Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

Österrike-Ungern

1789
1820
1830

25,0
30,5
34,1

1840
1850
1860

34,9
36,9
36,0

1870
1880
1890

35,8
37,9
41,3

1900
1910
1914

45,2
49,5
52,5


Österrike
 (exklusive Lombardiet-Venetien)
Ungern
 
1818 13,4 1920 6,5 895 0,4 1910 20,9
1821 14,0 1930 6,7 1241 1,0 1920 8,0
1830 15,6 1940 6,7 1242 0,5 1930 8,7
1840 16,7 1950 6,9 ca 1500 4,0 1940 9,3
1850 17,5 1960 7,1 1700 3,0 1950 9,3
1860 18,7 1970 7,5 1800 8,0 1960 10,0
1870 20,3 1980 7,6 1850 13,2 1970 10,3
1880 21,9 1990 7,7 1857 14,3 1980 10,7
1890 23,6 2000 8,0 1869 15,5 1990 10,4
1900 25,8 2010 8,4 1880 15,7 2000 10,2

1910

28,2

2020

8,9

1890
1900

17,6
19,3

2010
2020

10,0
9,8

Centraleuropa dominerades länge av dubbelmonarkin Österrike-Ungern vars två delar var betydligt större än dagens Österrikiska och Ungerska republiker. Efter första världskriget splittrades monarkin i flera småstater, varav Tjeckoslovakien var en. Tjeckoslovakien bestod av två huvuddelar, Tjeckien och Slovakien i vilka staten delades i 1992. Tjeckien kallades före första världskriget för Böhmen-Mähren och tillhörde Österrike. Slovakien var en del av Ungern och kallades vanligen för Övre Ungern.

Tjeckoslovakien

Tjeckien

Slovakien

1920 13,6 1754 3,0 1930 10,7 1910 2,9
1930 14,7 1780 4,5 1939 7,3 1921 3,3
1937 15,3 1843 6,6 1947 8,8 1930 2,6
1940 14,7 1851 6,6 1950 8,9 1939 3,3
1945 14,2 1857 7,0 1961 9,6 1947 3,4
1950 12,4 1869 7,7 1970 9,8 1950 4,2
1960 13,7 1880 8,3 1980 10,3 1961 4,2
1970 14,3 1890 8,7 1992 10,3 1970 4,5
1980 15,3 1900 9,4 2000 10,3 1980 5,0

1990

15,6

1910
1921

10,1
10,0

2010
2020

10,5
10,7

1992
2000
2010
2020

5,3
5,4
5,4
5,5

Siffrorna nedan för Polen är inte jämförbara med varandra eftersom de polska staternas gränser har varierat betydligt genom historien.

Schweiz Polen
1837 2,2 1940 4,2 1580 8,0 1920 26,8
1850 2,4 1950 4,7 1648 11,0 1930 31,5
1860 2,5 1960 5,4 1667 7,0 1939 34,8
1870 2,7 1970 6,3 1700 8,0 1946 23,8
1880 2,8 1980 6,3 1721 6,0 1950 24,8
1890 3,0 1990 6,7 1771 11,0 1960 29,6
1900 3,3 2000 7,2 1815 2,6 1970 32,5
1910 3,7 2010 7,9 1823 3,7 1980 35,6
1920 3,9 2020 8,7 1835 4,1 1990 38,1

1930

4,1

 

 

1850
1858
1910
4,9
4,8
12,1
2000
2010
2020
38,6
38,5
38,3