Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 


__
 
 

Örjan Martinsson

Förklaring till kartan till vänster
 
= Rom år 500
= Erövringar till 338
= Erövringar till 304
= Erövringar till 290
= Erövringar till 264

De andra kartornas färgkoder följer ungefär samma mönster som denna med tillägg av färgerna nedan. Klicka på kartorna för att få färgförklaringar till dessa samt för att se dem i större skala.

= Landförluster
= Områden styrda av olika foederati
(germanska folk under romersk överhöghet)

Det går att läsa kronologier över Romarrikets historia på dessa sidor:

Romarrikets tidiga historia
Romarriket under kejsartiden
Romarrikets fall

Regentlängder finns på dessa sidor:

Romarriket
Bysantinska riket