Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  


 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 
  HOLSTEIN-
  GOTTORP
 
 
  PREUSSEN
 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

Information om ryska uniformer för den första halvan av stora nordiska kriget är dessvärre mycket bristfällig eftersom den ryska armén förlorade sitt fältarkiv under deras misslyckade fälttåg mot turkarna vid Prut 1711. Lägg dessutom till det faktum att de flesta ryska regementen saknade stabila uniformsfärger under den perioden och att de ofta bytte färger varje gång de fick nya uniformer. Allt detta innebär att i stort sett alla försök att illustrera ryska regementsuniformer för stora nordiska krigets fältslag blir mer eller mindre spekulativa. Detta gäller även för bilderna på den här sidan som ska ses som kvalificerade gissningar på hur uniformerna såg ut under slaget vid Poltava (och i vissa fall även deras österländska uniformer i slaget vid Narva).

Länge fanns det också ingen bra litteratur tillgänglig om ryska uniformer då till exempel Ospreyböckerna om Peter den stores armé av Angus Konstam (1993-94) hämtade sina uppgifter från A. V. Viskovatovs ryskspråkiga verk från 1800-talet, vilket har visat sig vara en mycket opålitlig källa. Grundlig arkivforskning resulterade dock i en ryskspråkig bok om den ryska armén 1700-1730 av K. V. Tatarnikov 2008 och sedan 2018 finns dess uniformsinformation tillgänglig på engelska i Boris Megorskys bok "The Russian Army in the Great Northern War 1700-21". Det är den sistnämnda boken som har varit min huvudsakliga källa till mina sidor om ryska uniformer. Men jämsides med Megorskys uppgifter har jag även redovisat de uniformsuppgifter som finns tillgängliga i Lars-Eric Höglund och Alexander Bespalovs bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III" från 2004. I de fall  Höglund/Bespalov har uniformsinformation som inte omnämns av Megorsky så beror det normalt på att de har hämtat den från Viskovatov som alltså inte är en pålitlig källa. Men för den som vill måla ryska soldater så är opålitlig information trots allt bättre än ingen information alls.

Gardesregementen   Grenadjärregementen
1 Preobrazjenska 1 Repnin 3 Enzberg 5 Baryatinski
2 Semjonovska 2 Weide 4 Hallart    
  Linjeregementen med provinsnamn   Linjeregementen utan provinsnamn
1 Archangelgorodska 23 Perejaslavska 45 Scharf - Tolbuchin 64 Crow - Biltz
2 Astrachanska 24 Permska 46 Jankovski - Gurick - Ostrovski 65 von Bukovin - Livingston
3 Azovska 25 Pskovska 47 Apraxin - Schachovski - Kulikov 66 Romanovski
4 Belgorodska 26 Rjazanska 48 Zei - Kreik - Busch 67

Kanisjev

5 Belozerska 27 Rostovska 49 Gulitz - Voznitsyn 68 Nelidov
6 Butyrska 28 Sankt Petersburgska 50 Kar - Balabanov - Polochianov 69 Goltz
7 Galitska 29 Schlüsselburgska 51 Tirtov - Gundertmark 70 Hertigen av Holstein-Plön
8 Ingermanländska 30 Sibirska 52 Bulgakov - K. Nekludov 71 von Delden - Hallart
9 Ivangorodska 31 Simbirska 53 Cunningham 72 Belikov
10 Jamburgska 32 Smolenska 54 Krivtsov 73 Kro
11 Jaroslavska 33 Suzdalska (Rentzel) 55 Loshakov med flera 74 Polentz
12 Kargopolska 34 Tjernigovska 56 M. Nekludov - Neelov 75 Sytin
13 Kazanska 35 Tobolska 57 Karr - Hamilton - Biltz 76 von Patkul
14 Kievska 36 Troitska 58 Zaborovski med flera 77 Buturlin
15 Koporska 37 Tverska 59 Schnewenz 78 Dedyt
16 Lefortska 38 Ustjuzjska 60 Sotovski    
17 Moskovska 39 Velikolutska 61 Fraser   Streltser
18 Narvska 40 Viborgska 62 Schmidt * Danilov
19 Nevska 41 Vjatska 63 Zotov * Kahovski
20 Nizjegorodska 42 Vladimirska        
21 Novgorodska 43 Vologodska  

 

 

 

22 Olonetska 44 Voronezjska  

 

   
 

Allmänt om ryska uniformer

I början av stora nordiska kriget bar den ryska armén fortfarande österländska uniformer och det var inte förrän i december 1702 som de första västerländska uniformerna började delas ut. Eftersom rockar bara byttes ut ungefär vart tredje år dröjde det tills 1705 innan de västerländska uniformerna var allmänt förekommande i den ryska armén. Under övergångsperioden kan regementena ha blandat österländsk och västerländsk utrustning så att de till exempel kan ha haft en västerländsk rock men en mössa med björnskinnsbräm och äldre stövlar.

De tidigaste västerländska rockarna kan ha haft dubbla knapprader (i likhet med danska rockar) men 1708 skulle  Preobrazjenska gardet få rockar med enkel knapprad och resten av armén följde deras exempel. Ännu 1711 fanns det dock regementen som hade dubbelknäppta rockar. Knapparna på de tidiga rockarna var täckta av tyg men det blev sedan standard att vanliga infanterister skulle ha tennknappar medan grenadjärer och dragoner skulle ha mässingknappar.

Till en början hade rockarna antingen ingen krage alls eller en upprätt krage som var i samma färg som rocken. En nedfallande krage i avvikande färg infördes för artilleriet 1704, för dragonerna 1706 och för gardet 1712.

Det fanns en stor variation på färger men från och med 1708 var det beslutat att en infanterirock helst skulle vara grön. Brist på tyg med rätt färg gjorde dock att man fick ta vad som fanns och uniformsfärgerna kunde därför ändras dramatiskt varje gång regementet fick ny mundering.


Preobrazjenska gardet

Regementschef: Tsar Peter

1700 Mörkgrön ungersk rock och röda stövlar.
Mars 1701 Grön rock fodrad med päls, röd mössa med sobelpälsbräm.
Dec. 1702 Mörkgrön fransk rock med röda uppslag, knappar klädda med uniformstyg, vidbrättade hattar med vita snören, grenadjärmössor av björnskinn.
1703 Mörkgrön fransk rock, röda uppslag, väst och byxor. Hatt med vita snören. Artilleristmössor med bred svart bräm.
1706 Hattar som av misstag fått fyra kanter istället för tre. Snörena från utslitna rockar.
1707 Grenadjärmössor med pälsbräm (björn eller bäver) och röd luva.
1708 Rock med enkel knapprad.
1711 Röd krage.
1712 Grenadjärmössor av läder med tennplåt.
1720 Mörkgrön rock, röd krage och uppslag, grön kappa. Officerare hade rockar helt i mörkgrönt och guldgaloner på krage och uppslag.

Enligt Boris Megorsky (sid 165) var gardesregementena beridna 1707-1713 och hade då kavalleriutrustning (stövlar istället för skor) trots att de, med endast ett undantag, alltid stred till fots.

Enligt Höglund/Bespalov skulle uniformen för "1698?" ha bestått av en röd pälsbrämad mössa, grön kaftan med mässingknappar, röd väst, gröna byxor och stövlar. Officerarna skulle ha haft guldgaloner och guldknappar på sina rockar. För perioden 1702-1720 anger de för manskapet: hatt med gula snören alternativt grön karpus med rött foder, grön rock med mässingknappar samt foder, uppslag, väst, byxor och strumpor i rött. De nämner dessutom att andra källor uppger gröna västar & byxor samt vita strumpor istället. Officerarna skulle ha hatt med guldgalon och rockar med guldgaloner och guldknappar.

Azov-fälttågen 1695-96, Narva 1700, Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Litauen 1704-06, Malatitze 1708, Ljesna 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Stettin och Wismar 1712, Tönningen 1713, Köpenhamn 1716.


Semjonovska gardet

Regementschef: M. Golitzin
 

Dec. 1702 Mörkblå eller azurfärgad fransk rock med röda uppslag. Knapparna klädda med uniformstyg.
1703 Ljusblå fransk rock med röda uppslag, väst och byxor.
1704 Blå rock. Hatt med vita snören.
1707 Grenadjärmössor anlände från det Preobrazjenska gardet.
1709 Varje rock skulle ha 26 mässingknappar. Vit halsduk.
1711 Röd krage.
1712 Grenadjärmössor av läder med tennplåt.
1720 Mörkgrön rock, blå krage, röda uppslag, blå kappa. Officerare hade rockar helt i mörkgrönt och guldgaloner på krage och uppslag.

Enligt Boris Megorsky (sid 165) var gardesregementena beridna 1707-1713 och hade då kavalleriutrustning (stövlar istället för skor) trots att de, med endast ett undantag, alltid stred till fots.

Enligt Höglund/Bespalov skulle uniformen för "1698?" ha bestått av en röd pälsbrämad mössa, blå kaftan med tennknappar, röd väst, blå byxor och stövlar. Officerarna skulle ha haft silvergaloner och silverknappar på sina rockar. För perioden 1702-1720 anger de för manskapet: hatt med gula snören, blå rock med mässingknappar samt foder, uppslag, väst, byxor och strumpor i rött. De nämner dessutom att andra källor uppger blå västar & byxor samt vita strumpor istället. Officerarna skulle ha hatt med guldgalon och rockar med guldgaloner och guldknappar.

Azov-fälttågen 1695-96, Narva 1700, Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Litauen 1704-06, Malatitze 1708, Ljesna 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Stettin och Wismar 1712, Tönningen 1713, Köpenhamn 1716.


Repnins
grenadjärregemente

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1708: Tailor
1709: Peter Lacy
1711: Andrey de Brilli
 
1708: Taylor
1708-25: P. Leslie och P. Baryatinski
1709 Röd rock. Mössor 1711 Röd rock och grenadjärmössa med björnskinnsbräm
1713 Hattar för kuskar.
1715 Mössor. 1715 Grön rock och grön mössa med rött foder.
1716 Blå strumpor
1718 Mössor med flikar. 1717 "Med blått livré"

Enligt Megorsky bildades regementet 1708 av grenadjärkompanierna från de regementen som ingick i Repnins infanteridivision: Butyrska, Belgorodska, Nevska, Nizjegorodska, Perejaslavska, Tverska, Schlüsselburgska, Jamburgska och Jaroslavska. Enligt Höglund/Bespalov ska även Narvska regementets grenadjärkompani ha ingått i Repnins grenadjärregemente. Megorsky uppger också att Jaroslavska och Butyrska regementena behöll sina grenadjärer ända till fram till 1711 respektive 1713.

Litauen 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pommern 1712-14, Finland 1716-17, marininfanteri 1718-20.


Weides grenadjärregemente

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1708: Yury Bush
1711: Adam Weide

 
1708: J. Busch
1715: General Weide
1711 Grön rock. Mössor med flikar. 1711 Blå mössa med rött foder och blå rock.
1712 Mössor med örnar, röd halsduk, grön rock, mässingknappar med örnar, byxor och strumpor röda
1715 Grön rock med röda uppslag och mässingknappar. gröna byxor, röd och blå kappa, röd halsduk, mössor med flikar (officerarnas mössor var broderade med guld). Två fanor.
1716 Mössor med flikar 1716 Blå mössa med rött foder. Grön rock med rött foder, uppslag, väst och byxor. Svart halsduk och blå kappa.
1718 Mörkgröna rockar, skinnbyxor, vita strumpor, mörkgrön kappa, svart halsduk, mössor.
1719 Vita strumpor.
1720 Underofficerarnas handskar av getskinn.
1721 Mörkgrön rock, Byxor av chamois-skinn.

Enligt Megorsky bildades regementet 1708 av grenadjärkompanierna från Belozerska, Lefort, Vjatska, Kievska, Rentzel, Rostovska, Tobolska, Olonetska och Koporska. Höglund//Bespalov anger samma regementen men inkluderar även Ivangorodska.

Enligt Megorsky var "Första grenadjärregementet" ett alternativt namn för detta regemente eftersom det ingick i Första infanteridivisionen. Men Höglund/Bespalov uppger "Andra grenadjärregementet" som ett alternativt namn.

Holowczyn 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pommern 1711-1719.


Enzbergs grenadjärregemente

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1708: von Adonow (?)
1710: Ivan Campenhausen
 
1708-09: de Bois
1712-25: Kampenhausen
1709 Mörkgrön rock och röda byxor. Mössor Ska vid okänd tidpunkt ha haft grön rock, röd väst och ljusblå kappa.
1711 Mörkgrön rock
1713 Grön rock, skinnbyxor, grå strumpor. Hattar och mössor.
1714 Mössor.
1715 Grön rock.
1717 Grön kappa.
1718 Röd rock, skinnbyxor, grön kappa och röd halsduk.

Enligt Megorsky bildades regementet 1708 av grenadjärkompanierna från Velikolutska, Vjatska, Voronezjska, Tjernigovska, Rjazanska. Höglund/Bespalov inkluderar även Narvska och Permska. Det sistnämnda grenadjärkompaniet ska enligt Megorsky istället ha ingått i Andra grenadjärregementet 1709-1711.

Enligt Höglund/Bespalov skulle detta regemente kallas för Fjärde grenadjärregementet 1712.

Kolkanpää 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Viborg, 1710, Reval 1710, Prut 1711.


Hallarts grenadjärregemente

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1708: Efim Boeck
1710: Leinrot
1711: Alexander Frazer
1712: Ivan von Mengden
1717: Denis Biels
 
1708: Bieltz (Bils)
1709: Bock
1711: de Bon
1715: von Mengden
1708 Mössor. 1711 Blå rock och mössa.

1715 Grön rock med rött foder och uppslag. Grön grenadjärmössa kantad med björnskinn.

1717 "Röd mundering med blå kappor"
1709 Mössor.
1711 Mössor. Blå rock
1712 Mössor.
1714 Mössor.
1717 Mössor. Röd rock. Blå kappa.

Regementet bildades 1708 av grenadjärkompanierna från Kazanska, Kargopolska, Moskovska, Novgorodska, Pskovska, Sibirska, Ustjuzjska.

Eftersom regementen ingick i Hallarts division så kallades det för Hallarts grenadjärregemente 1708-1716. Det var även känt som Första grenadjärregementet 1721 eftersom det var det äldsta av de två grenadjärregementen som fanns i Finland.

Holowczyn 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pommern 1712-1713.


Andra grenadjärregementet

Enligt Boris Megorsky
 

(Ej omnämnt av Höglund/Bespalov)

(Angus Konstam kallar det för Baryatinskis grenadjärregemente)

  1710: Ilya Lutkovsky
1714: Denis Biels
1717: Ivan Baryatinsky
 
1711 Mässingknappar med örnar. Röd väst och strumpor
1714 Mössor.
1716 Grön rock, röd väst, blå kappa och byxor. Underofficerare och korpraler hade rockar med guld och silvergaloner.
1717 Röd väst, blå byxor, mössor, blå uppslag
1718 Vit halsduk.
1719 Vit halsduk
1720 Grön rock, röd väst, blå byxor och kappor. Stickade handskar för underofficerare. Mössor med flikar

Regementet bildades maj 1709 av grenadjärkompanierna från Apraxins, St. Petersburgska, Inglis (Viborgska) Permska, Troitska och von Fichtenheims regementen. Alla regementena var stationerade i Sankt Petersburg med omgivningar men hann anlända i tid till slaget vid Poltava. Omedelbart efter slaget upplöstes regementen för att sedan återuppstå i januari 1710. Då ingick även grenadjärkompanierna från Archangelgorodska, Belozerska, Vladimirska, Smolenska och Chemers regementen. 1711 avlägsnades kompanierna från Permska och Chemer.

Detta regemente kallades oftast för Andra grenadjärregementet eftersom det var det yngre av två grenadjärregementen som var stationerade i Finland.


Archangelgorodska
(uppsatt 1700 i Kazan genom utskrivning)
 
  1700: Zachary Krog, 1702: Roman Bruce
 
1706 Hatt.
1708 Grön rock med blått
1710 Hatt.
1711 Hatt.
1712 Hatt.
1713 Vita byxor. En vit och sju azurfärgade fanor
1715 Karpus
1716 Blå rock med blått foder, röda uppslag och krage, mässingknappar, blå byxor, röd kappa med blått foder, blå karpus med gröna uppslag.
1717 Vit rock, röd kappa. Levererades: Blå rock med rött foder, uppslag och krage, mässingknappar, röd väst, blå byxor och röd kappa med blått foder.
1718 Blå rock, röd väst, blå karpus.
1720 Karpus.
1721 Grön väst och röd kappa.

Düna 1701, Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, garnison i Sankt Petersburg 1703-06 och kallades för Överkommendanten i Petersburgs regemente, Kexholm 1710, Viborg 1710, Pälkäne 1713, marininfanteri 1714-15, garnison i Åbo 1716-17.


Astrachanska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)

Enligt Boris Megorsky

 
Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Alexander Gordon
1704: Mikhail Sheremetev
 
1700: A. Gordon
1701: J. Scott
1704: N. Ifflandt
1706: M. Sheremetev

1711 Grön rock med rött foder och uppslag, skinnbyxor.

1700 Mörkgrön rock.
1708 Röd kappa
1711 Grön rock, byxor av älgskinn.
1715 Skinnbyxor, hattar, grenadjärmössor. Åtta stora gamla vita fanor inklusive en med örn, åtta gröna standar med gul frans inklusive en med örn, två stora röda fanor med texten "Za Veru i Khristianstvo", åtta gröna fanor inklusive en vit med örn. Utdelade i Pommern: åtta gröna fanor inklusive en med örn tillverkade i Königsberg.
1717 Mörkgrön rock, skinnbyxor, hattar och grenadjärmössor.
1719 Skinnbyxor, grenadjärmössor.
1720 Röd kappa.
1721 Hatt.

I likhet med gardesregementena behöll Astrachanska regementet sina grenadjärer även efter grenadjärregementen hade bildats. Eventuellt kan de ha haft ryttarstövlar istället för skor då de tillsammans med gardesregementena blev beridna 1707-08.

Narva 1700, Nöteborg 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, Holowczyn 1708, Ljesna 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, på galärerna som marininfanteri 1713-16.


Azovska


Enligt Boris Megorsky

(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga)
 


Enligt Höglund/Bespalov

(uppsatt i Kazan 1700 genom utskrivning)
  1700: Matvey Treiden
1702: Tikhon Gundertmark
1704: Yury Busch
 

1700: I. Busch
 
1704 Blå rock, röd väst och byxor, grenadjärmössor av björnskinn. 1717 Grön rock, röd kappa.

Regemente uppsatt i Moskva 1700 av frivilliga:

1700: M. Treiden
1701: T. Gundertmark

Uniform okänd

1707 Grenadjärmössor av rött kläde broderat med silke.
1709 Karpus.
1710 Mässingknappar.
1713 Karpus.
1715 Karpus.
1717 Grön rock, röd kappa.
1718 Karpus.
1720 Stickade handskar för underofficerare.

Enligt Megorsky skulle det regemente som sedan blev Azovska ha blivit delat i två regementen 1702. Höglund/Bespalov identifierar denna föregångare som ett separat regemente som upplöstes 1703 och fick sitt manskap fördelat på två nya regementen under befäl av Gundertmark (Schlüsselburgska) och Busch.

Azovska regementet behöll sin grenadjärer ända fram till 1711.

Höglund/Bespalovs Kazan-regemente: Düna 1701, Nyenskans 1703, Narva 1704, garnison i Narva och Sankt Petersburg 1704-09, Viborg 1710, Reval 1710.
Höglund/Bespalovs Moskva-regemente: Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702.


Belgorodska

Uppsatt 1696-97 i Belgorod av manskap från andra regementen (Preobrazjenska och Semjonovska enligt Höglund/Bespalov).

Regementschef: Saava Aigustov (från 1698)
 

1709 Mörkgrön rock, byxor av getskinn och rött kläde, röda strumpor, hatt med snören, röd halsduk.
1710 Mörkgrön rock med röda uppslag, tennknappar med örnar, röda byxor och kappor, hattar med vita snören.
1711 Blå rock med röda uppslag och blått foder, röd halsduk, stövlar. Två fanor: en vit med örn och en grön med diagonala linjer i svart och vitt.
1712 Blå rock, gul karpus med rött foder, vita strumpor, svart halsduk. Livfanan vit med tsarens chiffer i guld omgivet av palm blad, sju kompanifanor kvadrerade i svart och grönt med röda ränder emellan och sytt med gult, emblem målat i guld: lejon som flyr en örn.
1713 Vita strumpor, damasker
1714 Blå rock med röda uppslag och mörkgrönt foder, mässingknappar. Underofficerare och korpraler hade guldgaloner på sina rockar.
1716 Vita strumpor.
1717 Mörkgrön rock med rött foder. Underofficerare och korpraler hade guldgaloner på sina rockar.. Byxor av getskinn, grå strumpor, grön karpus med röda uppslag, svart halsduk.
1718 Blå rock med rött foder.
1719 1312 gröna rockar varav 982 med rött foder. Underofficerare och korpraler hade guldgaloner på sina rockar. 1152 Mörkgröna byxor, 160 röda byxor, grön karpus med röda uppslag, röd halsduk.

Garnison i Belgorod och Voronesj 1698-1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Stettin 1713.


Belozerska

(Uppsatt 1700 i Kazan genom utskrivning)

1700: I. Berner
1706: A. Golitsyn

Uniform okänd

Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, garnison i Sankt Petersburg 1704-09, Poltava 1709, garnison i Sankt Petersburg från 1712.


Butyrska
(Uppsatt 1656 i Moskva som det andra Vyborny-regementet. Enligt Höglund/Bespalov sattes det upp redan 1642.)
 

Regementschef: James Gordon (se nedan)
 

1700 Röd rock.
1705 Röda fanor.
1707 Röd rock.
1709 Hatt.
1711 Röd rock, röda byxor. Stövlar, hatt, röd eller gul karpus med rött foder.
1712 Röd rock, röda byxor, vita strumpor, hatt, röd eller gul karpus med rött foder.
1713 Damasker av tältduk. Lämnade regementet: 100 röda grenadjärmössor med blå flikar och svarta tofsar, emblem av vitt kläde med förgylld örn ovanför. Tre ljusblå officersgrenadjärsmössor broderat med guld silver. 190 Grenadjärväskor av svart läder med emblem och kronor i mässing
1714 Röd rock med gula uppslag och gult foder, röd väst.
1717 Röd rock (engelska uniformer), karpus.
1718 Röd rock och byxor av getskinn.

Enligt Höglund/Bespalov var regementscheferna: J. Gordon fram till 1705, sedan A. Repnin 1705, I. Busch 1705, Solnzev-Zasekin 1706.

Azov-fälttågen 1695-96, Narva 1700, Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Polen-Litauen 1705-06, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Stettin och Wismar 1712, Tönningen 1713, Köpenhamn 1716.


Galitska

(uppsatt 1704 i Nizjnij Novgorod av garnisonssoldater)
 
(Ej omnämnt av Höglund/Bespalov)

De omnämner dock ett annat regemente som sattes upp 1700 i Moskva av frivilliga och som 1712 slogs samman med Galitska.

 
1704: Ivan Stubensky
 
1705 Vita fanor
1711 Vit rock med röda uppslag.
1717 Grön rock.

Ivangorodska

(uppsatt 1700 i Kazan och upplöst 1712)

Var garnisonsregemente i Belgorod, Polotsk och Kiev 1700-1708. Deltog i belägringen av Riga 1710 och Prut-fälttåget 1711.

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Andrey Mitchel
1705: Andrey Romanovsky
1700: A. Mitchell
1705: A. Romanovski
1708: Rauch
 
1711 Grön rock, röda byxor, hatt. 1711 Grön rock med uppslag och foder i rött, röd väst, röda byxor och strumpor, svart hatt.
1712 Grön rock med tennknappar, röda byxor, grå strumpor, röd halsduk, hatt.

Ingermanländska

(uppsatt 1703 i Sankt Petersburg av utvalt manskap från andra regementen)

Regementschef: Alexander Mensjikov
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
1704 Grå rock, ljusblå fanor. 1703 Hatt med vit galon, grå rock med mässingknappar, blått foder och uppslag, grå väst, blå byxor, grå strumpor, svart halsduk.
1706
Gul rock med foder och uppslag i rött och mässingknappar. Väst, byxor och strumpor röda.
1710
Gul rock som 1706,  skinnväst och skinnbyxor, röd kappa.

Enligt Megorsky var det meningen att Ingermanländska skulle ha gula rockar 1706, men de blev aldrig utdelade.

1717 Grön rock med foder och uppslag i rött
1705 Gula fanor.
1707 Grön rock med röda uppslag som Preobrazjenska.
1709 Röda kappor.
1710 Skinnväst, skinnbyxor, röd kappa, rock med enkel knapprad.
1711 Skinnväst, skinnbyxor, röd kappa, hatt. Åtta dragonfanor och utdelat i det turkiska fälttåget: en infanterifana och två dragonfanor.
1712 Röd kappa.
1713 Blå rock, vit väst och vita byxor, hatt.
1714 Röd kappa.
1715 Grön rock, skinnbyxor, hatt, grenadjärmössor
1717 Grön rock med röda uppslag, Blå kappa, hatt med pappersrosett.
1718 Röd rock, skinnbyxor, hatt.
1720 Röd kappa.

Ingermanländska regementet bestod av tre bataljoner och hade samma löner och naturaförmåner som gardesregementena. I likhet med dessa behöll Ingermanländska också sina grenadjärer även efter grenadjärregementen hade bildats. Eventuellt kan de ha haft ryttarstövlar istället för skor då de tillsammans med gardesregementena blev beridna 1707-08.

Dorpat 1704, Narva 1704, Mitau 1705, Grodno 1706, Holowczyn 1708, Ljesna 1708, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pommern 1712, Hangö udd 1714, Stäket 1719.


Jamburgska
(uppsatt 1705 av Vestovs streltserregemente från Novgorod, upplöst 1712)
Enligt Höglund/Bespalov
 

Enligt Boris Megorsky
 
  1705: Iakov Vestov
 
1705: Z. Vestov (West)'

Okänd uniform

Bykov 1707, Poltava 1709, garnison i Kamenni Zaton.

1707 Mörkgrön rock
1711 Mörkgrön rock med röda uppslag, röda byxor, röda strumpor, hatt. Åtta "rök" (grå nyans) fanor.

Jaroslavska
 
Enligt Boris Megorsky
(uppsatt 1700 i Simbirsk av lokala soldater)

 
Enligt Höglund/Bespalov
(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga)

 
  1700: Philipp Kar
1701: Alexey Bolobonov
 
1700: I. Treiden
1706: A. Balabanov
1708: P. Apraxin
1701 Ljusgrå fanor.
1703 Grön rock, röda byxor, skor, stövlar.
1704 Grön rock, röda byxor. Grenadjärernas och trumslagarnas mössor av grönt och rött kläde.
1705 Grenadjärmössor av björnskinn med en röd topp av kläde.
1706 Grenadjärernas och trumslagarnas mössor av kläde med brodyr av silke.
1707 Trummornas remmar röda med metallgaloner
1708 Grön rock med röda uppslag och bröstrevärer, röd väst, röda byxor.
1709 Grön karpus med röda uppslag, mässingknappar, "kurpy"- skor.
1711 Röd karpus för rekryter.
1712 Grön kappa, "kurpy"- skor, blå strumpor. En vit fana med örn och sju gröna fanor från det upplösta Tverska regementet. Rockar för kuskar och tjänare grå med gröna uppslag.
1713 Vit rock och väst, byxor av chamois-skinn och senare blå, damasker av tältduk, hatt.
1714 Vita strumpor, skor, stövlar.
1715 Blå rock och karpus, skinnbyxor, röd halsduk. 32 rockar för underofficerare har två rader av silvergaloner, 48 rockar för korpraler har en rad med silvergalon.
1717 Grå strumpor, röd kappa med gult foder.
1718 Mecklenburg-uniformer: karpus, hatt med galon för underofficerare, blå rock, väst och byxor, vita uppslag och öglor.
1720 Uniformer utdelade i Mecklenburg: Blå rock, röd kappa, karpus, hatt för underofficerare.

Enligt Höglund/Bespalov hade Jaroslavska år 1703: Grön rock med rött foder och uppslag, röd väst, röda byxor.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Poltava 1709, Viborg 1710, Reval 1710, Pommern 1711-18, Hannover 1719.

Ej omnämnt av Boris Megorsky
 

Enligt Angus Konstam

(uppsatt 1702/03 och upplöst 1712))

Regementschef: Stekalov


Kargopolska

Enligt Höglund/Bespalov

Uppsatt 1706 i Sankt Petersburg av streltser från regementena Strekalov, Sucharev, Elchianov, F. Bashnev och M. Bashnev (upplöst 1713)

Okänd regementschef

1708/09 Grön rock, svart hatt och grå kappa.

Viborg 1706, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pommern 1713.

Kazanska
(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga)

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Ivan von Delden
1705: Ludwig Hallart
 
1700: J. von Delden
1706: L. Hallart
1709 Hatt. 1700 Grön rock.
1711
Blå rock med tennknappar, rött foder och uppslag, blå karpus med rött foder, röd halsduk.
1716
Grön rock.
1717
Blå rock, blå kappa.
1711 Blå rock, röd karpus med blått foder.
1712 Blå rock, röd karpus med blått foder.
1714 Karpus.
1717 Grön rock fram till september, därefter blå. Karpus, blå kappa.
1718 Skinnbyxor
1721 Stickade handskar för underofficerare och korpraler.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, marininfanteri 1714-19, Stäket 1719.


Kievska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: William von Delden
1701: Christopher Zimmerman
1702: Joachim Goulitz
1703: Nikolay Goering
1705: Boris Sheremetev
 
1700: W. von Delden
1701: K. Zimmermann
1703: J. Gulitz
1703: N. Göring
1704: B. Sheremetev
 
1710 Röd rock med gula uppslag, röda byxor, blå strumpor, röd kappa, hatt. 1700 Grön rock.

1708 Gul rock.

1711 Hatt, röd rock med tennknappar, gult foder och uppslag, grå väst, röda byxor, grå/gul-randiga strumpor och röd kappa.
1711 Röd rock med gula uppslag, röda byxor och kappor, hatt.
1712 Hatt.
1713 Vita strumpor, hatt, svart halsduk.
1714 Röd rock
1715 Hatt, röd, halsduk, grå rock för kuskar, blå kappa med rött foder, vita och grå strumpor.
1716 Blå rock med uppslag och foder i vitt, mässingknappar för underofficerare och tenn för manskapet, blå byxor, hatt.
1718 Blå kappa med rött foder, röd halsduk
1719 Blå rock med uppslag och foder i rött, mässingknappar, guldgaloner för underofficerare, blå byxor, blå karpus med rött foder, hattar för underofficerare och korpraler.
1721 Väst och byxor blå.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, Oposjnja 1709, Senzhary 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Pommern 1711-13.


Koporska
(uppsatt 1703 i Kazan av garnisonsoldater)

1703: Afanasy Skripitsyn, 1706: Alexey Golovin
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
1703 Grön rock, grå kappa, svart hatt. 1703 Grön rock med rött foder och uppslag, röda byxor, röda strumpor, grå kappa..

1711 Hatt, grön rock med rött foder och uppslag, skinnbyxor, röda strumpor, grå kappa.

1710 Mörkgrön rock, skinnbyxor, grå hemvävd kappa
1711 Mörkgrön rock, skinnbyxor, grå hemvävd kappa, tennknappar, röda byxor, vita strumpor.
1712 Mörkgrön rock, röda byxor, vita strumpor, kuskarnas rockar grå och västar av färgat linne, hatt, röd halsduk.
1713 Blå kappa med mässingspänne.
1714 Blå rock, skinnbyxor, karpus, röd halsduk.
1716 Röd rock, skinnbyxor, blå kappa, grön karpus, röd halsduk.
1717 Rock (eller kanske bara uppslag) blå
1718 Röd rock, byxor blå och skinn, kappa röd, grön och blå, karpus grön. Fanor: grön med emblem och spetsen av järn, två gula, två rödaktiga, en röd med spets av förgylld mässing, en grå, en vit med örn.
1719 Blå rock, skinnbyxor, röd karpus, svart halsduk.
1720 Blå rock med röda uppslag, skinnbyxor, kappor av varierande färger, röd karpus, svart halsduk, gröna kvartersfanor.

Narva 1704, Litauen 1705-07, Holowczyn 1708, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Finland 1714.


Lefortska
(Uppsatt 1656 i Moskva som det första Vyborny-regementet. Enligt Höglund/Bespalov sattes det upp redan 1642.)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov

1699: F. Lefort
1700: A. Weide
1701: J. de Lima
1704: W. von Schweden
1707: Minstermann

1698 röd pälsbrämad mössa, hallonröd kaftan med tennknappar, röd väst och byxor samt stövlar. Officerarna skulle ha haft silvergaloner och silverknappar på sina kaftaner
1700
Röd rock
1711
Röd rock, grön karpus med rött foder.
1712
Hatt, röd rock.

  1701: Yury Lim
1703: William von Schweiden
 
1700 Röd rock.
1711 Röd rock, med gula uppslag och tennknappar, grön karpus med rött foder, röda byxor, blå strumpor.
1712 Röd rock med tennsknappar, byxor röda och av skinn, blå strumpor, svart halsduk, karpus röd med gult, hattar för underofficerare.
1713 Blå kappa.
1714 Röd rock.
1715 Skinnbyxor, karpus.
1717 Mörkgrön rock, byxor av rött kläde och skinn, hatt.
1718 Skinnbyxor, grön kappa.
1719 Grön rock, röda byxor, hatt.
1720 Hatt.

Azov-fälttågen 1695-96, Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Grodno  1706, Holowczyn 1708, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Stettin och Wismar 1711, Tönningen 1713, Köpenhamn 1716.


Moskovska
(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga)

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov

1700: K-G. Ivanitski (Evans/Evens?)
1701: I. Sak
1703: M. Bordovik
1704: Ogilvie
1706: Georgii
 

  1700: Gustav Ivanitsky
1701: Ivan Sak
1701: Matvey Bordovik
1704: Georg Benedict Ogilvy
1707: Heinrich-Friedrich Frize
 
1701 En vit fana och nio grågröna. 1709 Röd rock med tennknappar samt foder och uppslag i grönt, hatt med vit galon. Väst, byxor, strumpor, halsduk och kappa röda.
1711
Röd rock med foder, uppslag och knapphål i gult, röd karpus med gult foder. Annan källa anger: röd rock med tennknappar och foder samt uppslag i blått, röd karpus med blått foder.
1712
Grön rock, grön karpus, röda byxor, grön kappa.
1714
Röd rock, skinnbyxor, blå kappa.
1716
Grön rock, röd karpus.
1717
Röd rock.
1707 Tsaren beordrade vita rockar med röda uppslag.
1709 Byxor av rött kläde och skinn, hatt, svart halsduk.
1711 Röd rock, röd karpus med blått foder.
1712 Rock, kappa och karpus mörkgröna, röda byxor, svart halsduk, mörkgrön-gula kvartersfanor.
1714 Röd rock, skinnbyxor, röd kappa
1715 Blå karpus
1716 Mörkgrön rock, röd kappa.
1717 Rocken röd (eller kanske bara uppslagen), röd karpus, blå byxor, röd kappa.
1718 Grön rock, Grön och röd karpus, röd kappa.
1720 Röd karpus

Narva 1700, Archangelsk 1701-02, Gemäuerthof 1705, Grodno 1706, Achtyrska, Oposjna, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Stäket 1719.


Narvska
(uppsatt 1704 i Moskva av frivilliga och utskrivna)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1704: Adam Schonback
1705: Gavrilo Golovkin
 
1704: A. von Schönbeck
1706: G. Golovkin
170?: S. Sukin
 
1710 Mörkgrön rock med röda uppslag och tennknappar med emblem, röda byxor, röd kappa, stövlar, svart hatt med snören av vitt linne.
1711 Mörkgrön rock, röda byxor och kappor, hatt. 1711 Grön rock med rött foder och uppslag, svart hatt, skinnbyxor eller röda klädesbyxor, röda strumpor, röda kappor.
1712 Grön rock, röda byxor, vita strumpor, röd kappa, hatt.
1713 Blå rock, vit väst, vita byxor, hatt med snören, svart halsduk.
1714 Röd kappa.
1716 Blå rock med uppslag och foder i rött, hatt.
1718 Blå rock, skinnbyxor, röd kappa.
1720 Grön rock med uppslag och foder i rött, hatt.

Narva 1704, Gemäuerthof och Mitau 1705, Poltava 1709, Riga och Viborg 1710, Pommern 1712-14, garnison i Narva från 1714.

Nevska
 

Enligt Angus Konstam

(uppsatt 1702-03 men fullständigt först 1706)

1706: Kulikov

Enligt Höglund/Bespalov

(uppsatt 1706 i Sankt Petersburg med manskap från andra regementen)

1706: Kulikov
170?: V. Zaborovski

Uniform okänd

Enligt Boris Megorsky

(uppsatt 1713 i Kiev)

 

1717 Karpus.
1719 Mörkgrön rock, blå byxor, röd kappa.
1722 Grön rock, röd och blå väst, skinnbyxor, röd kappa.

Höglund/Bespalovs regemente: Garnison i Sankt Petersburg 1706-09, Poltava 1709, Viborg och Kexholm 1710, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Stäket 1719.


Nizjegorodska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Astafy Pohlman
1701: Michael Strausberg
1703: Denis Ridder
1706: Effren
1707: Arot Pfeilenheim
1707: Hartwig-Friedrich Nostitz
 
1700: A. Bolmann (Pohlman)
1701: M.von Strauchberg
1702: D. Ridder
1706: I. Lignetz
1700 Körsbärsröd rock (mörkröd, nästan brun). 1700 Grön rock.

1708-11 Grön rock, hatt eller grön karpus med rött foder, skinnbyxor, grå strumpor.

1716 Grön rock.

1717 Röd rock med blått foder.

1701 Tio körsbärsröda fanor.
1708 Röd kappa.
1711 Grön rock, skinnbyxor, hatt.
1712 Grön rock, grön karpus med rött foder. En vit fana, sju gröna fanor.
1714 Grön rock, blå byxor.
1717 Anlände: röd rock (silvergaloner på underofficerarnas), blå byxor, blå och röd kappa, röd karpus. Grön rock, efter september röd med blå uppslag och tre knappar på ärmen.
1718 Röd rock, skinnbyxor, röd och blå kappa

Narva 1700, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, Oposjna 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Hangö udde 1714, svenska östkusten 1719.


Novgorodska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Nikolay Balk
1705: Nikolay Goering
1707: Pfeilenheim
 
1700: N. Balk
1704: N. Göring
1707: J. von Fichtenheim
1700 Röd rock. 1700 Grön rock.

1709 Bar erövrade svenska karpuser efter slaget vid Poltava.

1711 Grön rock med foder och uppslag i rött, vit karpus med grönt foder, svart halsduk, röd väst, röda byxor, röda strumpor.
1709 Hatt eller karpus enligt Juel.
1710 Skinnbyxor, skor "kurpy" med strumpor.
1711 Grön rock, vit karpus med grönt foder.
1712 Grön rock, vit karpus med grönt foder, damasker av tältduk.
1714 Karpus.
1717 Karpus.
1719 Blå rock med uppslag och foder i rött, karpus
1720 Röd kappa med mässingspänne, karpus

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Gemäuerthof 1705, Ljesna 1708, Poltava 1709, Reval 1710, Riga 1710, Pommern 1711-18.


Olonetska

(Uppsatt 1697 i Kazan från olika streltserförband, upplöst 1712)

Regementschef: Alexander Scharf

Uniform okänd

Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Poltava 1709


Perejaslavska

(Uppsatt 1704 i Nizjnij Novgorod av utskrivna och kosacker från nedre Volgaregionen, upplöst 1709)

1704: A. Topornin, 1708: W. Fermor

Uniform okänd

Garnison i Smolensk och Polotsk 1704-08, garnison i Veprik 1708-09 och togs där tillfånga av svenskarna, ca 500 man fritogs i striden vid Starja Senchari och deltog i slaget vid Poltava 1709.


Permska
(uppsatt 1700 i Kazan genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Ivan Angler
1701: Tomofey Treiden
 
1700: I. Angler
1701: F. Bachmanov
1703: T. Treiden
 
1707 Hatt. 1709 Grön rock med gult foder och uppslag, gul karpus med grönt foder.
1708 Grön rock med röda uppslag.
1712 Grön rock, gul karpus, ljusgrön kappa.
1713 Vit rock och väst, damasker av tältduk, röd halsduk.
1714 Vit rockar och 87 röda rockar (troligen för underofficerare), hatt.
1715 Röd rock, skinnbyxor, grön karpus, röd halsduk.
1717 Blå kappa.
1718 Röd kappa, hatt.
1720 Hatt.

Erastfer 1701, Nöteborg 1702, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, garnison i Dorpat, Narva och Kronslott 1704-06, Grodno 1706, Poltava 1709, Riga 1710, Viborg 1710, Pommern och Mecklenburg 1711-18.


Pskovska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Ivan Mews
1707: Peter d'Albonne
 
1700: K. Gulitz
1701: I. Mevs
1706: von Dalbon (d'Albonne?)
1706: W. von Fenniksbirs

1711 Grön rock, hatt.
1712
Grön rock, hatt, röda byxor eller skinnbyxor, ljusgrå damasker gjorda av gammal tältduk.
1714
Grön rock med röda uppslag, blå karpus med rött foder.
1717
Röd rock med gula uppslag, blå kappa.

1700 Ljusblå rock.
1711 Grön rock, hatt, karpus.
1712 Grön rock, hatt, skinnväst, skinnbyxor, röd kappa med blått foder, karpus. En vit fana med emblem och sju azurfärgade fanor.
1713 Röd rock, gul karpus, blå kappa
1714 Karpus
1717 Röd rock med gula uppslag, grön karpus, blå kappa.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Dorpat 1704, Gemäuerthof 1705, Grodno 1706, Malatitze 1708, Oposjna 1709, Poltava 1709, Riga 1710, Viborg 1710, Prut 1711, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Stäket 1719.


Rjazanska

Enligt Boris Megorsky
(uppsatt 1703 i Ladoga av utvalt manskap från tre regementen)

 

Enligt Höglund/Bespalov
(uppsatt 1703 i Moskva av frivilliga)
 
  1703: Daniil Cooper
1705: Nikolay Lang
 
1703: D. Kuper (Cooper?)
1705: N. Lange
170?: J. von Ravenstein

1711 Grön rock, svart hatt.

1717 Blå rock.
1704 Blå rock, byxor och väst körsbärsröda.
1711 Grön rock, karpus.
1712 Grön rock, hatt.
1713 Blå rock, karpus.
1716 Karpus.
1717 Blå rock med röda uppslag.
1719 Röd rock, grön karpus.
1720 Blå kappa, skinnbyxor.

Gemäuerthof 1705, Holowczyn 1708, Poltava 1709, Prut 1711, Hangö udde 1714.


Rostovska
(uppsatt 1700 i Kazan av frivilliga)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Kaspar Goulitz
1706: Nikolay von Werden
1706: Ivan Chambers
 
1700: K. Gulitz
1704: J. Chambers
1706: I. Golovin
 
1705 Röda fanor. 1711 Grön rock med gula uppslag, hatt, röda byxor, grå kappa.
1707 Tsaren beordrade tillverkning av gröna rockar.
1710 Mörkgrön rock, skinnbyxor, hemvävd grå kappa, hatt.
1711 Mörkgrön rock, röda byxor, hemvävd grå kappa.
1712 Grön rock, byxor röda och skinn, hatt. Hade en vit fana med örn och sju röda fanor som ersattes av en vit fana med örn och sju ljusblå fanor. 1712 Grön rock, hatt.
1714 Grön rock med röda uppslag för manskapet och guldgaloner för underofficerare, röd rock med blå uppslag och silvergaloner för skrivare, blå byxor, blå kappa med rött foder, grön karpus med rött foder, röd halsduk.
1717 Grön rock, skinnbyxor, blå kappa, grön karpus.
1720 Grön rock, skinnbyxor, hatt. En vit och sju ljusblå fanor.

Düna 1701, Nöteborg 1702, Marienburg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Grodno 1706, Holowczyn 1708, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Pommern 1712, marininfanteri 1714-18.


Sankt Petersburgska
(uppsatt 1703 i Sankt Petersburg av frivilliga från andra regementen)

Överste: Alexander Menshikov
Överstelöjtnant: Nikolay Neitert (Netert, Neudgard?)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov

(även kallat Guvernörsregementet)

1706 Hatt.
1708 Hatt.
1711 Hatt.
1712 Röd rock, grön kappa.
1713 Röd rock, vita byxor, grön kappa, vit halsduk. En vit fana och sju rödaktiga fanor.
1714 Gröna uppslag, karpus, vit halsduk.
1716 Röd rock, grön väst, blå byxor, grön kappa, silvergaloner för underofficerare. blå karpus.
1717 Röd rock med gröna uppslag, grön väst, blå karpus med röda uppslag. 1717 Röd rock.
1718 röd rock, grön väst, röda byxor, grön kappa, vit halsduk.
1719 Röd rock, röda byxor.
1720 Karpus.

Nyenskans och Systerbäck 1703, Oposjna och Poltava 1709, Reval, Riga och Kexholm 1710, Pälkäne 1713, Storkyro 1714.


Schlüsselburgska
(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Matvey Treiden
1702: Tikhon Gundertmark
1704: Yakov Kartashov
1704: Benedict Povish
1705: Zaborovsky
 
1702: T. Gundertmark
1703: A. Schnewentz
1703: B. Povish
1705: Zaborski
1711 Grön rock, gul karpus med rött foder. 1708 Grön rock, skinnbyxor, hatt.
1711 Grön rock, gul karpus med rött foder.
1712 Grön rock med röda uppslag, röd halsduk, grön karpus med rött foder, hattar för underofficerare, tennknappar, röda byxor, vita strumpor. Kvartersfanor av grönt och rött kläde.
1714 Blå rock, karpus.
1715 Blå rock, röd kappa, karpus.
1716 Karpus.
1717 Blå rock, röd kappa. 1717 Blå rock, röd kappa.
1718 Karpus
1719 Blå rock, röd kappa, grön karpus.
1720 Stockade handskar för underofficerare, korpraler och skrivare.
1722 Blå väst

Enligt Megorsky skulle det regemente som sedan blev Schlüsselburgska ha blivit delat i två regementen 1702 (den andra delen blev Azovska). Höglund/Bespalov identifierar regementet som existerade före delningen som ett separat regemente, men har för övrigt inga avvikande uppgifter om det.

Ingermanland och Estland 1702-03, Narva 1704, Gemäuerthof 1705, Poltava 1709, Riga 1710, Kexholm 1710, Prut 1711, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Hangö udde 1714.


Sibirska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Irik von Werden
1701: Mikhail Frank
1702: Ivan Angler
1706: Feodor Belling
 
1700: E. von Verden
1701: M. Frant
1701: I. Angler
1701: F. Belling
1706: P. Leslie
 
1700 Grön rock. 1700 Röd rock.
1708 Grön rock, skinnbyxor, röda och vita strumpor, "kurpy"-skor, karpus, svart halsduk..
1710 Hemvävd grå kappa, stövlar.
1711 Grön rock, stövlar, hatt. 1711 Grön rock, hatt eller grön karpus, röd väst, röda byxor, röd halsduk, grön kappa.
1712 Grön rock, kappa och karpus. En vit fana och sju gula fanor.
1714 Grå strumpor.
1715 Röd rock, skinnbyxor, blå kappa, grön karpus, vit halsduk.
1717 Röd rock med blå uppslag, grön väst, vit halsduk. 1717 Röd rock.
1718 Röd och grön rock, grön kappa, röd, grön och blå karpus.
1720 Karpus

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Koporje 1703, Narva 1704, Dorpat 1704, Grodno 1706, Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, marininfanteri 1713-, Åland 1715.

Ej omnämnt av Boris Megorsky
 

Enligt Angus Konstam

(uppsatt 1708 och upplöst 1712)

 


Simbirska

Enligt Höglund/Bespalov

Uppsatt 1702 i Smolensk från ett streltserregemente

Regementschef: I. Leslie

1707  Ljusblå rock.

Polen 1706, Kurland 1708, slogs samman med A. Gulitz regemente och bildade Simbirska regementet 1708.


Smolenska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 
Enligt Höglund/Bespalov

1700: T. Gundertmark
1700: I. Bils
1710: I. Deniser
1715: T. von Fenedier (Venediger?)
 

Enligt Boris Megorsky
 

  1700: Ilya Bils
 
1701 Fyra halmgula fanor. 1707? Vit rock med mässingknappar, blått foder och uppslag, vit karpus med rött foder, svart halsduk, grå väst, grå byxor, grå/blå-randiga strumpor.
1708 Mörkgrön rock, röd väst, röda byxor. En vit fana och fyra "citron"-fanor.
1709 Mörkgrön rock, röd väst, röda byxor, hatt, grenadjärmössor.
1712 Röd kappa, damasker av tältduk. 1708 Grön rock med rött foder och uppslag, grön karpus med rött foder, röd väst, röda byxor, vita strumpor, röd halsduk och kappa.
1713 Vit rock med uppslag och foder i rött, mässingknappar, röd väst, röd halsduk. En vit fana, sju fanor: "röda med gult".
1714 86 röda rockar (troligen för underofficerare). För rekryter: grå rock, väst av färgat linne, mössa av rött kläde, brokigt skärp ("motley sash"), vit halsduk. 1715 Vit rock med tennknappar, rött foder och uppslag, hatt med vit galon, svart halsduk, röd väst, röda byxor, vita strumpor. Röd rock för Underofficerare, grå rock för trosspersonal.
1715 Mörkgrön rock och karpus, skinnbyxor, röd halsduk.
1718 Mörkgrön rock, skinnbyxor, röd kappa, hatt, röd halsduk.
1720 Skinnbyxor, röd kappa, hatt. röd halsduk.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Bekämpade upproret i Astrachan 1706 och garnison i Voronezj, Reval 1710, Viborg 1710 och garnison i Riga, Pommern 1713-18.


Rentzel
(uppsatt av överlevare från slaget vid Fraustadt 1706)

Regementschef: Samuil Rentsel

Enligt Boris Megorsky

Alternativt namn: Saksonsky (Sachsiska)
 

Enligt Höglund/Bespalov

Från 1718 kallat Suzdalska
 

1711 Grön rock, grön karpus med rött foder, tennknappar, röda byxor och strumpor. 1707-11 Grön rock med rött foder och uppslag, grön karpus med rött foder, röd väst, röda byxor, strumpor och svart halsduk.
1712 Grön rock med tennknappar, röda byxor och strumpor, röd halsduk, grön karpus med rött foder. Hatt för underofficerare. En vit fana och sju röda fanor.
1714 Grön rock, karpus,
1716 Kappa med vit krage.
1717 Blå rock, karpus.
1718 Blå rock.
1719 Karpus, silvergaloner på underofficerarnas rockar.
1720 Skinnbyxor.

Holowczyn 1708, Oposjna och Poltava 1709, Riga 1710, Prut 1711, Mecklenburg 1712-17, Köpenhamn 1719.


Tjernigovska

(uppsatt i Moskva 1700 av frivilliga)
 
1700: William von Schweiden
1704: Yury Shkot
1705: Petr Gassenius
 
1710 Mörkgrön rock.
1711 Mörkgrön rock, gröna byxor, hatt. Två kompanier stationerade i Kiev hade röda rockar och vita byxor.
1712 Grön och vit rock, röda byxor, blå och röd kappa, hatt.
1713 Vit rock med uppslag och foder i rött, vit väst, byxor av koskinn, vita strumpor, damasker, hatt, röd halsduk.
1714 83 röda rockar (troligen för underofficerare), grå strumpor.
1715 Röd rock med uppslag och foder i blått, vita strumpor, karpus, röd halsduk.
1717 Blå kappa med rött foder.
1718 Blå rock med uppslag och foder i rött, byxor av getskinn, blå kappa, hatt.
1720 Röd kappa med blått foder med mässingspänne.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, Poltava 1709, Prut 1711, Pommern 1711-14.


Tobolska

Enligt Boris Megorsky
(uppsatt 1703 i Moskva genom utskrivning)

 

Enligt Höglund/Bespalov
(uppsatt 1703 i Moskva av frivilliga)

 
  1704: Nikita Repnin 1703: A. Repnin
1704: I. Chambers
1706: G. Golovkin
1707: I. Voikov
 
1705 Gula fanor.
1706 Höga stövlar. Tsaren bekräftade utdelning av sju svarta fanor av siden.
1711 Grön rock, grön karpus med rött foder. 1711 Grön rock med rött foder och uppslag, grön karpus med rött foder, röd väst, röda byxor, röda strumpor, svart halsduk.
1712 Grön rock med tennknappar, grön karpus med rött foder, hatt för underofficerare, röda byxor, vita strumpor, röd halsduk.
1722 Grön och vit väst, skinnbyxor, grön kappa.

Narva 1704, Grodno 1706, Holowczyn 1708, Poltava 1709, Prut 1711, Hangö udde 1714.


Troitska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Matvey Fliwerk
1701: Daniil Cooper
1701: Yury Abram
1702: Iov Abram
 
1700: M. Fliwerk
1704: Zdanov
1714: D. Kuler
 
1700 Grön rock med mörkgröna uppslag. Gröna fanor. 1700 Grön rock, röda byxor.
1708 Vit rock med röda uppslag. 1708 Vit rock med röda uppslag.
1710 Mörkgröna byxor, mörkgrön rock med röda bröstrevärer och uppslag, 18 grenadjärmössor med samma färger, kvartersfanor i uniformsfärger.
1712 Kvartersfanor av rött och grönt kläde.
1713 Karpus.
1715 Karpus.
1718 Grön rock och karpus, röd kappa.
1720 Blå byxor.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Nöteborg 1703, Narva 1704, Poltava 1709, Reval 1710, Viborg 1710, Pälkäne 1713, Storkyro 1714.


Tverska
(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga, upplöst 1712)

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Karl-Peter Dewson
1701: Yury Abram
1701: Daniil Cooper
1702: Alexey Kellen
 
1700: K-P. Deveson (Devson, Devsen?)
1701: J. Abram
1701: D. Kuper
1702: A. Kellin
1701 En vit och sju "tausiny" (mörkblå) fanor.
1710 Mörkgrön rock, röda byxor, hatt, skor och stövlar.
1711 Mörkgrön rock, röda byxor, hatt. 1711 Grön rock med rött foder och uppslag, röd karpus, röd väst, röda byxor, röda strumpor, svart halsduk.
1712 När regementet upplöstes överlämnades en vit och sju gröna fanor till Jaroslavska regementet.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, Grodno 1706, garnison i Poltava 1709, Riga 1710.


Ustjuzjska
(uppsatt 1702 i Smolensk av Ozerovs streltserregemente som låg i garnison där, upplöst 1712)
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Ivan Ozerov
1707: Ivan von Mengden

Enligt Boris Megorsky
 
1707 Azurfärgad rock. Två fanor av rött och azurfärgat siden. 1700 Ljusblå rock (kaftaner?).

Garnison i Smolensk 1702-08, garnison i Poltava under belägringen.

1708 Röd kappa med gult foder.
1712 Vit rock med blå uppslag och tennknappar, blå byxor, vit karpus med gröna uppslag, svart halsduk.


Velikolutska
(uppsatt 1700 i Kazan genom utskrivning,
bar namnet Lutska 1708-10)

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Nikolay von Werden
1703: Alexey Deduit
Efter 1705: Gordon
?: Astafiev
 
1700: N. von Verden
1702: A. Dedut
170?: A. Gordon
 
1705 Mörkgröna fanor.
1711 Mörkgrön rock, hatt, mörkgrön väst, mörkgröna byxor. Enligt Viskovatov: vit rock med blå uppslag, vit karpus med röda uppslag. 1711 Vit rock med blått foder och uppslag, vit karpus med röda uppslag.
1712 Mörkgrön rock, röda byxor. 1712 Grön rock, grön väst, gröna byxor.
1715 Mörkgrön rock, karpus. 17?? Grön rock med blå uppslag, blå karpus, skinnbyxor.
1717 Mörkgrön rock, karpus. 1717 Grön rock.

Düna 1701, Nöteborg 1703, Nyenskans 1703, Narva 1704, i Polen 1704-06, Poltava 1709, Hangö udde 1714, svenska ostkusten 1720.


Viborgska
(uppsatt 1700 i Novgorod av frivilliga och utskrivna, fick namnet Viborgska 1712)

Enligt Boris Megorsky
 
Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Ivan Kulom
1701: Andrey Inglis
 
1700: I. Kulom (J. Colomb)
1701: A. Inglis
1708: S. Balabanov
 
1701 Tre mörkröda fanor.
1709 Grön rock för underofficerare, vit rock för manskapet. 1709/12 Grön rock.
1711 Grön rock för underofficerare, skrivare och oboist, vit rock för manskapet, skinnbyxor, hatt.
1712 En vit och sju blå fanor levererades.
1714 Grön rock med röd krage och uppslag, mässingknappar, grön karpus.
1715 Grön rock med röd krage och uppslag, mässingknappar, grön kappa, blå karpus.
1716 Röd väst, blå byxor, 1160 gröna kappor med blått foder och 101 gröna kappor med rött foder. Underofficerare: grön rock med röd krage och uppslag, blått foder och vit galon. Grön karpus med blå uppslag och vitt band.
1717 Grön rock med röd krage, uppslag och foder, röd väst, grön karpus med blå uppslag och vitt band 1717 Grön rock.
1719 Röd väst.
1720 Grön kappa, karpus.
1721 Grön väst.

Narva 1700, Nyenskans 1703, Narva 1704, garnison i Narva och Ivangorod, Poltava 1709, Viborg 1710, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Stäket 1719.


Vjatska
(uppsatt 1700 i Kazan genom utskrivning)

Enligt Boris Megorsky
 
Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Pavel Berner
1704: Alexander Sharf
1706: Ivan Schneberg
1706: Alexey Golitsyn
 
1700: P. Berner
1706: A. Golitsyn
1705 Askgrå fanor.
1711 Mörkgrön rock, mörkgröna byxor, hatt. 1711 Grön rock med rött foder och uppslag, hatt, grön väst, gröna byxor, röda strumpor.
1712 Grön rock, vita strumpor, hatt. En vit och sju svarta fanor med förgyllda fanspetsar.
1713 Skinnväst, damasker av tältduk, hatt.
1714 Skinnbyxor, blå kappa, grön karpus.
1717 Röd kappa med gult foder, karpus. "Mecklenburg-fanor".
1718 Hatt med galon för underofficerare. Blå rock, väst, byxor och öglor, vita uppslag, karpus.
1720 Röd kappa, karpus, hatt för underofficerare.

Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Narva 1704, Holowczyn 1708, Poltava 1709, Prut 1711, Tönningen 1713, Stettin, Mecklenburg, Lüneburg 1712-14.


Vladimirska
(uppsatt 1700 i Moskva genom utskrivning)

1700: Tomas Jungor, 1703: Vasily Poroshin (1704 enligt Höglund/Bespalov)
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
1700 Grön rock. 1700 Ljusblå rock.
1703 Röd rock, vit väst, vita byxor, hatt, grenadjärmössor av björnskinn med röd topp. En vit fana med örn. 1702/03 Röd rock med vitt foder och uppslag, hatt, vit väst, vita byxor, vita strumpor.

Höglund/Bespalov anger att detta regemente slogs samman med Sankt Petersburgska 1708

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702.

1705 Röd rock, hatt.
1706 Röd rock, hatt.
1707 Röd rock, hatt.
1709 Strumpor och skor levererades.
1711 Röd rock med vita uppslag och bröstrevärer.
1712 Blå kappa.
1713 Vit halsduk..
1714 Grön rock med uppslag och foder i rött (inklusive 80 rockar med galoner), skinnbyxor, blå kappa, grön karpus.
1716 Röd rock med uppslag och foder i rött, grön kappa, blå karpus.
1719 Röd rock med blått foder (inklusive 80 rockar med galoner), skinnbyxor, blå kappa med rött foder och mässingspänne, blå karpus med rött foder.
1720 Skinnbyxor, blå kappa. Åtta svarta fanor inklusive en vit med örn.
1721 Röd rock, röda och gröna västar, röda, blå och gröna kappor.


Vologodska
(uppsatt 1700 i Novgorod av frivilliga och utskrivna)

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
  1700: Roman Bruce
1702: Ivan Ridder
1704: Ivan von Buterer
 
1700: R. Bruce
1701: I. Rider
1704: J. von Puterer
1705: Fliwerk
1706: Belleardi
1705 Röda fanor.
1709 Grön rock, skinnbyxor, grön karpus.
1710 Grå kappa.
1711 Grön rock, grå kappa, karpus. En röd fana och en vit fana. 1711 Grön rock, vit karpus med grönt foder, grå kappa.
1712 Hattar levererades. Vita karpuser med grönt foder tillverkades men levererades troligen inte.
1715 Karpus.
1717 Blå rock, blå kappa, röd karpus, vit halsduk. Grön rock, röd kappa. 1717 Grön rock, röd kappa.
1718 Blå och röd rock, skinnbyxor, röd kappa, blå karpus.

Narva 1700, Nyenskans 1703, Narva och Dorpat 1704, garnison i Sankt Petersburg 1704-05, Poltava 1709, Pernau och Riga 1710, Pommern 1711, Pälkäne 1713, Storkyro 1714, Hangö udde 1714, Stäket 1719.


Voronezjska
(uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga)

Regementschef: Friedrich Balk
 

Enligt Boris Megorsky
 

Enligt Höglund/Bespalov
 
1709 Röd rock, blå och vita byxor. 1700 Röd rock.
1710 Mörkgrön rock, mörkgröna byxor, hatt.
1711 Mörkgrön rock, väst och byxor av chamois-skinn, gröna klädesbyxor för underofficerare, vita strumpor, hatt, röd halsduk.
1712 Grön rock, röd karpus med gult foder.
1713 Mörkgrön rock, chamois-skinnbyxor, blå kappa, grön karpus.
1714 Mörkgrön rock, karpus. 1714 Grön rock.
1716 Karpus, handskar
1717 Röd rock, grön kappa. 1717 Röd rock, grön kappa.
1718 Blå byxor.
1719 Röd rock, röd karpus.
1720 Stickade handskar för underofficerare, korpraler och skrivare.

Narva 1700, Erastfer 1701, Hummelshof 1702, Jamburg 1703, Dorpat 1704, Narva 1704, garnison i Dorpat 1704-09, Poltava 1709, Riga 1710, Pommern 1711, Stettin 1713, Storkyro 1714, Hangö udde 1714, Stäket 1719.


Övriga ryska infanteriregementen

Dessa kortlivade regementen och garnisonsregementen fick aldrig några provinsnamn. Samma sak gäller för hjälpkåren till Sachsen 1704-06 som redovisas längre ned.

  Regementschef Uppkomst Uniform Historik
45 1698: Andreij Scharf
1702: F. Tolbuchin
Uppsatt 1697/98 i Tsaritsyn av streltser från Kazans militärdistrikt. 1708: hatt, röd rock, röda byxor. Erastfer 1701, Jamburg 1703, garnison i Sankt Petersburg och Retusaari från 1704.
46 1700: G. Jankovski
1701: M. Gurick
1704: P. Ostrovski
Uppsatt 1700 i Simbirsk av manskap från Shepelevs gamla regemente. Uniform okänd Ingermanland, Estland och på Ladoga 1701, garnison i Sankt Petersburg och på ön Kotlin (Retusaari) från 1704. "Garnisonsregementet i Sankt Petersburg" 1712.
47

1700: R Apraxin
1703: Schachovski
1707: Kulikov

Uppsatt 1700 i Moskva av frivilliga. 1708 blå rock med röda uppslag Narva 1704, Poltava 1709, Viborg och Kexholm 1710.
Slogs samman med Galitska 1712.
48 1700: A. Zei (Tsey)
1701: G. Kreik
1702: I. Busch
1702: G. Kreik
Uppsatt före 1700 i Smolensk genom utskrivning. Uniform okänd Garnison i Smolensk 1700-08, vid Reval 1709. Sannolikt upplöst detta år.
49 1699: A. Gulitz
1700: A. Voznitsyn
Uppsatt 1698-99 i Sevsk genom utskrivning från gamla regementen. Uniform okänd Garnison i Sevsk, Achtyrka med flera orter 1700-05. Mazepas kår i Polen 1706. Sannolikt upplöst detta år.
50 1700: F. Kar (Carr?)
1703: A. Balabanov
1706: V. Polochianov
Uppsatt 1700 i Kazan med manskap från Bordoviks regemente som stam. Uniform okänd På Ladoga, Ingermanland och Estland 1701-04. Upplöst 1706.
51 1700: I. Tirtov
1702: T. Gundertrmark
Uppsatt 1700 i Kazan med manskap från Bordoviks regemente som stam. Uniform okänd Erastfer 1701, marininfanteri på Peipus 1701-02. Upplöst 1703.
52 1701: O. Bulgakov
1706: K. Nekludov
Uppsatt 1701 i Belgorod av Bulgakovs gamla streltserförband. Förmodligen streltseruniform Garnisonsförband 1701-03, Apraxins fälttåg 1703, Reval 1710. Upplöst 1712.
53 N. Cunningham Uppsatt 1702/03 Uniform okänd I Polen och Sachsen 1704-05, i Astrachan 1706, garnison i Kazan 1712-21.
54 A. Krivtsov (Krivtsovski) Uppsatt 1703 i Moskva genom utskrivning. Uniform okänd I Kiev 1703, Polen till 1707, lantmilisförband i Ukraina 1713.
55 1703: F. Loshakov
1703/04: G. Titov
1704: S. von Fichtenheim
1709: Jurlov
Uppsatt 1703 i Moskva av frivilliga. Uniform okänd Narva 1704, Kolkanpää 1708, garnison i Poltava 1709, Reval och Viborg 1710, garnison i Narva och Sankt Petersburg 1710-12. Upplöst 1712.
56 1704: M. Nekludov
1711: Neelov
Uppsatt 1704 i Dorpat av streltser, ryttare, soldater och artillerister från Pskovs militärdistrikt. 1709/12: grå rock? Narva 1704, Oposjnja 1709, Poltava 1709, Reval 1710, Viborg 1710. "Garnisonsregementet i Viborg" 1712
57 1704: A. Karr
1704: I. Hamilton
1708: Biltz
Uppsatt 1704 i Moskva av frivilliga och utskrivna från Sibirien. Uniform okänd Retusaari 1705, garnison i Sankt Petersburg 1706. Upplöst 1712.
58 1704: V. Zaborovski
1710: S. Kozodavlev
1711: M. Chemesov
Uppsatt 1704 i Moskva av frivilliga och utskrivna från Sibirien. Uniform okänd Garnison i Sankt Petersburg 1705, Kolkanpää 1708, Viborg 1710. Upplöst 1712.
59 Schnewenz 1708 Hatt, grön rock, bruna byxor. Endast Angus Konstam omnämner detta regemente.
60

Sotovski

1708   Endast Angus Konstam omnämner detta regemente.
61 Fraser 1708   Endast Angus Konstam omnämner detta regemente.
62 Schmidt 1708 Hatt, mörkgrön rock, bruna byxor. Endast Angus Konstam omnämner detta regemente.
63 Zotov (Zotoff)   1709: feuille-mortefärgad rock med blå uppslag. Guvernörsregementet i Narva (?)
 


Ryska hjälpkåren till Sachsen 1704-06

Enligt Höglund/Bespalov bestod denna hjälpkår av 17 regementen som omfattade drygt 10600 man plus befäl. Vlad Velikanovs blogg Oderint dum probent har dock avvikande uppgifter och anger en styrka bestående av 11 regementen som tillsammans med en kårstab omfattade 9852 man. I vilket fall som helst skulle denna ursprungliga styrka bli omorganiserad under vistelsen i Sachsen 1705 till endast 8 regementen bestående av 6300 man. Denna styrka blev i stort sett förintad i slaget vid Fraustadt och överlevarna kom att bilda Rentzels regemente (även kallat det sachsiska regementet) som är redovisad ovan.

Endast Höglund/Bespalov har uniformsuppgifter för dessa regementen. Två kombinationer bars av mer än ett regemente och det är dessa som illustreras på bilderna bredvid och redovisas i tabellen som uniform A och B.

Når kåren omorganiserades 1705 till åtta regementen (benämnda: Schöpping, Belling, Patkul, Holstein, Bilits, Gulitz och Arnstedt samt streltserna under Cadeus) så fick de även nya uniformer. Källorna ger olika bud om färgen på rockarna, antingen vita, gröna eller både och. I slaget vid Fraustadt vände de hur som helst sina rockar ut och in så att det röda fodret på rockarna skulle få dem att se ut som sachsare.

  Regementschef Historik Uniform Höglund/ Bespalov Vlad Velikanov
64 1700: Zacharias Crow
1701: Denis Bils (Biltz)
  Uniform A 800 man 956 man
65 1700: Peter von Bukovin
(von Buxhövden)
1703: P. Livingston
(Leviston, Lewison)
Uppsatt 1700 i Kazan genom utskrivning.
Nöteborg 1702, Fraustadt 1706.
Hatt, grön rock med tennknappar, uppslag och foder rött, vit väst, skinnbyxor, gröna strumpor. 310 man 979 man
66

A. Romanovski

Uppsatt 1700 i Kazan.
Düna 1701, Nöteborg 1702, Nyenskans 1703, Fraustadt 1706.
Hatt, grön rock med mässingknappar, uppslag och foder rött, vit väst, vita byxor, blå strumpor. 696 man 895 man
67 Kanisjev Uppsatt 1700 i Sevsk av streltser, frivilliga och gamla soldater (garnison i Sevsk 1700-03). Uniform B 1000 man  
68 I. Nelidov Samma som Kanisjev, upplöst 1711 (uppsatt i Sevsk hösten 1703 enligt Vlad Velikanov). Hatt, grön rock med tennknappar, uppslag och foder vitt, skinnväst, vita byxor, röda strumpor. 1000 man 865 man
69 E. Goltz (Gulits) Samma som Kanisjev (uppsatt i Sevsk hösten 1703 enligt Vlad Velikanov). Uniform B 400 man 937 man
70 Hertigen av Holstein-Plön (befälhavare: G. Erholni) Uppsatt 1703 i Moskva av frivilliga och utskrivna. (uppsatt i Sevsk hösten 1703 enligt Vlad Velikanov).
Polen 1703-07, Fraustadt 1706, garnison i Kiev 1711-18.
Uniform A 800 man 985 man
71 1703: E. von Delden
 (= Vlad Velikanovs "Herman Deldin"?)
1706: L. Hallart
Uppsatt 1703 i Moskva av frivilliga och utskrivna.
Garnison i Kiev 1703, Warszawa 1704, Fraustadt 1706, garnison i Voronesj och bekämpade kosackuppror 1708, Pommern 1711-12.
Uniform A 700 man 919 man
72 Belikov (Belling) Uppsatt 1703, i övrigt samma som Kanisjev Hatt, grön rock med tennknappar, Uppslag och foder rött, skinnväst, skinnbyxor och röda strumpor. 400 man  
73 Kro (= Vlad Velikanovs "Krikowskiy" som sattes upp vintern 1703-04 i Moskva?) Uniform A 800 man 942 man
74 Polentz Uniform A 800 man  
75 Sytin Uniform A 350 man  
76 von Patkul (befälhavare: Rentzel) Uniform A 1000 man  
77 Buturlin (= Vlad Velikanovs "Baturyn som var nyuppsatt?) Uniform A 300 man 972 man
78 Dedyt   Hatt, grön rock med mässingknappar, uppslag och foder rött, vit väst, vita byxor, röd-grårandiga strumpor. 300 man  
* Danilov Streltserregemente från Sevsk. (var enligt Vlad Velikanov ett vanligt infanteriregemente som sattes upp i Sevsk hösten 1703). Röd mössa med pälsbräm, röd rock med mässingknappar, grönt foder, skinnväst, skinnbyxor, stövlar. 500 man 910 man
* Kahovski
 (= Vlad Velikanovs "Kakhowskiy"?)
Streltserregemente från Smolensk Grön mössa med pälsbräm, grön rock med mässingknappar och rött foder, skinnväst, skinnbyxor, stövlar. 500 man 438 man

65. Levistons

66. Romanovski

68. Nelidov

72. Belikov

78. Dedyt

Danilov


Kahovski

Läs även om ryska kavalleriets uniformer.