Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson

Sverige genomför ett korståg mot Finland som erövrar de västra delarna. Korståget kan ha föregåtts av kolonisering

Ångermanland, Österbotten och Nyland koloniseras av svenska bönder. Det svenska greppet om Finland stärks.

Ett nytt korståg i Finland mot de krigiska tavasterna leder till att de inre delarna av Finland erövras

Marsken Torgil Knutsson  erövrar Karelen från Novgorod. 1323 sluts en fred som reglerar gränsen mellan Sverige och Ryssland fram till 1595.

Kolonisationen av Norrland och norra Finland fortsätter obehindrat av den officiella gränsen från 1323.

Gustav Vasas yngre son Johan erhåller 1556 ett ärftligt hertigdöme som i praktiken är en självständig stat. Året efter utökas det med en del av Nyland

Erik XIV drar in sin bror Johans hertigdöme till kronan som svar på dennes nära förbindelser med Polen.

I freden vid Teusina regleras den finska gränsen och Ryssland erkänner Sveriges innehav av Estland.

Ingermanland och Kexholms län erövras av Sverige från Ryssland i freden vid Stolbova.

I freden i Nystad erövrar Ryssland Estland, Livland, Ingermanland och södra karelen

Hattarnas ryska krig slutar med att en remsa av Finland förloras till Ryssland.

Ett gränstraktat med Danmark-Norge reglerar den omstridda gränsen i nordkalotten

I freden i Fredrikshamn förlorar Sverige Finland till Ryssland.

Under rysk överhöghet förvandlas Finland till ett storfurstendöme med betydande självstyre. Dess territorium utökas också 1812 och 1833.

Som en följd av första världskriget och den kommunistiska revolutionen i Russland förklarar sig Finland självständigt.

Finland erkänns som en självständig stat av Sovjetunionen och erhåller en landförbindelse till ishavskusten.

Finland tvingas avträda Karelen, Salla och ishavskusten till Sovjetunionen efter Vinterkriget 1939-40.

1941 deltar Finland på Tysklands sida i invasionen av Sovjetunionen. I den följande freden tvingas Finland avträda Petsamo.