Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 
  UNIFORMER

 
  Infanteriet 1700
  Infanteriet 1709
  Kavalleri 1700
  Kavalleri 1709

  ORGANISATION
 
 
Livgardet
 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
  Infanteriuniformer
  Kavalleriuniformer
 
Artilleriuniformer
 
Norska uniformer
 
  Organisation

 
 
  PREUSSEN 1702-15
 
PREUSSEN 1740-63
 
 
  RYSSLAND
 
  Infanteriuniformer
  Kavalleriuniformer
 
Artilleriuniformer
 
 
  SACHSEN
 
  Infanteriuniformer
  Kavalleriuniformer
 
Artilleriuniformer
 

Örjan Martinsson

Sachsiska infanteriets uniformer
under stora nordiska kriget

 
1 Polska gardet 13 Beichlingen (Wackerbarth 1703, Friesen 1714) 25 Malleraque
2 Sachsiska gardet 14 Reuss 26 Wolfenbüttel
3 Kurprinsen 15 Bieberstein 27 Weissenfels
4 Drottningen 16 Löwenhaupt (Reibnitz 1701) 28 Seiffertitz
5 Benkendorf (Egidy 1701) 17 Rothenburg 29 Ansbach-Bayreuth (Seckendorff 1711)
6 Röbel (Steinau 1701) 18 Zeitz (Schulenburg 1703) 30 Seissan (Flemming 1715)
7 Tiesenhausen (Thielau 1701) 19 Weimar (Kanitz 1703) 31 Seydlitz
8 Neitschütz (Pistoris 1701, Goltz 1702) 20 Tromp (Droste 1703) 32 Flemming (Wackerbarth 1715)
9 Sacken 21 Flemming/Mannig/Seidlitz 33 Ansbach-Kavanagh
10 Venediger und Biron 22 Hayn (Nehmitz grenadjärer 1704) 34 Ansbach-Castelli
11 Fürstenberg (Kaiser 1706, Braun 1716) 23 Wostromirsky (O'Gilvy 1707, Goltz 1710) 35 Dresdens garnisonsbataljon
12 Görtz 24 Martiniére (Joyeuse) 36 Janitsjarkåren
 

Den sachsiska arméns uniformer var antagligen mycket typisk för europeiska arméer vid denna tid men dessvärre är det är inte mycket som är känt om den. Den fakta som jag har om dess infanteriuniformer (och artilleriet) har jag sammanställt på denna sida (kavalleriet har en egen sida). Uppgifterna kommer från två publikationer som inte är helt samstämmiga: Daniel Schorrs artikel "Notes on the Saxon Army 1700-1716" som tidigare var publicerad på hans numera nedlagda hemsida Northern Wars, och Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III".

I början av kriget bestod ett sachsiskt infanteriregemente av 15 kompanier med 150 man vardera. Varje regemente hade ett grenadjärkompani, men det är osäkert ifall det ingick bland de 15 eller utgjorde ett sextonde kompani. Denna stora organisation ändrades hursomhelst vid årsskiftet 1701/1702 så att ett infanteriregemente därefter bestod av omkring 1 200 man fördelade på tolv musketerarkompanier och ett grenadjärkompani, vilka sedan formerade sig i två bataljoner. 1705 bestod infanteriregementena av 16 kompanier som sammanlagt bestod av 1 391 man, och som fortfarande formerade sig i två bataljoner.

Allmänna uniformsuppgifter

Eftersom armén omorganiserades 1707, 1716-1717 och 1730-1733 och nya uniformer delades ut i stor mängd kan dessa tidpunkter vara tillfällen då uniformerna genomgick större förändringar.

Rocken var för såväl infanteri och kavalleri röd under perioden 1695-1733 (därefter vit). Till en början hade rocken knappar längs hela längden men omkring 1707 ändrades detta så att knapparna endast nådde ner till midjan. Fickorna var horisontella med tre knappar. Även uppslagen hade tre knappar som tillsammans med fodret var av en särskild regementsfärg som skilde de olika regementena åt. Krage var normalt reserverat för befäl och trumslagare men eventuellt hade även gardesregementena det. Enligt Höglund ska rocken ha utvecklats i svensk riktning under kriget i Polen och åtminstone ett regemente ska ha haft små ärmuppslag och upphakade rockskört

Västen var enligt Schorr normalt röd men kunde också vara i regementsfärgen. Höglund anger däremot genomgående att västen var i regementsfärgen. Även västen hade knappar som löpte längs hela längden. Efter 1707 kan den ha haft en krage som bars över rocken.

Byxor var vanligen av skinn men vissa regementen kan ha haft byxor av färgat kläde. Ett regemente uppges ha haft vita skinnbyxor vilket bör ha matchat strumporna och kan kanske ha förekommit vid fler regementen.

Strumpor var vanligen gråvita eller vita. Flera regementen hade dock strumpor i regementsfärgen.

Hattar var enligt Schorr vid krigets början fortfarande av den äldre vidbrättade typen med bara ena sidan uppvikt. Övergången till den trekantiga hatten ska enligt honom ha gått långsamt och det var troligen inte förrän 1707 som den blev standard i den sachsiska armén. Hatten var enligt Schorr kantad med antingen vitt eller gult snöre beroende på om rockens knappar var gula (mässing) eller vita (tenn). De uppgifter som Höglund har tyder på att vita eller svarta snören var vanligast och högstatusförband hade röda snören på hattarna (ett dragonregemente hade svartvita snören). Endast artilleriregementet och ett kompani i Garde de Corps uppges ha haft (guld-) gula snören på hattarna.

Grenadjärmössor hade antingen en löst hängande luva eller så var den ihopsydd med framskärmen så att den bildade en mitra. Skärmen var vanligen röd och dekorerad med Sachsens vapen i mässing eller tenn (Kurprinsens regemente hade kopparplåt). "Luvan" var röd eller i regementsfärgen.

Underofficerare var huvudsakligen klädda som manskapet men kan ha haft krage och silvergaloner på uppslag och hatt.

Trumslagare var även de huvudsakligen klädda som manskapet. Möjligen med undantag för snören på ärmarna och krage.

Officerare skulle från och med 1715 ha ringkrage och en livbindel i rött och silver som värdighetstecken. Det är mycket möjligt att detta bara var en bekräftelse på rådande förhållanden. Grenadjärofficerare var beväpnade med flintlåsmusköt.

Polska gardet
(Polnische Garde och från 1712: 1. Gardesregiment)

Enligt Schorr hade de vita uppslag, mässingknappar och röda halsdukar. Höglund lägger till att de hade vita västar, röda galoner på hattarna och knapphål broderade i vitt. Höglunds uppgift om tennknappar är dock felaktig och beror på en sammanblandning med Sachsiska gardet.

Båda gardesregementen hade enligt Schorr patronväskor av svart läder med Sachsens vapen i mässing på locket som var kantad med rött snöre.

Sachsiska gardet
(Sächsische Garde och från 1712: 2. Gardesregiment)

Höglund skriver att Sachsiska gardet hade samma uniformer med undantag för knapparna, som han felaktigt uppger var av mässing.

Schorr uppger att hade de vita uppslag, vit väst, svart halsduk och tennknappar samt att samma källa som nämner Polska gardets röda halsdukar även anger att Sachsiska gardet hade sådana. Troligen hade de flera halsdukar.

Det finns illustrationer som visar det Sachsiska gardet med gula uppslag (och båda gardena med vita halsdukar) men dessa visar sannolikt uniformer av ett senare datum.

Kurprinsen
(Kurprinz)

Uppslag och väst citrongula samt röd halsduk och tennknappar. Höglund lägger till att hattarna hade vita galoner och att halsdukarna var vita. Det sistnämnda säger inte nödvändigtvis emot uppgiften om röda halsdukar eftersom de kan ha haft flera.

Drottningen
(Königin)

Enligt Höglund var uppslagen "isabellfärgade" medan Schorr anger färgen som "Dark Straw" (mörk halm). Men jag tolkar det som att de syftar på samma nyans. Svårare att förlika är däremot följande uppgifter:

Höglund: Isabellfärgad väst, mässingknappar.
Schorr: Röd väst, tennknappar.

Båda är dock eniga om att halsdukarna var vita och Höglund uppger att hattarna hade vita galoner.

Benkendorfs regemente
Egidys regemente

1700
1701

(upplöst 1702)

Regementsfärgen var densamma som för Drottningens regemente, vilken Höglund kallar "isabell" och Schorr kallar "Dark Straw" trots att det troligen är frågan om samma nyans. Båda är eniga om att regementet hade mässingknappar men även här anger Höglund att västen var isabellfärgad medan Schorr skriver att den var röd. Schorr nämner också att halsdukarna var röda.

Röbels regemente
Steinaus regemente

1701
1701

(upplöst 1702)

Uppslag och väst gröna samt tennknappar och svart halsduk. Schorr anger att de dessutom hade vita halsdukar och Höglund nämner att hattarna hade svarta galoner.

Tiesenhausens regemente
Thielaus regemente

1700
1701

(upplöst 1705)

Citrongula uppslag och mässingknappar. Västen var röd enligt Schorr men citrongul enligt Höglund. Schorr uppger att halsduken var svart och Höglund skriver att hatten hade svart galon.

Neitschütz regemente
Pistoris regemente
von der Goltz regemente

1700
1701
1702

(upplöst 1705)

Uppslag och väst i bleumerant (blekt blå) samt tennknappar och enligt Schorr svart halsduk.

Venediger und Biron
(2 regementen som slogs samman 1705 och upplöstes 1707)

Biron
Wenediger
von Braun

1701-1705
1703
1706

Enligt Schorr hade Biron 1701 bleumeranta uppslag och strumpor, röd väst, vit halsduk. Venediger hade 1705 blå uppslag och strumpor samt svart halsduk.

Enligt Höglund hade Biron svarta uppslag och västar medan Venediger hade blå uppslag och eventuellt blå strumpor. Någon förklaring till varför uppgifterna för Biron skiljer sig åt har jag inte men Höglund nämner även att fanan var kaffebrun 1706 medan Schorr inte har någon sådan information.

Knappfärgen tycks vara än mer osäker. Schorr anger tenn för Biron men även mässing inom parantes, och ett frågetecken för Venediger men med tenn inom parantes. Höglund anger ingen knappfärg överhuvudtaget.

Fürstenbergs regemente
Kaisers regemente
Brauns regemente
 1701
 1706
 1717

Höglund uppger att Fürstenbergs regemente hade blå uppslag och västar samt tennknappar. Schorr nämner bara blå uppslag och tennknappar för 1701 men skriver att de 1707 hade gröna uppslag och västar samt vita halsdukar.

 

Sackens regemente
(upplöst 1705)

Mossgröna uppslag och tennknappar. Höglund anger även att västen var mossgrön medan Schorr nämner att halsduken var svart.

Görtz regemente
(upplöst 1704)

Sjögröna uppslag och tennknappar. Höglund anger att västen var sjögrön medan Schorr skriver att den var röd. Schorr nämner även att halsduken var svart.

Beichlingens regemente
Wackerbarths regemente
von Friesens regemente

1701
1703
1717

Grå uppslag. Höglund uppger att även västen var grå och att knapparna var av mässing. Schorr skriver att västen var röd och att knapparna var tenn 1701 och mässing 1707. Dessutom ska de ha haft vita skinnbyxor och vit halsduk 1701 och svart halsduk 1707.

Reuss regemente
(sammanslaget med Wostromirsky efter 1703)

Bleumeranta (blekt blå) uppslag och mässingknappar. Enligt Höglund var västen bleumerant och enligt Schorr var den röd. Schoor uppger även att halsduken var svart.

von Biebersteins regemente
(upplöst 1702)

Mossgröna uppslag och mässingknappar. Enligt Höglund var västen mossgrön och enligt Schorr var den röd. Schorr uppger även att halsduken var vit.

Det är tveksamt ifall detta regemente blev färdigrekryterat innan det upplöstes.

Löwenhaupts regemente
von Reibnitz regemente

1701
1701

(upplöst 1707)

Mörkblå uppslag. Höglund uppger att västen var mörkblå medan Schorr skriver att den var röd. Enligt Höglund var knapparna av tenn medan Schorr anger mässingknappar med tennknappar inom parantes. Schorr nämner även att halsduken var vit.

Rothenburgs regemente
(upplöst 1702)

Sjögröna uppslag och mässingknappar. Schorr lägger till att västen var röd och halsduken svart.

Det är tveksamt ifall detta regemente blev färdigrekryterat innan det upplöstes.

Zeitz regemente
Schulenburgs regemente

1701
1703

(upplöst 1705)

Gröna uppslag och mässingknappar. Höglund nämner även att västen var grön.

Weimars regemente
Kanitz regemente
Boses regemente

1701
1703
1703

(upplöst 1705)

Grå uppslag och mässinknappar. Höglund nämner även att västen var grå.

 

Flemmings/Mannigs/Seidlitz bataljoner
(upplöst 1702)

Kan vara olika namn på åtminstone två tillfälliga (grenadjär?) bataljoner. Inga uniformsuppgifter är kända.

 

Tromps reg.
Drosts reg.

1701
1703

(upplöst 1707)

Enligt Höglund var uppslag och väst blekt blå och knapparna av mässing. Fanorna bestod 1706 av två mörkgrå och två karmosinröda fanor.

Schorr skriver att uppslag och väst var röda 1701 (dessutom tennknappar och vit halsduk). 1703 var uppslag och strumpor grå, västen röd och halsduken svart. Knapparna anges då vara av mässing men med tenn inom parantes.

Hayns grenadjärbataljon
Nehmitz grenadjärbataljon

1701
1704

(upplöst 1705)

Enligt Höglund är uniformen okänd men Schorr uppger att uppslag och väst var röda, knapparna av mässing och halsduken vit. Schorr skriver också att det är okänt ifall bataljonen bar grenadjärmössor.

Martinières grenadjärreg.

1703

(Joyeuses bataljon vid Fraustadt)
(upplöst 1706)

Enligt Höglund är uniformen okänd men Schorr skriver att byxor och strumpor var blå och gissar att även uppslagen var blå. Det är okänt ifall regementet bar grenadjärmössor men Schorr har en spekulativ illustration av uniformen med en mössa som ser ut som på bilden bredvid (med en löst hängande luva).

Wostromirskys reg.
O´Gilvys regemente
Goltz regemente
Seissans regemente

1702
1707
1710
1717

Enligt Schorr var uppslag och väst 1701 mörkgrå för manskapet och svarta för officerare. Knapparna var av tenn och halsduken var svart. Officerarna hade röda byxor.

Både Schorr och Höglund uppger att 1707 var uppslag och väst bleumeranta (blekt blå) och knapparna var av mässing. Schorr uppger också att halsduken var vit

Höglund nämner att de fanor som hade delats ut 1702 och 1706 var svarta.

Malleraques regemente

1703

(upplöst 1706)

Wolfenbüttels regemente 1704

(endast tre kompanier uppsatta innan det upplöstes)

Båda regementenas uniformer är okända. Det förstnämnda regementet var uppsatta av schweiziska krigsfångar från det spanska tronföljdskriget.

Weissenfels regemente

Grå uppslag och tennknappar. Enligt Höglund var västen grå och enligt Schorr var den röd och halsduken svart.

Seiffertitz regemente
(upplöst 1707)

Uppsatt 1705 med manskap från milisregementena. Dessa hade enligt Höglund ljusgrå rockar med röda eller blå uppslag. Han håller det dock för sannolikt att det nybildade regementet fick ut nya uniformer som är okända. Schorr anger däremot att de hade grå rockar med röda uppslag och västar samt tennknappar och vit halsduk.

Ansbach-Bayreuths
Seckendorffs regemente
1709
1711

Uppsatt 1709 och blev ett infanteriregemente 1711 (grenadjärbataljon från början?).

Blå uppslag och västar samt mässingknappar. Schorr nämner även skinnbyxor.

Seissans regemente
Flemmings regemente

1711
1715

(upplöst 1717)

Seydlitz regemente 1711

(upplöst 1717)

Båda regementenas uniformer är okända.

Flemmings regemente
Wackerbarths regemente

1711
1715

Mässingknappar. Schorr uppger att de hade mörkblå uppslag 1711 samt kanelbruna uppslag och röd väst 1716. Höglund anger att de hade kanelbruna uppslag och västar.

Ansbach-Kavanagh
(Regemente från Ansbach i sachsisk tjänst 1713- 1717)

Manskapet hade mörkblå rock med uppslag, väst och foder i karmosinrött. Tennknappar, skinnbyxor, grå strumpor, svart halsduk och vit kant på den trekantiga hatten. Trumslagarna hade karmosinröd rock och byxor, vita uppslag, foder och snören längs ärmarna. Underofficerarna hade silverkantade uppslag men i övrigt samma som manskapet. Officerare hade karmosinröda byxor, knappar och knapphål i guld, vit halsduk och en livbindel i silver och svart.

Ansbach-Castelli
(Regemente från Ansbach i sachsisk tjänst 1713- 1717)

Schorr har ingen information om detta regemente men Höglund nämner att rocken var blå med tennknappar och röda uppslag samt röd väst, skinnbyxor och ljusgrå strumpor.

Dresdens garnisonsbataljon

Uniformen okänd. Höglund skriver att den möjligen var grå med röda uppslag.

Janitsjarkåren

Denna kår bildades 1715 eller 1729 och upplöstes 1731. Det var inget stridande förband utan ett palatsgarde som bevakade slottet i Dresden. Uniformen var i turkisk stil och enligt Höglund hade de en gul janitsjarmössa, gul rock, röd väst, röda byxor och gula stövlar. Officerare bar turban.

Bilden till höger visar en avvikande uniform och den är hämtad från Reinhold Müllers bok "Die Armee Augusts des Starken" från 1984. I texten beskrivs rockarna som sjögröna "oberkleider" som hängde ned till anklarna och bars över gula "unterkleider".

Artilleriregementet

1700 hade de svart hatt med gul galon (guldgul enligt Höglund). Grå rock med uppslag och foder i rött samt mässingknappar (Schorr uppger att rocken möjligen hade krage). Väst och strumpor var röda. Enligt Höglund var även byxorna röda men enligt Schorr var de av skinn. Schorr nämner även att officerarna hade guldgaloner på sina trekantiga hattar och en livbindel i rött och silver som bars över axeln.

Höglund uppger att uniformen ändrades 1717 då rocken blev grön med uppslag, foder och krage i rött. Västen och byxorna blev halmgula och strumporna grå. Hatten hade fortfarande guldgul galon.

Lavetter och vagnar var svartmålade med gulmålade metallbeslag.

Läs även om det sachsiska kavalleriets uniformer.