Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
 
SVERIGE

 
 
Medeltiden
  Kalmarunionen
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  1719-1905

 
  Tyska besittningar
 
 
 
DANMARK

 
 
Vikingatiden
  Medeltiden
  Kalmarunionen
  Nya tiden

 
 
Slesvig-Holstein
_____________________
 
 
Finland
  Istiden
  Norge

 

Örjan Martinsson

Skandinavien

Denna avdelning skildrar de skandinaviska ländernas gränsförändringar från vikingatiden till modern tid. Tyvärr är det inte mycket av Skandinaviens tidigaste historia som är känt. De lärde tvistar fortfarande om när de skandinaviska rikena enades och hur det gick till. Detta gör att kartorna över vikingatiden är osäkra. Kunskapen om det svenska rikets utbredning under vikingatiden är så dålig att den perioden har helt och hållet utelämnats i sidorna om Sverige.

För att lättare förstå de kartor som presenteras på dessa sidor bör ni läsa färgförklaringen nedan.