyF
pp
= Det nya partiet
= Djurens parti
= Folkets vilja
= Junilistan
= Nationaldemokraterna
= Norrbottenspartiet
= Norrländska samlingspartiet
= Ny Framtid
= Pensionärspartiet
RS
SJP

SKP
Soc

SP
SVP
SPI
VägV
= Rättvisepartiet Socialisterna
= Sjöbopartiet
= Sveriges kommunistiska parti (fd KFML)
= Socialistiska partiet (trotskister)
= Sjukvårdspartiet
= Svenskarnas parti (fd Nationalsocial. Front)
= Sveriges pensionärers intresseparti
= Vägvalet
kpml(r)  = Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna)