Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson

Denna avdelning skildrar de skandinaviska ländernas gränsförändringar från vikingatiden till modern tid. Tyvärr är det inte mycket av Skandinaviens tidigaste historia som är känt. De lärde tvistar fortfarande om när de skandinaviska rikena enades och hur det gick till. Detta gör att kartorna över vikingatiden är osäkra. Kunskapen om det svenska rikets utbredning under vikingatiden är så dålig att den perioden har helt och hållet utelämnats i sidorna om Sverige.

För att lättare förstå de kartor som presenteras på dessa sidor bör ni läsa färgförklaringen nedan.

= Sverige
= Danmark
= Norge
= Finland
= Landvinst
= Landförlust
= Ärftligt hertigdöme