Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Östra Balkans befolkning

Rumänien
 

1844

3,6

1910

6,9

1941 13,6

1990

23,2

1861

3,9

1915 7,8

1946

15,8

2000 22,4

1870

4,3

1921

15,6

1950 16,3 2010 20,2

1880

4,5

1930

17,9

1960

18,4

2020 19,3

1890

5,3

1939

19,9

1970

20,3

1900

6,0

1940 15,9

1980

22,2

Källor: 1861-1990: "International Historical Statistics 1750-1993" av B.R. Mitchell (1998); 2000-2020: Wikipedia

Bulgarien
(1881b-1940: inom 1939 års gränser)

 

1881a

2,0

1910

4,3

1950

7,3

1990

9,0

1881b

2,9

1920

4,8 1960 7,9

2000

8,2

1890

3,2

1930

5,7

1970 8,5

2010

7,4

1900

3,7

1940

6,3

1980

8,9

2020 6,9
Källor: 1881-1990: "International Historical Statistics 1750-1993" av B.R. Mitchell (1998); 2000-2020: Wikipedia

Grekland
 

1821

0,9

1880 1,7 1940 7,3

2000

10,9

1828

0,8

1890

2,2

1950 7,6 2010 11,1

1838

0,8

1896

2,4

1960 8,3 2020 10,7

1850

1,0

1910

2,6

1970

8,8

1860

1,1

1920

5,0

1980

9,6

1870

1,5

1930

6,4

1990

10,2

Källor: 1821-1990: "International Historical Statistics 1750-1993" av B.R. Mitchell (1998); 2000-2020: Wikipedia

Turkiet
 

1500

6,0

1926 13,7

1960

27,8

2000 67,8

1600

16,0

1930 14,9 1970 35,6 2010 73,7

1800

26,0

1940

17,8

1980 44,7 2020 83,6

1910

23,8

1950 20,9 1990 56,5