Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  


 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 
  HOLSTEIN-
  GOTTORP
 
 
  PREUSSEN
 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

 

Tabellen på denna sida visar vilka fälttåg som Peter den stores nya västerländska regementen deltog i under det stora nordiska kriget. Informationen kommer nästan helt och hållet från Lars-Eric Höglunds och Alexander Bespalovs bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III" (bilden ovan). Men jag har även inkluderat viss information från andra källor som till exempel Angus Konstams böcker från Osprey Publishing.

Fram till mars 1708 var regementena vanligtvis uppkallade efter sin regementschef vilket innebar att de ofta bytte namn, därefter var de allra flesta uppkallade efter en provins. Nedan redovisas enbart provinsnamnen om ett sådant fanns. Ifall de aldrig fick ett provinsnamn har jag istället skrivit in så många namn på deras regementschefer som utrymmet medger (i kursiv stil och centrerat).

Färgerna i tabellen symboliserar nedanstående krigsskådeplatser. Bokstäverna representerar olika fältslag (normal stil) och belägringar (kursiv stil) som regementena deltog i (enligt Höglund/Bespalov). En jämförelse med regementslistor från olika fältslag visar dock att de överdriver antalet deltagande regementen, så uppgifterna ska nog snarare tolkas som deltagande i de fälttåg där dessa händelser ägde rum.

Danmark Sverige Finland/ Flottan Baltikum Ryssland,
Belarus,
Ukraina
?
Slesvig-Holstein Mecklenburg, Pommern

Sachsen

Polen Osmanska riket
 
1700

N = Narva

1701

D = Düna
E = Erastfer

1702

H = Hummelshof
N = Nöteborg
N = Nyenskans

1703

N = Nyenskans
S = Saladen

1704

D = Dorpat
J = Jakobstadt
N = Narva

1705

G = Gemäuerthof

 

1706

F = Fraustadt
G = Grodno

K = Kalisz

1708

H = Holowczyn
L = Ljesna

1709

P = Poltava
V = Veprik

1710

P = Pernau
R = Riga
Re = Reval
V = Viborg

1711

P = Prut

1712

S = Stettin
W = Wismar

1713

P = Pälkenä
S = Stettin
T = Tönningen

1714

H = Hangö
S = Storkyro

1719

S = Stäket

Den grå kolumnen till höger innehåller sidhänvisningar till Höglund/Bespalovs bok. Tomma rutor innebär att regementet inte är omnämnt i deras bok.

  Gardesregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1  Preobrazjenska

N

 

N

N

N

      L P R  

S W

T                 32
2  Semjonovska

N

 

N

N

N

      L P R  

S W

T                 32
  Grenadjärregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1  Repnin                

H

P R P                     42
2  Weide                   P R P                     42
3  Enzberg                   P Re V P                     42
4  Hallart                   P R P                     42
5  Baryatinski                                              
  Linjeregementen
Regementen med provinsnamn 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1  Archangelgorodska   D N N             V     P                 37
2  Astrachanska N   N   N D   G   H L P R

P

                    40
3  Azovska   D  

N

N           Re V                       36
4  Belgorodska   E H   N D   G     P R P  

S

                39
5  Belozerska     N N N        

P

       (Garnisonsreg. i S:t Petersburg efter 1712) 37
6  Butyrska

N

  N N

N

       

P

R P

S W

T                 33
7  Galitska                                              
8  Ingermanländska         N D   G   H L P R P     H        

S

    38
9  Ivangorodska                     R P                     38
10  Jamburgska                   P                         41
11  Jaroslavska N E H N          

P

Re V                       34
12  Kargopolska                  

P

R

                      41
13  Kazanska N E H   N D   G     P R P   P S         S     35
14  Kievska

N

E H N N D   G     P R                       35
15  Koporska         N       H P R P                     40
16

 Lefortska

N

E H N N     G   H

P

R P

S W

T                 33
17  Moskovska N       N G G     P R P   P S         S     34
18  Narvska         N G     H P Re V                       39
19  Nevska                  

P

V     P

S

        S     40
20  Nizjegorodska

N

  H N

N D

 

G

   

P

R

P

  P

S H

              35
21  Novgorodska N E H   N D G    

L

P Re R                       36
22  Olonetska   E H

N

         

P

                        39
23  Perejaslavska                  

V

                        40
24  Permska   E H N N

N D

 

G

   

P

R V

                      37
25  Pskovska

N

E H N N D G

G

  H P R V P   P S         S     34
26  Rjazanska           G    

H

P

  P     H               39
27  Rostovska   D N N N   G   H P R P                     36
28  Sankt Petersburgska       N          

P

Re R P     S               39
29  Schlüsselburgska

N

E H   N G       P R P   P S H            

34, 38

30  Sibirska

N

E H   N D   G     P R

P

                    35
31  Simbirska                                             40
32  Smolenska

N

E H

N

N           Re V                      

34

33  Suzdalska (Rentzel eller"Sachsiska" före 1718)  (F)   H P R

P

                    41
34  Tjernigovska N E H   N D  

G

   

P

R P                     36
35  Tobolska         N  

G

  H P Re R P     S               39
36  Troitska N E H N   N        

P

Re V P   P S               33
37  Tverska N E H   N D   G     P

R

                      33
38  Ustjuzjska                   P                         40
39  Velikolutska (Lutska)   D

N

N N        

P

        H               36
40  Viborgska

N

    N N        

P

V     P

S

        S     37
41  Vjatska     N N N       H

P

  P   T                 37
42  Vladimirska N E H                                       35
43  Vologodska

N

    N N D         P P R     P S H         S     37
44  Voronezjska N E H   N D        

P

R    

S

S H        

S

    36
Regementen utan provinsnamn 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
45 Scharf - Tolbuchin  

E

                                        40
46 Jankovski - Gurick - Ostrovski                                             38
47 Apraxin - Schachovski - Kulikov         N        

P

V      Sammanslaget med Galitska 1712 42
48 Zei - Kreik - Busch                     R                       42
49 Gulitz - Voznitsyn                                             42
50 Kar - Balabanov - Polochianov                                             38
51 Tirtov - Gundertmark                                             38
52 Bulgakov - K. Nekludov                  

P

Re                       38
53 Cunningham                                             43
54 Krivtsov                                             43
55

Loshakov med flera

        N        

P

Re V                       41
56

M. Nekludov - Neelov

        N        

P

Re V                       41
57 Karr - Hamilton - Biltz                                             41
58 Zaborovski med flera                     V                       43
59

Schnewenz

                 Endast omnämnd av Angus Konstam  
60

Sotovski

                 Endast omnämnd av Angus Konstam  
61 Fraser                  Endast omnämnd av Angus Konstam  
62 Schmidt                  Endast omnämnd av Angus Konstam  
63 Zotov                                             43
Hjälpkåren till Sachsen 1704-06 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
64 Crow - Biltz             F                               44
65 von Bukovin - Livingston     N       F                             37, 45
66

Romanovski

  D

N

N    

F

                            38, 45
67 Kanisjev             F                            

43, 44

68 Nelidov             F                            

43, 44

69 Goltz             F                            

43, 44

70 Hertigen av Holstein-Plön            

F

                           

43, 44

71 von Delden - Hallart             F                            

41,44

72 Belikov             F                            

43, 44

73 Kro             F                               44
74 Polentz             F                               44
75 Sytin             F                               45
76 von Patkul             F                               45
77 Buturlin             F                               45
78 Dedyt             F                               45
* Danilov (streltser?)             F                               44
* Kahovski (streltser)             F                               44
 Hjälpkåren omorganiserades 1705 till åtta regementen som deltog i slaget vid Fraustadt. Överlevarna i detta slag bildade Rentzels regemente (nr 33).


 
  Livskvadroner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
*  Mensjikov                   P                         31
*  Sjeremetev         N G       P                         31
  Hästgrenadjärer 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
*  Andrey Kropotov                   P   P                     31
*  Gavrila Kropotov                   P   P                     31
*  von der Ropp                   P   P                     31
  Dragonregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1  Archangelgorodska         D

G

     

P

V                       27
2  Astrachanska   E H   N   K                               26
3  Azovska                

H

P   P                     29
4  Belozerska        

N

  K   H P                         27
5  Ingermanländska            

K

 

L

P                         27
6  Jamburgska                 L P

Re V

                      29
7  Jaroslavska                

L

P                         30
8  Kargopolska                 L P

R

P                     30
9  Kazanska   E H   N         P   P                     26
10  Kievska N E H       K   L P                         25
11  Koporska                

L

                          32
12  Livregementet (Sankt Petersburgska från och med 1719)  

L

P

R

P                     30
13  Lutska                     V     P S               29
14  Moskovska N E H  

N

 

G K

    P   P                     25
15  Narvska                

L

 

V

    P S               29
16  Nevska             G K   L P

R P

                      27
17  Nizjegorodska     H   N       L P   P                     26
18  Novgorodska   E H   N D G K   L P   P                     25
19  Novotroitska (Kropotovska före 1712)    

P

R P

                      31
20  Olonetska                  

P

                        30
21  Permska         N  

G

  H L     P                     27
22  Pskovska   E H           H

P

  P                     25
23  Ranenburgska                   P

Alternativa namn: Kozlovska, Voronezsjka, Roslavlska?

31
24  Rjazanska             K    

P

  P                     29
25  Rostovska                

H L

P

                        29
26  Sankt Petersburgska   E H   N D G G K     P   P                     25
27  Sibirska             K   L P   P                     30
28  Smolenska     H   N D G K   H L P

R

P                     27
29  Tjernigovska     H     G K     P                         26
30  Tobolska                 H L P

Re

P   P S               31
31  Troitska   E H   N D G K   L P

R P

                      25
32  Tverska         D

G

    H L P

R

P     S               26
33  Ustjuzjska (Jamburgska från och med 1712)  

L

P

                        30
34  Vjatska     H   N       H L P RPV     P S               26
35  Vladimirska   E H  

D

      H L

P

  P                     26
36  Vologodska                  

P

      P S               29
  1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720