Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 __
 


 

Örjan Martinsson

Tabellerna nedan beskriver hur många tusen invånare varje län hade. Eftersom statistiken kommer från olika källor som inte avser samma landområden har olika färger använts. Statistiken i blå text kommer från verket International Historical Statistics 1750-1993  av B.R. Mitchell och avser länen inom dess dåvarande gränser. Det är därför som ingen befolkning anges för län som inte existerade då. Statistiken i grön text kommer från Lennart Andersson Palms bok Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1991 och avser de så kallade "Emigrationslänen", dvs. den länsindelning som rådde under större delen av den perioden innan kommun- och länssammanslagningar ändrade gränserna under andra halvan av 1900-talet. Statistiken före 1750 bygger dock inte på någon officiell befolkningsstatistik utan är uppskattningar. Statistiken i lila text kommer från SCB. För de län som upphörde att existera under 90-talet utgörs siffrorna av folkmängden i de kommuner som tidigare ingick i länen.

  1571 1620 1699 1718 1735 1750 1751 1760 1772 1780 1795 1800
Stockholm stad
Stockholms län
Uppsala
Södermanland
10
35
30
27
9
36
32
38
57
61
52
72
57
68
56
70
57
88
58
74
54
90
63
79
63
83
70
84
69
94
66
82
72
99
70
87
68
91
76
89
75
93
78
94
76
96
81
97
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
38
31
24
27
54
56
39
35
90
77
40
71
90
67
42
75
122
98
59
85
128
104
66
89
127
95
67
95
133
113
71
105
141
116
74
116
145
117
80
119
155
113
86
130
158
114
88
130
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus
12
12
45
66
12
17
53
73
18
33
64
78
18
36
71
81
23
43
83
97
24
35
91
106
23
45
87
102
25
40
94
108
28
54
100
116
30
56
106
125
30
60
113
137
31
62
117
142
Halland
Göteb. & Bohus
Älvsborg
Skaraborg
27
25
41
37
39
34
70
61
46
55
93
104
49
58
97
97
56
74
112
94
58
80
126
109
58
76
114
112
62
81
120
106
66
88
127
110
68
94
136
125
70
111
148
135
72
117
153
136
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
11
17
26
28
21
31
37
39
55
62
59
69
63
63
59
78
94
70
69
92
-
172
71
97
93
78
71
98
-
184
73
105
-
194
77
110
109
88
78
112
130
95
81
119
135
95
82
123
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
22
20
12
7
7
26
16
12
7
8
42
24
17
11
14
45
26
17
11
14
51
33
19
15
20
-
110
-
36
-
54
36
21
16
20
-
120
-
41
-
68
67
-
44
-
66
47
27
23
27
81
79
-
68
-
83
85
-
71
-


Fram till 1779 ingick Värmland i Örebro län. Gävleborg och Jämtland tillhörde Västernorrlands län innan de blev egna län 1762 och 1810. Norrbotten tillhörde Västerbottens län till 1810.
 

  1805 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

1890

1900

1910

Stockholm stad
Stockholms län
Uppsala
Södermanland
73
99
84
99
65
97
81
99
76
98
80
101
81
104
82
108
84
110
85
115
93
115
89
120
112
122
93
127
136
131
101
136
169
147
111
147

246
153
121
155

301
173
124
167

342
229
128
179

Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
162
117
89
138
163
116
90
138
173
122
96
150
188
137
109
166
207
150
121
185
222
163
137
202
241
171
152
221
254
180
159
233
267
196
170
245
267
194
161
233
279
203
159
228
294
214
158
228
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus
33
67
120
150
33
69
121
154
36
79
135
177
39
86
150
200
42
96
166
222
45
108
190
253
50
118
210
284
54
126
222
316
55
137
231
349

51
143
222
369

53
146
219
409

55
149
228
457

Halland
Göteb. & Bohus
Älvsborg
Skaraborg
74
118
156
139
74
117
152
135
80
135
170
149
89
154
198
167
95
165
219
181
106
188
246
200
120
214
269
222
127
232
279
244
135
262
289
258

136
298
276
247

142
337
280
241

147
381
288
241

Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
140
102
85
124
135
95
82
119
148
100
86
122
173
116
89
135
196
125
92
138
222
138
97
151
247
152
103
170
260
168
114
176
268
182
128
190

253
183
137
197

254
195
148
218

260
207
156
234

Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
84
60
33
32
36
84
61
33
34
32
92
67
37
40
37
103
78
42
50
44
110
86
46
55
49
120
100
52
68
59
136
117
61
81
69
147
135
70
92
76
179
169
84
106
91

207
209
100
123
105

238
232
111
144
135

254
251
118
161
161


Dalarnas län hette före 1997 Kopparbergs län.

 

 

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

 
Stockholm stad
Stockholms län
Uppsala
Södermanland

419
243
137
190

502
265
138
189

591
288
138
192

744
357
155
214

809
461
168
228

747
730
217
248

647
881
244
253

679
975
269
256

751
1 073
294
256

847
1 207
323
271

976
1 416
374
299
 
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
306
228
159
231
307
232
156
231
317
242
151
228
348
271
158
237
358
285
159
236
382
307
167
241
393
303
174
242
403
308
178
241
411
311
177
235

430
319
184
234

467
345
202
246
 
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus

56
147
241
487

57
145
246
511

59
145
248
530

59
146
259
582

54
144
256
626

54
154
264
719

55
154
280
743

57
150
289
779

57
150
289
840

57
153
302
941

60
159
322
1 067
 
Halland
Göteb. & Bohus
Älvsborg
Skaraborg

149
425
300
244

150
457
313
242

152
486
329
239

163
557
359
248

170
625
375
250

193
715
403
257

231
711
425
270

255
740
441
277

275
793
447
271

299
862
462
274

337
966
499
289
 
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna

269
219
169
254

270
219
162
250

268
226
169
249

281
247
204
267

291
262
233
286

284
277
260
277

284
274
260
287

283
272
258
289

275
274
257
278

273
280
266
277

283
306
291
288
 
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

268
265
134
182
183

280
279
135
204
200

274
275
139
220
216

285
284
144
232
241

293
286
140
240
262

293
274
125
233
255

294
268
135
244
267

289
261
136
252
264

279
247
130
256
256

277
243
127
259
249

288
245
131
273
250
 


Stockholms stad förenades med Stockholms län 1968 men redovisas trots det separat även efter detta år för att underlätta jämförelser. Samma sak gäller för Kristianstads och Malmöhus län som slogs samman till Skåne län 1997 samt Skaraborgs, Älvsborg och Göteborg & Bohuslän som 1998 bildade Västra Götalands län.

I tabellen ovan har jag räknat om SCB:s befolkningsstatistik så att den inte tar hänsyn till de förändringar av länsgränserna som ägde rum 1997-2007. Utöver de redan nämnda länssammanslagningarna bytte Habo och Mullsjö kommuner länstillhörighet från Skaraborg till Jönköping 1998, och Heby kommun bytte från Västmanland till Uppsala 2007. Avsikten med dessa omräkningar är att underlätta jämförelser med den äldre statistiken. Men de korrekta befolkningstalen för de berörda länen följer nedan:

 

2000

2010

2020
Stockholm
Uppsala
Västmanland
Västra Götaland
Jönköping
Skåne

1 824
   294
   257
1 495
   328
1 130

2 054
   336
   253
1 580
   337
1 243

2 392
388
277
1 734
365
1 389

Om du vill se hur många procent av rikets befolkning länen hade istället för tusental invånare klicka här.