Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

  

Örjan Martinsson
 

Av alla krig Sverige har utkämpat var det stora nordiska kriget det allra längsta och det som kostade flest svenska liv. Även om själva namnet inte är särskilt välkänt bland den svenska allmänheten är Karl XII och hans blågula karoliner kraftfulla symboler för Sveriges stormaktstid som ingen har undgått att lägga märke till eller ha en uppfattning om. Detta krig innebar både den svenska stormaktens undergång och i viss mån även dess höjdpunkt. Den svenska armén under Karl XII:s ledning vann under detta krig flera av sina allra största triumfer såsom Narva, Düna, Kliszow, Fraustadt, Holowczyn, Helsingborg och Gadebusch. Men det innehöll också det i särklass värsta nederlag som den svenska armén någonsin råkade ut för och listan på fästningar som under andra halvan av kriget intogs av fienden är mycket lång. Dessa belägringar tillsammans med alla slagen är så många att tabellen nedan bara innehåller ett urval av de viktigaste striderna under det stora nordiska kriget.

= Danmark, = Hannover, = Preussen, = Ryssland, = Sachsen

Svensk seger Svenskt nederlag Fältslag Intagen fästning Sjöslag

Datum

Namn

Svensk befälhavare

Motståndare

Krigsskådeplats
1700  25 juli
 20 november
Humlebæk
Narva
Karl XII
Karl XII

Danmark
Baltikum
1701
 9 juli
 5 september
Düna
Rauge
Karl XII
W. A. Schlippenbach

Baltikum
Baltikum
Baltikum
 30 december
Erastfer
W. A. Schlippenbach
1702
 9 juli
Kliszow
Karl XII Polen
 19 juli
 13 oktober
Hummelshof
Nöteborg
W. A. Schlippenbach
G. V. Schlippenbach

Baltikum
Baltikum
1703
 19 mars
 21 april
Saladen
Pultusk
Lewenhaupt
Karl XII

Baltikum
Polen
 2 maj
 9 juli
Nyenskans
Systerbäck
Apolloff
Cronhjort

Baltikum
Finland
 15 maj-4 oktober Thorn Karl XII Polen
1704  16 juni Wesenberg W. A. Schlippenbach Baltikum
 4 juni-13 juli Dorpat Skytte Baltikum
 26 juli
Jakobstadt
Lewenhaupt Baltikum
 27 juni-9 augusti Narva Horn Baltikum
 9 augusti
 28 oktober
Posen
Punitz
Meijerfeldt
Karl XII

Polen
Polen
1705  16 juli
 21 juli
Gemäuerthof
Warszawa
Lewenhaupt
Nieroth

Baltikum
Polen
1706  15 januari
 3 februari
Grodno
Fraustadt
Karl XII
Rehnsköld

Vitryssland
Polen
 19 oktober
Kalisz
Mardefelt Polen
1708
 4 juli
Holowczyn
Karl XII Vitryssland
 31 augusti Malatitze Roos Vitryssland
 10 september Rajovka Karl XII Vitryssland
 29 september
Ljesna
Lewenhaupt Vitryssland
1709  7 januari Veprik Karl XII Ukraina
 28  juni
Poltava
Rehnsköld Ukraina
1710
 28 februari
Helsingborg
Stenbock Sverige
 13 juni
Viborg Stiernstråle Finland
 1 februari-11 juli Riga Stromberg Baltikum
 12 augusti Pernau Schwengeln Baltikum
 9 september Kexholm Stiernschantz Finland
 24-27 september Köge bukt Wachtmeister Danmark
 29 september Reval   Baltikum
1711  10 juli Prut  - Moldavien
 4 december Wismar Schoultz Tyskland
1712
 augusti
Stade
Stackelberg Tyskland
 9 december Gadebusch Stenbock Tyskland
1713
 5 maj
Tönningen
Stenbock

Danmark
 6 oktober Pälkäne Armfelt Finland
1714  19 februari Storkyro Armfelt Finland
 27 juli Hangöudd Wattrang Finland
  29 juli Nyslott Busch Finland
1715  13 april Femer bält Wachtmeister Tyskland
 28 juli Rügen Sparre Tyskland
  5 november Stresow Karl XII Tyskland
 22 december Stralsund Karl XII Tyskland
1716  24 februari
Kajaneborg   Finland
 8 april Wismar   Tyskland
 8 juli Dynekilen Strömstierna Sverige
1717  8 juli Strömstad Giertta Sverige
1719  15 juli Marstrand   Sverige
 13 augusti Stäket Dahlheim/Fuchs Sverige
1720  27 juli Ledsund Siöblad Finland