Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
 
SVERIGE

 
 
Medeltiden
  Kalmarunionen
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  1719-1905

 
  Tyska besittningar
 
 
 
DANMARK

 
 
Vikingatiden
  Medeltiden
  Kalmarunionen
  Nya tiden

 
 
Slesvig-Holstein
_____________________
 
 
Finland
  Istiden
  Norge

 

Örjan Martinsson

Sverige
 
På 1120-talet förloras Jämtland till Norge och under 1150-talet erövras västa Finland. Kolonisation längs kusterna och korståg 1238 och 1293 flyttar fram Sveriges gränser till det karelska näset. Under Magnus Eriksson är Sverige i personalunionen med Norge. Genom köp 1332 och 1341 blir Skåneland svenskt. kolonisationen i norr fortsätter.
Unionen med Norge upplöses 1355 med undantag för perioden 1362-64. Skåneland och Gotland erövras av Danmark 1360-66. Drottning Margareta av Danmark och Norge erövrar  Sverige från Albrekt av Mecklenburg. Därmed förenas Skandinavien i en union som med avbrott varar till 1520. Gustav Vasa upplöser Kalmarunionen slutgiltigt.
Estland låter sig annekteras av Sverige för att få skydd mot ryska härjningar. I freden vid Teusina regleras den finska gränsen och Ryssland erkänner Sveriges innehav av Estland. Gustav II Adolf erövrar Kexholms län och  Ingermanland 1617 samt Livland 1629.
I freden i Brömsebro 1645 och Westfaliska freden 1648 erhåller Sverige omfattande landområden från Danmark och Tyskland. Karl X Gustavs krig 1655-1660 slutar med att Skåne, Blekinge och Bohuslän blir svenskt. Det stora nordiska kriget 1700-1721 leder till omfattande landförluster till Ryssland, Preussen och Hannover.
Ett misslyckat revanschkrig innebär ännu en landförlust till Ryssland 1743.  1751 regleras den omstridda gränsen i nordkalotten mot Norge Napoleonkrigen resulterar i att Finland och de sista tyska besittningarna förloras samt att Norge tvingas in i en union med Sverige. Unionen med Norge upplöses med konventionen i Karlstad