Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson

Att avgöra hur den danska armén såg ut i slaget vid Gadebusch den 9 december 1712 är inte lätt. Detta beror på att året innan (24 oktober 1711) hade den danske kungen beordrat att alla danska regementen hädanefter skulle ha röda rockar istället för som tidigare ljusgrå rockar. De olika regementena skildes åt genom att i första hand ha olika färger på uppslagen samt olika varianter av kanter på dessa och när rockfärgen ändrades blev även uppslagsfärgen ändrad för flera regementen.. Uniformsbytet skedde emellertid inte omedelbart för regementena utan över en längre tid och tidpunkterna när det skedde för de olika regementena är ofta okända. Eftersom slaget vid Gadebusch inträffade mitt under denna process (9 december 1712) blir därför den exakta fördelningen av grå och röda rockar osäker. Dessutom hade kavalleriet utöver den röda eller ljusgrå rocken även ett kyller av älgskinn som de vanligen bar under strid. Sedan kan uniformsfärgerna även ha varierat av helt andra orsaker. Drottningens livregemente var till exempel i så dåligt skick att de bara kunde delta med en bataljon i slaget och den hade lappade och lagade rockar som var röda, ljusgrå och blå. Mer information om de danska uniformerna kan fås genom att klicka på bilderna.

De sachsiska regementena hade däremot röda rockar redan när kriget började. Men notera att de sachsiska kyrassiärerna på den här sidan inte har sina harnesk utanpå rocken som de danska kyrassiärerna. Detta baseras på informationen från Daniel Schorrs artikel om den sachsiska armén. Jag vet dock inte om denna skillnad beror på verkliga skillnader mellan dessa två arméer eller på olika uppfattningar hos Schorr och Torstein Snorrason (som skrivit om danskarna) om hur harnesk bars vid denna tid.

Första linjen
(en sammanhängande linje av danskt kavalleri efter en omgruppering strax före slaget, innan dess var infanteriet placerat i mitten)

Vänstra flygeln
 

Högra flygeln
 


Bülows dragonregemente
(3 skvadroner)

1:a jylländska kavallerireg.
(3 skvadroner)

1:a fynska kavallerireg.
(5 skvadroner)

3:e själländska kavallerireg.
(3 skvadroner)

2:a fynska kavallerireg.
(3 skvadroner)

Dewitz kyrassiärreg.
(6 skvadroner)

Livgardet till häst

(3 skvadroner)

Livregements-dragonerna
(4 skvadroner)

Andra linjen
(en sammanhängande linje av danskt kavalleri efter en omgruppering strax före slaget, innan dess var infanteriet placerat i mitten)
 

Bülows dragonregemente

(3 skvadroner)

Jylländska lantkyrrassiärer

(6 skvadroner)
 
 Brockdorffs kyrassiärreg.
(4 skvadroner)

1:a själländska kavallerireg.
(3 skvadroner)

Livregements-dragonerna
(2 skvadroner)


Tredje linjen
(Sachsiskt kavalleri som anlände sent)
 


Weissenfels dragonregemente
(4 skvadroner)

Brauses dragonregemente
(4 skvadroner)

Drottningens kyrassiärreg.
(4 skvadroner)

Johnstons kyrassiärreg.
(4 skvadroner)

Kurprinsens kyrassiärreg.
(4 skvadroner)

Prins Alexanders kyrassiärreg.

(4 skvadroner)

Baudissins dragonregemente
(4 skvadroner)

Bayreuths dragonregemente
(4 skvadroner)

Fjärde linjen
(Innan en omgruppering strax före slaget var detta första linjen i centern)
 
 

Grenadjärkåren

(2 bataljoner)


Arnolds
regemente
(2 bataljoner)


Friis regemente

(2 bataljoner)

Marinregementet

(2 bataljoner)

Livgardet till fot

(2 bataljoner)

Artilleriet
(13 kanoner och 300 man)


När slaget började flyttades Livgardet, Marinregementet, Arnolds och Drottningens regementen samt en bataljon ur Friies regemente fram så att de stred framför den första linjen tillsammans med artilleriet. Eventuellt deltog även Prins Christians regemente i den förflyttningen. Resten av infanteriet hade att kämpa mot den svenska högerflygeln som anföll deras flank.

Femte linjen
(Innan en omgruppering strax före slaget var detta andra linjen i centern)
 


Prins Christians regemente
(1 bataljon)


Zepelins regemente
(2 bataljoner)


Kraghs
regemente
(1 bataljon)


Viborgs lantmilis

(1 bataljon)


Århus lantmilis

(1 bataljon)


Staffeldts
regemente
(1 bataljon)


Drottningens livregemente
(1 bataljon)

Läs även om svenskarnas uniformer i slaget vid Gadebusch.