Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 


__
 
 

Örjan Martinsson

Österrike bildades i mitten av 900-talet som ett tyskt markgrevskap. Under nära 300 år styrde det av ätten Babenberg och blev upphöjt till ett riksomedelbart hertigdöme 1156. Från och med 1282 kom det att dela öde med ätten Habsburg som gjorde det först till ärkehertigdöme 1453 och sedan till ett kejsardöme 1804. Under habsburgarna blev Österrike en stormakt som hade en tongivande roll i Europas historia mellan 1519 och 1919. Nationalismens framväxt och det första världskriget blev det som slutligen gjorde slut på det multietniska habsburgska riket och skapade dagens Österrikiska småstat.