Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  KARTOR:
 
  Romarriket
  Frankerriket
  Österrike
  Preussen
  Europa
  EU
_____________________
 
  Danmark
  Finland
  Norge
  Sverige

 

Örjan Martinsson

Preussen

Genom att klicka på kartorna eller på länkarna nedan kommer ni till sidor som visar kartorna i större skala med färgförklaringar samt texter som beskriver Preussens historia.