Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 


__
 
 

Örjan Martinsson

Välkommen till Tacitus historiska atlas. Avsikten med denna del av är att skildra de europeiska ländernas utveckling från Romarriket till idag, främst genom kartor men även med befolkningsstatistik och regentlängder. Antalet länder med kartor är än så länge begränsat, men förhoppningsvis kommer fler länder att successivt läggas till i atlasen.