Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  BEFOLKNING:
 
 
Brittiska öarna
  Västeuropa
  Benelux
  Skandinavien
  Tyskland
  Centraleuropa
  Italien
  Baltikum
  Östeuropa
  Västra Balkan
  Östra Balkan

_____________________
 
  Sveriges län
  Sveriges län i %

 

Örjan Martinsson

Svenska läns befolkning
i procent

Tabellerna nedan beskriver hur många procent av rikets befolkning varje län hade från 1571 till idag (inom de nuvarande gränserna). Varje län har fått två av sina värden markerade med färg. Grön färg anger länets högsta andel av rikets befolkning och röd färg anger den lägsta.

1571 1620

1699

1718

1735

1751

1780

1805

1810

1820

1830

Stockholm stad

1,57 1,05 4,18 4,05 3,38 3,52 3,24 3,02

2,73

2,94

2,80

Stockholms län

5,49 4,21 4,47 4,83 5,22 4,64 4,33 4,10

4,08

3,79

3,60

Uppsala

4,71 3,74 3,81 3,98 3,44 3,91 3,62 3,48

3,40

3,09

2,84

Södermanland

4,24 4,44 5,28 4,97 4,39 4,70 4,23 4,10

4,16

3,91

3,74

Östergötland

5,97 6,32 6,60 6,39 7,24 7,10 6,90 6,71

6,85

6,69

6,51

Jönköping

4,87 6,55 5,65 4,76 5,81 5,31 5,57 4,85

4,88

4,72

4,74

Kronoberg

3,77 4,56 2,93 2,98 3,50 3,75 3,81 3,69

3,78

3,71

3,77

Kalmar

4,24 4,09 5,21 5,33 5,04 5,31 5,66 5,72

5,80

5,80

5,75

Gotland

1,88 1,40 1,32 1,28 1,36 1,29 1,43 1,37

1,39

1,39

1,35

Blekinge

1,88 1,99 2,42 2,56 2,55 2,52 2,66 2,78

2,90

3,05

2,98

Kristianstad

7,06 6,20 4,69 5,04 4,92 4,87 5,04 4,97

5,09

5,22

5,19

Malmöhus

10,36 8,54 5,72 5,75 5,75 5,70 5,95 6,21

6,47

6,84

6,93

Halland

4,24 4,56 3,37 3,48 3,32 3,24 3,24 3,07

3,11

3,09

3,08

Göteborg & Bohus

3,92 3,98 4,03 4,12 4,39 4,25 4,47 4,89

4,92

5,22

5,33

Älvsborg

6,44 8,19 6,82 6,89 6,64 6,38 6,47 6,46

6,39

6,57

6,86

Skaraborg

5,81 7,13 7,62 6,89 5,58 6,26 5,95 5,76

5,67

5,76

5,78

Värmland

1,73 2,46 4,03 4,47 5,58 5,20 5,19 5,80

5,67

5,72

5,99

Örebro

2,67 3,63 4,55 4,47 4,15 4,36 4,19 4,23

3,99

3,87

4,02

Västmanland

4,08 4,33 4,33 4,19 4,09 3,97 3,71 3,52

3,45

3,33

3,08

Dalarna

4,40 4,56 5,06 5,54 5,46 5,48 5,33 5,14

5,00

4,72

4,67

Gävleborg

3,45 3,04 3,08 3,20 3,02 3,02 3,14 3,48

3,53

3,56

3,57

Västernorrland

3,14 1,87 1,76 1,85 1,96 2,01 2,24 2,49

2,56

2,59

2,70

Jämtland

1,88 1,40 1,25 1,21 1,13 1,17 1,28 1,37

1,39

1,43

1,45

Västerbotten

1,10 0,82 0,81 0,78 0,89 0,89 1,09 1,33

1,43

1,55

1,73

Norrbotten

1,10 0,94 1,03 0,99 1,19 1,12 1,28 1,49

1,35

1,43

1,52


1840


1850


1860


1870


1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

Stockholm stad

2,68

2,67

2,90

3,26

3,70

5,14

5,86

6,20

7,10

8,18

9,28

Stockholms län

3,50

3,30

3,16

3,14

3,22

3,20

3,37

4,15

4,12

4,32

4,52

Uppsala

2,71

2,55

2,41

2,42

2,43

2,53

2,41

2,32

2,32

2,25

2,17

Södermanland

3,66

3,44

3,29

3,26

3,22

3,24

3,25

3,24

3,22

3,08

3,01

Östergötland

6,59

6,37

6,24

6,09

5,85

5,58

5,43

5,33

5,18

5,00

4,98

Jönköping

4,78

4,68

4,43

4,32

4,29

4,05

3,95

3,88

3,86

3,78

3,80

Kronoberg

3,85

3,93

3,94

3,81

3,72

3,36

3,10

2,86

2,69

2,54

2,37

Kalmar

5,89

5,80

5,72

5,59

5,37

4,87

4,44

4,13

3,91

3,76

3,58

Gotland

1,34

1,29

1,29

1,30

1,20

1,07

1,03

1,00

0,95

0,93

0,93

Blekinge

3,06

3,10

3,06

3,02

3,00

2,99

2,84

2,70

2,49

2,36

2,28

Kristianstad

5,29

5,45

5,44

5,33

5,06

4,64

4,26

4,13

4,08

4,01

3,89

Malmöhus

7,07

7,26

7,35

7,58

7,65

7,71

7,96

8,28

8,25

8,32

8,32

Halland

3,03

3,04

3,11

3,05

2,96

2,84

2,76

2,66

2,52

2,44

2,39

Göteborg & Bohus

5,25

5,40

5,54

5,57

5,74

6,23

6,56

6,90

7,20

7,44

7,63

Älvsborg

6,97

7,06

6,97

6,69

6,33

5,77

5,45

5,22

5,08

5,10

5,16

Skaraborg

5,76

5,74

5,75

5,85

5,65

5,16

4,69

4,37

4,13

3,94

3,75

Värmland

6,24

6,37

6,40

6,24

5,87

5,29

4,95

4,71

4,56

4,40

4,21

Örebro

3,98

3,96

3,94

4,03

3,99

3,82

3,80

3,75

3,71

3,57

3,55

Västmanland

2,93

2,78

2,67

2,74

2,80

2,86

2,88

2,83

2,86

2,64

2,65

Dalarna

4,39

4,33

4,40

4,22

4,16

4,12

4,24

4,24

4,30

4,07

3,91

Gävleborg

3,50

3,44

3,52

3,53

3,92

4,33

4,63

4,60

4,54

4,56

4,30

Västernorrland

2,74

2,87

3,03

3,24

3,70

4,37

4,52

4,55

4,49

4,54

4,32

Jämtland

1,47

1,49

1,58

1,68

1,84

2,09

2,16

2,14

2,27

2,20

2,18

Västerbotten

1,75

1,95

2,10

2,21

2,32

2,57

2,80

2,92

3,08

3,32

3,45

Norrbotten

1,56

1,69

1,79

1,82

1,99

2,19

2,63

2,92

3,10

3,26

3,39


1950


1960

1970

1980

1990

2000

2010 2020

Stockholm stad

10,57

10,79

9,25

7,78

7,89

8,46

9,00 9,40

Stockholms län

5,07

6,15

9,04

10,59

11,34

12,08

12,82 13,64

Uppsala

2,20

2,24

2,69

2,93

3,13

3,31

3,43 3,60

Södermanland

3,04

3,04

3,07

3,04

2,98

2,88

2,88 2,88

Östergötland

4,94

4,78

4,73

4,72

4,69

4,63

4,57 4,50

Jönköping

3,85

3,80

3,80

3,64

3,58

3,50

3,39 3,32

Kronoberg

2,24

2,12

2,07

2,09

2,07

1,99

1,95 1,95

Kalmar

3,37

3,15

2,98

2,91

2,80

2,65

2,49 2,37

Gotland

0,84

0,72

0,67

0,66

0,66

0,64

0,61 0,58

Blekinge

2,07

1,92

1,91

1,85

1,74

1,69

1,62 1,53

Kristianstad

3,68

3,41

3,27

3,37

3,36

3,25

3,21 3,10

Malmöhus

8,26

8,35

8,90

8,93

9,06

9,46

9,99 10,28

Halland

2,31

2,27

2,39

2,78

2,96

3,10

3,18 3,25

Göteborg & Bohus

7,91

8,34

8,85

8,55

8,60

8,93

9,15 9,31

Älvsborg

5,10

5,00

4,99

5,11

5,13

5,03

4,91 4,81

Skaraborg

3,52

3,33

3,18

3,25

3,22

3,05

2,91 2,78

Värmland

3,99

3,88

3,52

3,41

3,29

3,10

2,90 2,73

Örebro

3,51

3,49

3,43

3,29

3,16

3,09

2,97 2,95

Västmanland

2,90

3,11

3,22

3,13

3,00

2,89

2,82 2,80

Dalarna

3,79

3,81

3,43

3,45

3,36

3,13

2,94 2,77

Gävleborg

4,05

3,91

3,63

3,53

3,36

3,14

2,94 2,77

Västernorrland

4,03

3,81

3,39

3,22

3,03

2,78

2,58 2,36

Jämtland

2,04

1,87

1,55

1,62

1,58

1,46

1,35 1,26

Västerbotten

3,29

3,20

2,89

2,93

2,93

2,88

2,75 2,63

Norrbotten

3,42

3,49

3,16

3,21

3,07

2,88

2,64 2,41