Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson


 

På 1120-talet förloras Jämtland till Norge och under 1150-talet erövras västa Finland.

Kolonisation längs kusterna och korståg 1238 och 1293 flyttar fram Sveriges gränser till det karelska näset.

Under Magnus Eriksson är Sverige i personalunionen med Norge. Genom köp 1332 och 1341 blir Skåneland svenskt. kolonisationen i norr fortsätter.

Unionen med Norge upplöses 1355 med undantag för perioden 1362-64. Skåneland och Gotland erövras av Danmark 1360-66.

Drottning Margareta av Danmark och Norge erövrar  Sverige från Albrekt av Mecklenburg. Därmed förenas Skandinavien i en union som med avbrott varar till 1520.

Gustav Vasa upplöser Kalmarunionen slutgiltigt.

Estland låter sig annekteras av Sverige för att få skydd mot ryska härjningar.

I freden vid Teusina regleras den finska gränsen och Ryssland erkänner Sveriges innehav av Estland.

Gustav II Adolf erövrar Kexholms län och  Ingermanland 1617 samt Livland 1629.

I freden i Brömsebro 1645 och Westfaliska freden 1648 erhåller Sverige omfattande landområden från Danmark och Tyskland.

Karl X Gustavs krig 1655-1660 slutar med att Skåne, Blekinge och Bohuslän blir svenskt.

Det stora nordiska kriget 1700-1721 leder till omfattande landförluster till Ryssland, Preussen och Hannover.

Ett misslyckat revanschkrig innebär ännu en landförlust till Ryssland 1743.  1751 regleras den omstridda gränsen i nordkalotten mot Norge

Napoleonkrigen resulterar i att Finland och de sista tyska besittningarna förloras samt att Norge tvingas in i en union med Sverige.

Unionen med Norge upplöses med konventionen i Karlstad