Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Svenska uniformer i slaget vid Poltava

Uniformsuppgifterna på den här sidan kommer från Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer". Notera att källorna är knapphändiga om hur uniformerna såg ut vid de regementen som ingick i Lewenhaupts armé och jag har därför varit tvungen att göra kvalificerade gissningar. Dessa regementen var, med undantag för Åbo & Björneborgs kavalleriregemente, placerade vid trossen och behandlas mer utförligt på sidan om slaget vid Ljesna. Vallackregementet och Enspännarkompaniet ingick också i armén men har utelämnats här eftersom deras uniformer är helt okända.

Högra (södra) flygeln


Livdragonerna

(4 skvadroner)

Drabantkåren

(1 skvadron)

Livregementet till häst
(12 skvadroner)

Smålands kavalleriregemente
(8 skvadroner)

Norra Skånska kavallerireg.
(8 skvadroner)

Södra Skånska kavallerireg.
(4 skvadroner)

Taubes dragonregemente
(8 skvadroner)

Hielms dragonregemente
(8 skvadroner)

Centern
(Västmanlands två bataljoner utgjorde den andra linjen och stod bakom Närke-Värmlands och Östergötlands bataljoner)
 
Skaraborgs regemente
(1 bataljon)
Livgardets grenadjärbataljon
 
Livgardets
livbataljon
Kalmar regemente
(1 bataljon)
Livgardets
2:a bataljon
Livgardets
3:e bataljon
Upplands regemente
(livbataljonen)
Upplands regemente
(2:a bataljonen)


Östergötlands regemente
(1 bataljon)

Närke-Värmlands regemente
(2:a bataljonen)
  Andra linjen

Västmanlands regemente
(livbataljonen)

Västmanlands regemente
 (2:a bataljonen)

Artilleriregementet
(4 fyrpundiga kanoner)


Vänstra (norra) flygelns kavalleri
 

 
Dückers dragonregemente

(8 skvadroner)
Gyllenstiernas dragonregemente

(8 skvadroner)
Upplands tremänningar

(8 skvadroner)
Nylands kavallerireg.

(8 skvadroner)
Östgöta kavallerireg.

(8 skvadroner)
Åbo & Björneborgs kavallerireg.
(8 skvadroner)
Skånska ståndsdragonerna.

(8 skvadroner)


Roos styrka
(6 bataljoner som kom bort från resten av hären, omorganiserades till 4 bataljoner och mötte en rysk styrka under Rentzels befäl)
 

 


Dalregementet
 (2 bataljoner)
 

Västerbottens regemente
(2 bataljoner)

Jönköpings regemente
(1 bataljon)

Närke-Värmlands regemente
(livbataljonen)
 

Poltavas belägringsverk
 

Södermanlands regemente
(uniform buren 1702-04)

Kronobergs regemente
(uniform buren 1702-04)

Livdragonerna
 (200 man)

 

Livgardet (200 man)


Det råder stor osäkerhet om hur Södermanlands och Kronobergs uniformer såg ut i slaget vid Poltava. De uniformer som delades ut 1704 har inte beskrivits av källorna.

Trossen vid Pusjkarovka
(25 skvadroner)
 


Svenska adelsfanan

Livländska adelsfanan

Karelska kavallerireg.
 

Upplands ståndsdragoner
 

Schlippenbachs dragonreg.
 

Schreiterfeldts dragonregemente
 

d´Albedyhls dragonregemente
 


Artilleriregementet
(28 pjäser och 150 man)

Mindre avdelningar infanteri från olika regementen fanns också vid trossen. De utgjorde minst 300 man varav 70 kom från Upplands regemente. De flesta zaporogiska kosacker fanns också där. För en utförligare diskussion om hur uniformerna för de flesta av trossens regementen såg ut, se sidan om slaget vid Ljesna.

Posteringar längre söderut längs Vorskla
(Avdelningarna var sammansatta från flera förband men dominerades av de angivna regementena)


Meijerfelts dragonregemente
(1000 man vid Novie Sensjari)


Dückers dragonregemente
(300 man vid Bjeliki)


Södra Skånska kavalleriregemente
(500 man vid Kobeljaki)

Se även de ryska uniformerna i slaget vid Poltava.
Information om hur starka regementena var finns på denna sida.