Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen

  FANRITNINGAR
 
  Volym 1 - m/1686
  Volym 2 - m/1686
  Volym 3 - 1695-1766 
  Volym 4 - m/1766
  Volym 5 - 1770-1886
 
 
  BEVARADE FANOR
 
  Kavalleristandar
  Dragonfanor

  Liv- och hustrupper
  Indelta infanterifanor
  Värvade infanterifanor

  Finska fälttecken
  Männingsförband
  Uppbådsfanor

 

Örjan Martinsson

Bevarade fanor och standar

Artilleriets fana från 1693

På dessa sidor har jag förtecknat alla bevarade fanor och standar som var kända 1901 då Rudolf Cederström publicerade boken "Svenska kungliga hufvudbanér samt fälttecken vid i Sverige, Finland och öfriga svenska provinser stående trupper". Jag har följt Cederströms numrering av fälttecknen men inte medtagit hans detaljerade beskrivningar av dem. Istället har jag i de fall det varit möjligt lagt till länkar till Digitalt Museum som har gjort Armémuseums samling av fanor och standar tillgängliga på Internet. Förhoppningsvis kommer den stora mängd svenska fanor som finns i Köpenhamn och S:t Petersburg också bli digitaliserade i framtiden så att jag kan lägga till länkar även till dem.

Nr 1-9 i Cederströms bok utgör kungliga huvudbanér som ska finnas i Armémuseum men som jag inte har lyckats hitta i Digitalt Museum. Dessa är därför utelämnade här. Däremot har jag lagt till ett antal fanor som  inte var medtagna i Cederströms bok men som nu finns i Armémuseum. Dessa kan kännas igen genom att de är onumrerade.

Beridna truppers fälttecken
 

10-188
189-291
Kavalleristandar
Dragonfanor


Infanteriets fanor
 

292-381
382-834
835-1106

Liv- och hustrupper
Indelta regementen (och oidentifierade livfanor)
Värvade regementen (och bataljonsfanor m/1819)


Artilleriets fälttecken
 

1107
1108
1109
1110

Artillerifana 1693-1718 (AM.010527)
Batterifana från ca 1800 (AM.010536)
Batterifana från ca 1800 (AM.010537)
Vendes regementes standar (Vendes art.reg. förråd)

Särskilda sidor har även skapats för Finska regementen, männingsförband och uppbådsfanor. De fanor och standar som tillhör dessa kategorier har fått hänvisningar med grön text på de ställen där deras nummer hör hemma.

Den fana som visas på den här sidan är Artilleriets fana som fördes 1693-1718 (Cederströms nummer 1107).