Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Centraleuropas befolkning

Österrike-Ungern

1789
1820
1830

25,0
30,5
34,1

1840
1850
1860

34,9
36,9
36,0

1870
1880
1890

35,8
37,9
41,3

1900
1910
1914

45,2
49,5
52,5


Österrike
 (exklusive Lombardiet-Venetien)
Ungern
 

1818
1821
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910

13,4
14,0
15,6
16,7
17,5
18,7
20,3
21,9
23,6
25,8
28,2

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

6,5
6,7
6,7
6,9
7,1
7,5
7,6
7,7
8,0
8,4
8,9

895
1241
1242
1500
1700
1800
1850
1857
1869
1880
1890
1900

0,4
1,0
0,5
4,0
3,0
8,0
13,2
14,3
15,5
15,7
17,6
19,3

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

20,9
8,0
8,7
9,3
9,3
10,0
10,3
10,7
10,4
10,2
10,0
9,8

Centraleuropa dominerades länge av dubbelmonarkin Österrike-Ungern vars två delar var betydligt större än dagens Österrikiska och Ungerska republiker. Efter första världskriget splittrades monarkin i flera småstater, varav Tjeckoslovakien var en. Tjeckoslovakien bestod av två huvuddelar, Tjeckien och Slovakien i vilka staten delades i 1992. Tjeckien kallades före första världskriget för Böhmen-Mähren och tillhörde Österrike. Slovakien var en del av Ungern och kallades vanligen för Övre Ungern.

Tjeckoslovakien

Tjeckien

Slovakien

1920
1930
1937
1940
1945
1950
1960
1970
1980
1990

13,6
14,7
15,3
14,7
14,2
12,4
13,7
14,3
15,3
15,6

1754
1780
1843
1851
1857
1869
1880
1890
1900
1910
1921

3,0
4,5
6,6
6,6
7,0
7,7
8,3
8,7
9,4
10,1
10,0

1930
1939
1947
1950
1961
1970
1980
1992
2000
2010
2020

10,7
7,3
8,8
8,9
9,6
9,8
10,3
10,3
10,3
10,5
10,7

1910
1921
1930
1939
1947
1950
1961
1970
1980
1992
2000
2010
2020

2,9
3,3
2,6
3,3
3,4
4,2
4,2
4,5
5,0
5,3
5,4
5,4
5,5

Siffrorna nedan för Polen är inte jämförbara med varandra eftersom de polska staternas gränser har varierat betydligt genom historien.

Schweiz Polen

1837
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930

2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
3,0
3,3
3,7
3,9
4,1

1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

4,2
4,7
5,4
6,3
6,3
6,7
7,2
7,9
8,7

1580
1648
1667
1700
1721
1771
1815
1823
1835
1850
1858
1910
8,0
11,0
7,0
8,0
6,0
11,0
2,6
3,7
4,1
4,9
4,8
12.1
1920
1930
1939
1946
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
26,8
31,5
34,8
23,8
24,8
29,6
32,5
35,6
38,1
38,6
38,5
38,3