Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson

Danmark var ca 800 en riksenhet under kung Godfred.

Danmark sönderfaller genom tronstrider mellan olika rivaliserande kungar.  Tidvis under 800-talet är riket återigen enat.

Harald Blåtand som i början var en tysk vasall enar Danmark och låter kristna sig.. Även södra Norge och vendernas område i norra Tyskland erövras

1013-1042 är England med korta avbrott förenat med Danmark. 1028 fullbordas det danska Nordsjöväldet när Knut den store lägger under sig Norge och en del av Sverige.

När Knut den store dör splittras hans välde mellan hans söner och fiender.

Under valdemarernas storhetstid skapas ett dansk östersjövälde 1169-1219.

Slaget vid Bornhöved innebär att Danmark förlorar kontrollen över norra Tyskland och Estland. Delar av Estland återbördas dock 1238.

Genom olika förläningar och förpantningar till holsteinska grevar upphör Danmark i praktiken att existera. Åren 1332-40 har Danmark ingen kung.

Valdemar Atterdag återupprättar den danska staten 1340 och erövrar genom framgångsrika krig mot Sverige 1360-66 Skåneland och Gotland.

1380-89 förenades Danmark, Norge och Sverige i Kalmarunionen under drottning Margaretas ledning. Formellt varade unionen ända fram till 1521 men 1448-57, 1464-97 och 1501-20 var den upplöst. Tidsperioden kännetecknas av många krig inom och mellan de skandinaviska rikena.

1460 förenas Slesvig-Holstein med Kalmarunionen och 1468-69 pantas Orkney- och Shetlandsöarna bort till Skottland. Den skandinaviska kolonin på Grönland antas ha dött ut av okända skäl ca 1500.

Kalmarunionen upplöses slutgiltigt när Gustav Vasa gör uppror.

I Torstenssonskriget 1643-45 erövrar Sverige Ösel, Gotland, Jämtland och Härjedalen samt Halland för trettio år.

Det nordiska kriget 1657-60 leder till nya landförluster till Sverige. Skåneland och Bohuslän avträds.

Detta år inleds koloniseringen av Grönland.

I freden i Kiel avträds Norge till Sverige.

I det andra slesvigska kriget förlorar Danmark Slesvig-Holstein.

Norra Slesvig tillfaller Danmark efter en folkomröstning.

Island som 1918 blev ett självständigt kungadöme i personalunion med Danmark bryter nu den sista förbindelsen med Danmark genom att utropa en republik.