Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

Den första folkräkningen i England och Skottland ägde rum 1801, och i Irland först 1841. Uppskattningarna av befolkningsstorleken dessförinnan är baserad på uppgifter om antalet dop, begravningar och bröllop som ägde rum varje år. Folkräkningar genomfördes vart tionde år, men på grund av andra världskriget genomfördes ingen folkräkning år 1941.

Storbritannien uppstod 1707 som en union mellan England och Skottland. I den brittiska monarkin ingick också Irland som 1801 förenades i en union med Storbritannien. Denna union som på Engelska har ett eget namn "United Kingdom" kallas på svenska bara för Storbritannien, även om namnet "Brittiska riket" förekom under äldre tid. 1922 blev större delen av Irland självständigt och endast den norra delen stannade kvar i unionen med Storbritannien. Till den brittiska monarkin hör också tre små självstyrande öar, Isle of Man, Jersey och Guernsey. Deras sammanlagda befolkning redovisas under rubriken "Öarna".

Brittiska öarna Storbritannien Skottland
0
1500

1570

1600

1,0
4,0
4,2
6,0

1600
1630
1670
1700
1750
4,8
5,6
5,8
6,0
6,5
1755 1,3


England & Wales
 

850 0,8 efter digerdöd 2,5 - 3,0 1751 5,8
1200 1,5 - 2,2 1400 2,0 - 2,2 1761 6,2
1300 3,0 - 3,8 1500 2,0 1771 6,5
1328 3,5 1541 2,8 1781 7,0
1340 3,8 - 4,5 1550 3,2 1791 7,7
1350 4,0 1600 4,4
före digerdöd 4,5 - 6,0 1700 5,0

Storbritannien

England

Skottland

Irland*

Öarna**

1801
1811
1821
1831

16,3
18,5
21,0
24,1

8,9
10,2
12,0
13,9

1,6
1,8
2,1
2,4
5,2
6,0
6,8
7,8
 
1841
1851
1861
1871
26,9
27,5
29,1
31,6
15,9
17,9
20,1
22,7
2,6
2,9
3,1
3,4
8,2
6,9
5,8
5,4
 

1881
1891
1901
1911

35,0
37,9
41,6
45,4

26,0
29,0
32,5
36,1

3,7
4,0
4,5
4,8
5,2
4,7
4,5
4,4
0,141
0,148
0,150
0,149
1921
1931
1951
1961
42,8
44,8
50,2
52,7
37,9
40,0
43,8
46,1
4,9
4,8
5,1
5,2
4,4
1,2
1,4
1,4
0,151
0,142
0,156
0,150
1971
1981
1991
2001
55,5
56,3
57,8
58,8
48,8
49,6
51,1
52,1
5,2
5,1
5,1
5,1
1,5
1,5
1,6
1,7
0,180
0,195
0,213
0,223

2011

63,2

56,1

5,3 1,8  

* = Från och med 1922 enbart Nordirland,
** = Isle of Man, Jersey och Guernsey,

Irlands befolkning ökade snabbt under första halvan av 1800-talet och uppgick till 8,3 miljoner invånare 1846. Men irländarna var helt beroende av potatisen som livsmedel, och när skörden slog fel på 1840-talet drabbades Irland av hungersnöd som kostade en miljon irländares liv. Befolkningsminskningen fortsatte under resten av 1800-talet på grund av en kraftig emigration till Amerika och det dröjde till 1960-talet innan Irlands befolkning återigen började att öka.

Irland

1500
1600
1672
1700
1,0
1,0
1,1
2,8
1754
1767
1772
1781
3,2
3,5
3,6
4,0
1791
1801
1811
1821
4,8
5,2
6,0
6,8
1831
1841
1846
1851
7,8
8,2
8,3
6,9
1861
1871
1881
1891
5,8
5,4
5,2
4,7

1901
1911
1921

4,5
4,4
4,4


Republiken Irland
 
1922
1931
1941
1951
3,0
2,9
3,0
3,0
1961
1971
1981
1991
2,8
3,0
3,4
3,5
2001
2011
3,8
4,6