Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Källornas uppgifter om hur arméerna ställde upp sig i slaget vid Poltava

Källorna ger motstridiga uppgifter om vilken ordning de olika regementena stod i under slaget vid Poltava. Från den ryska sidan finns det två källor: Peter den stores plan och Plan boevye porjadki. Den förstnämnda är den officiella ryska beskrivningen av slaget vid Poltava. Dess information om ryska regementen verkar trovärdig, men den har kraftigt överdrivit antalet deltagande svenska regementen i syfte att förstora den ryska segern. Den andra planen skrevs förmodligen ned först och då på uppdrag av generalmajor Hallart (som ledde en av tre ryska infanteridivisioner). Förutom en något ärligare beskrivning av den svenska arméns styrka skiljer den sig också från Peter den stores plan genom att de ryska dragonregementen är uppställda på fem skvadroner istället för fyra. I normalfallet bestod ett ryskt dragonregemente av tio kompanier fördelade på fem skvadroner, men det är möjligt att antalet var reducerad på grund av manskapsbrist vid tiden för slaget.

På den svenska sidan har vi generalerna Lewenhaupt och Creutz som i rysk fångenskap nedtecknade den svenska slaguppställning för infanteriet respektive kavalleriet. Lewenhaupts slagordning redovisar emellertid bara den planerade uppställningen som inkluderar de sex bataljoner under Roos befäl som gick vilse och inte den faktiska styrkan på 12 bataljoner som deltog i huvudstriden.

Tabellerna nedan är hämtade från Bertil Wennerholms bok "Emporterade troféer" (2000), sidorna 61, 64. 84 och 86.

Svenska infanteriet

Svenska kavalleriet

Ryska infanteriet

Ryska kavalleriet

Gå tillbaka till Arméernas slagordning i slaget vid Poltava. Eller läs om ryska uniformer vid Poltava och svenska uniformer vid Poltava.